پست های مربوط به نداند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نداند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

وَ من به یکباره یاد گرفتم دیگر کسی رو دوست نداشته باشَم؛
باری رویِ شانه هایَش نباشم؛
که نداند با من چه کند؟
و کجایِ دلش بگذارد که نه من بشکنَم؛
و هم او ثابت بماند؛
وَ من به یکباره یاد گرفتم همه یِ اعتمادَم را در کوله پُشتی ام پنهان کنم تا دستِ هیچ احَد الناسی بهش نرسد؛
تا بشوَد اسباب بازیِ کودکی هایِ نداشته اش؛
و مَن به یکباره اینچنین قَد کشیدم و بزرگ شدم.
.
#فرگل_مشتاقیخنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من
ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت....

#youna
#ارسالی_شماDon't give special place to anyone in your heart. lts easy to give that place but it hurts more when thay don't know the value of that place.

هیچ وقت گوشه ای از قلب تون را به کسی اختصاص ندهید، دادن قسمتی از قلب تان به دیگری اسان است اما وقتی کسی قدر ان را نداند بیشتر از پیش صدمه خواهید دید

. ⃟.

‏خنده بر لب میزنم تا کَس نداند راز من
ورنه این چاک پاره که خندیدن نداشت..

این همه صدایم میکنی و "جانم" نمیشنوی
تقصیر خودت است.
آخر‌ طوری نامم ‌را میگویی
هرکس نداند فکر میکند غزلی میخوانی
وگرنه نام مردانه مرا
چه‌ به این افت و خیزهای عاشقانه!

#سینا_صحرایی

✿ کپشن خاص ✿

مردی که ناز و عشوه‌ی زنی در زندگی اش نباشد...
زندگی برایش چه لذتی دارد؟
مردی که برای قدم زدن در روزهایِ بارانی اش انگشت هایِ ظریف زنانه‌ای برای بافتن در بین انگشتانش نداشته باشد هوای بارانی و آفتابی برایش چه فرقی می‌کند؟
چگونه یک مرد می‌تواند تمام خستگی‌هایش را تحمل کند اگر نداند که زنی در خانه برای رسیدنش لحظه شماری می‌کند، بوی عطرش تمام وسایل خانه را مست کرده، هر لحظه به ساعتش نگاه می‌کند و از صبر و حوصله‌ی عقربه ها حرص می‌خورد؟
اگر یک مرد موهایِ زنی را برای نوازش نداشته باشد چگونه می‌تواند دلگیری هایش از زندگی را از یاد ببرد؟
چه بی انصاف بود کسی که برای اولین بار زن را جنس مخالف نامید...
زن مکملی‌ست برای مرد که اگر نبود زندگی به دلِ هیچ مردی نمی‌نشست...
زن "جنس مکمل" است نه "جنس مخالف"
#مسلم_علادی

خنده بر لب میزنم تا کَس نداند راز من
ورنه این دنیا که ما دیدیم؛ خندیدن نداشت..!

صائب تبریزی

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ...

ور نه این دنیا که ما دیدیم " خندیدن نداشت .. !

. .

✿ کپشن خاص ✿

وَ من به یکباره یاد گرفتم دیگر کسی رو دوست نداشته باشَم،
باری رویِ شانه‌هایَش نباشم،
که نداند با من چه کند
و کجایِ دلش بگذارد که نه من بشکنَم،
و هم او ثابت بماند،
وَ من به یکباره یاد گرفتم همه‌یِ اعتمادَم را در کوله پُشتی‌ام پنهان کنم تا دستِ هیچ احَد الناسی بهش نرسد،
تا بشوَد اسباب بازیِ کودکی‌هایِ نداشته‌اش....
و مَن به یکباره اینچنین قَد کشیدم،
و بزرگ شدم...

#فرگل_مشتاقی

✿ کپشنِ خاص ✿

- مردی که ناز و عشوه‌ی زنی در زندگی اش نباشد...
زندگی برایش چه لذتی دارد؟
مردی که برای قدم زدن در روزهایِ بارانی اش انگشت هایِ ظریف زنانه‌ای برای بافتن در بین انگشتانش نداشته باشد هوای بارانی و آفتابی برایش چه فرقی می‌کند؟
چگونه یک مرد می‌تواند تمام خستگی‌هایش را تحمل کند اگر نداند که زنی در خانه برای رسیدنش لحظه شماری می‌کند، بوی عطرش تمام وسایل خانه را مست کرده، هر لحظه به ساعتش نگاه می‌کند و از صبر و حوصله‌ی عقربه ها حرص می‌خورد؟
اگر یک مرد موهایِ زنی را برای نوازش نداشته باشد چگونه می‌تواند دلگیری هایش از زندگی را از یاد ببرد؟
چه بی انصاف بود کسی که برای اولین بار زن را جنس مخالف نامید...
زن مکملی‌ست برای مرد که اگر نبود زندگی به دلِ هیچ مردی نمی‌نشست...
زن "جنس مکمل" است نه "جنس مخالف" !

#مسلم_علادی

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

یکباره, گرفتم, دیگر, دوست, نداشته, باشَم؛, باری, رویِ, شانه, هایَش, نباشم؛, نداند, کجایِ, بگذارد, بشکنَم؛, ثابت, بماند؛, اعتمادَم, کوله, پُشتی, پنهان, دستِ, احَد, الناسی, نرسد؛, بشوَد, اسباب, بازیِ, کودکی, هایِ, اینچنین, کشیدم, بزرگ, خنده, میزنم, ورنه, دنیا, دیدم, خندیدن, ارسالیشما, گوشه, اختصاص, ندهید, دادن, قسمتی, دیگری, اسان, وقتی, بیشتر, صدمه, خواهید, پاره, صدایم, میکنی, جانم, نمیشنوی, تقصیر, خودت, طوری, نامم, میگویی, هرکس, میکند, غزلی, میخوانی, وگرنه, مردانه, خیزهای, عاشقانه, کپشن, مردی, عشوهی, زندگی, نباشد, برایش, لذتی, دارد, روزهایِ, بارانی, انگشت, ظریف, زنانهای, بافتن, انگشتانش, هوای, آفتابی, فرقی, چگونه, میتواند, تمام, خستگیهایش, تحمل, خانه, رسیدنش, لحظه, شماری, عطرش, وسایل, کرده, ساعتش, نگاه, حوصلهی, عقربه, میخورد, موهایِ, نوازش, دلگیری, ببرد, انصاف, اولین, مخالف, نامید, مکملیست, نبود, نمینشست, مسلمعلادی, دیدیم؛, صائب, تبریزی, شانههایَش, همهیِ, پُشتیام, کودکیهایِ, نداشتهاش, کپشنِ,