کپشن های مربوط به یکباره

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی یکباره

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

آدمی به یکباره در رویدادی فرو میریزد…

این امکان وجود دارد که
یک انسال در یک لحظه و از یک اتفاق
به یکباره ده سال بزرگتر شود ....
#رویا

یکباره به دلم افتاد که هیچ وقت با این شرایط کنار نخواهم آمد و حالت راهبانی را یافتم که وقتی فهمیدند کپرنیک قوانین کیهانی جدیدی را کشف کرده و کره زمین دیگر مرکز کائنات نیست دست به خودکشی زدند...

تنهایی پر هیاهو
#بهومیل_هرابال

هیچ زنی را در هیچ کجای دنیا
نمیتوانی پیدا کنی که به یکباره
عاشق مردی شود.
زن‌ها آرام‌آرام در یک مرد جوانه می‌زنند.
اینجور عشق های یک زن را،
هیچ تبری نمی‌تواند از پا دربیاورد...

.علیرضا‌ اسفندیاری

Life has many ways of testing a person's will, either by having nothing happen at all or by having everything happen at once.

زندگی راه های زیادی برای آزمایش اراده یک فرد دارد، یا با اینکه اصلاً هیچ اتفاقی نیفتد یا اینکه همه چیز به یکباره اتفاق بیفتد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

تصویر تو تنها چیزیست

که چشمهایم باور میکند.

دستان لرزانم را دراز میکنم

تا صورت مهربانت را لمس کنم،

اما تصویرت به یکباره محو میشود

و من به یاد میاورم که تو در کنار من نیستی....


وَ من به یکباره یاد گرفتم دیگر کسی رو دوست نداشته باشَم؛
باری رویِ شانه هایَش نباشم؛
که نداند با من چه کند؟
و کجایِ دلش بگذارد که نه من بشکنَم؛
و هم او ثابت بماند؛
وَ من به یکباره یاد گرفتم همه یِ اعتمادَم را در کوله پُشتی ام پنهان کنم تا دستِ هیچ احَد الناسی بهش نرسد؛
تا بشوَد اسباب بازیِ کودکی هایِ نداشته اش؛
و مَن به یکباره اینچنین قَد کشیدم و بزرگ شدم.
.
#فرگل_مشتاقیاین دنیا چه رنج عظیمی می‌ریزد به جان آدم‌ها که هیچ چیز، هیچ چیز، هیچ چیز، آدم‌ِ به استیصال رسیده را نجات نمی‌دهد!
این اقیانوس بی‌کران چه‌کار می‌کند با نهنگ‌ها که به یکباره همه‌چیز را رها می‌کنند و به ساحل می‌زنند؟ .

#نرگس_صرافیان_طوفان

میان این همه هیاهو ؛
تو
آن آرامشی باش که یکباره نازل می‌شود.

#میسا_دورقی

انسان آهِسته آهسته عقب نشینی میکند، هیچکس یکباره مُعتاد نمی‌شود، یکباره سقوط نمی‌کند، یکباره وا نمی‌دهد، یکباره خَسته نمیشود، رنگ عَوض نمیکند، تبدیل نمیشود و ازدست نمی‌رَود، زندگی بسیار آهسته از شکل می‌افتد و تِکرار خستگی بسیار موذیانه و پاورچین رِخنه میکند؛ قدم اول را اگر به سویِ حذف چیزهای خوب برداریم شک نکن که قدم‌هایِ بعدی را شتابان برخواهیم داشت .

#نادر_ابراهیمی

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آدمی, یکباره, رویدادی, میریزد, امکان, وجود, دارد, انسال, لحظه, اتفاق, بزرگتر, رویا, افتاد, شرایط, کنار, نخواهم, حالت, راهبانی, یافتم, وقتی, فهمیدند, کپرنیک, قوانین, کیهانی, جدیدی, کرده, زمین, دیگر, مرکز, کائنات, نیست, خودکشی, زدند, تنهایی, هیاهو, کجای, دنیا, نمیتوانی, پیدا, عاشق, مردی, زنها, آرامآرام, جوانه, میزنند, اینجور, تبری, نمیتواند, دربیاورد, علیرضا, اسفندیاری, زندگی, زیادی, برای, آزمایش, اراده, اینکه, اصلاً, اتفاقی, نیفتد, بیفتد, تصویر, چیزیست, چشمهایم, باور, میکند, دستان, لرزانم, دراز, میکنم, صورت, مهربانت, تصویرت, میشود, میاورم, نیستی, گرفتم, دوست, نداشته, باشَم؛, باری, رویِ, شانه, هایَش, نباشم؛, نداند, کجایِ, بگذارد, بشکنَم؛, ثابت, بماند؛, اعتمادَم, کوله, پُشتی, پنهان, دستِ, احَد, الناسی, نرسد؛, بشوَد, اسباب, بازیِ, کودکی, هایِ, اینچنین, کشیدم, عظیمی, آدمها, آدمِ, استیصال, رسیده, نجات, نمیدهد, اقیانوس, بیکران, چهکار, نهنگها, همهچیز, میکنند, ساحل, میان, آرامشی, نازل, میسادورقی, انسان, آهِسته, آهسته, نشینی, هیچکس, مُعتاد, نمیشود, سقوط, نمیکند, خَسته, عَوض, تبدیل, ازدست, نمیرَود, بسیار, میافتد, تِکرار, خستگی, موذیانه, پاورچین, رِخنه, میکند؛, سویِ, چیزهای, برداریم, قدمهایِ, بعدی, شتابان, برخواهیم,