پست های مربوط به اینچنین

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اینچنین

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Know when to be persistent and when to be patient and you will hold formidable power.

بدانید چه زمانی باید پایدار و چه زمانی صبور باشید و اینچنین چه قدرت فوق العاده ای خواهید داشت.

‌‌‌‌‌‌.࿐

وَ من به یکباره یاد گرفتم دیگر کسی رو دوست نداشته باشَم؛
باری رویِ شانه هایَش نباشم؛
که نداند با من چه کند؟
و کجایِ دلش بگذارد که نه من بشکنَم؛
و هم او ثابت بماند؛
وَ من به یکباره یاد گرفتم همه یِ اعتمادَم را در کوله پُشتی ام پنهان کنم تا دستِ هیچ احَد الناسی بهش نرسد؛
تا بشوَد اسباب بازیِ کودکی هایِ نداشته اش؛
و مَن به یکباره اینچنین قَد کشیدم و بزرگ شدم.
.
#فرگل_مشتاقیو هیچکس نپرسید با تو چه کرده‌اند
که اینچنین در خلسه ای از سکوت فرو رفته ای

✿ کپشن خاص ✿

نمی گذرد
دلم از تو...

در عجبم!
اینگونه که
دوستت دارم...

نه در آغوشم بوده ای
نه تو را بوسیده ام...

چه کرده ای
که اینچنین
دلم برای داشتنت
ضعف می‌رود؟!!

#باران_قیصری

✿ کپشن خاص ✿

وَ من به یکباره یاد گرفتم دیگر کسی رو دوست نداشته باشَم،
باری رویِ شانه‌هایَش نباشم،
که نداند با من چه کند
و کجایِ دلش بگذارد که نه من بشکنَم،
و هم او ثابت بماند،
وَ من به یکباره یاد گرفتم همه‌یِ اعتمادَم را در کوله پُشتی‌ام پنهان کنم تا دستِ هیچ احَد الناسی بهش نرسد،
تا بشوَد اسباب بازیِ کودکی‌هایِ نداشته‌اش....
و مَن به یکباره اینچنین قَد کشیدم،
و بزرگ شدم...

#فرگل_مشتاقی

✿ کپشن خاص ✿

- شب آرامشـش را از
خدا قرض گرفته
که اینچنین آرام است،
آرامشی از جنس خدا
برایِ امشب تان خواستارم..

جنگ است در قلبم
از چشمانی که خفته اند
و گوش هایی که خاموشند
مگر می شود
زیباترین شب ها را
برای شنیدنِ " تنها برای تو می مانم "
در فرداها کُشت !؟
و من
در آینه چشمانت
دیدم
چراهای بی گناهی را...
و در شبی آرام
با همه خاطره هایم سفر کردی
بی خداحافظی
و من زنی تنها که در برابرِ نماندنت
اینچنین در خود ماندم

.️ #لیلا_حاجتمند

.شب آرامشش را از
.خدا قرض ڪَرفتہ
.ڪہ اینچنین آرام است
.آرامشی از جنس خدا
.برای امشبتان خواستارم

.شبتون زیباااا

شب آرامشش را از
خدا قرض گرفته
که اینچنین آرام است
آرامشی از
جنس خدا برای
امشبتان خواستارم...

شبتون آروم

✨شب آرامشش را از
✨خدا قرض ڪَرفتہ
✨ڪہ اینچنین آرام است
✨آرامشی از جنس خدا
✨براے امشبتان خواستارم