کپشن های مربوط به داند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی داند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‏و دوست داشته شدن اینچنین است:
دهان را برای سکوت و بوسه و لبخند بگذاری!
‏«او که باید تو را بخواند، ‏چشم هایت را می داند...»


اشتیاقی
که
به
دیدار
تو
دارد
دل
من،
دلِ
من
داند
و
من
دانم
و
دل
داند
و
من..!


یک یادآوری:

‏همه ما لایق این هستیم که مورد عشق و علاقه واقعی و کامل قرار بگیریم.
‏لایق این هستیم که با کسی باشیم که ارزش واقعی ما را می‌داند و به ما احترام می‌گذارد.
‏ما لایق عشق‌های نصفه و نیمه و مبهم نیستیم.

پیامبری هست
که معجزه‌اش بازگرداندن تو باشد؟


لاک پشتی ک بداند به کجا میرود
زودتر از خرگوشی ک هدفش را نمیداند
به مقصد خواهد رسید!!!

.࿐

عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند...
- حافظ

دو نفر شده‌ام یکی بی‌خیال تو، از تو بریده، سر زنده و شاد میچرخد و میخندد
دیگری اما از درون پوسیده میداند اولی خودش را گول می‌زند اما به رویش نمی‌آورد
دومی با خودش صادق است قبول دارد که هنوز هم بدجور بدجور دوستت دارد


𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐝𝐚𝐫𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐬 𝐡𝐨𝐰 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐨𝐧 𝐢𝐬

فقط تاریکی می‌داند که ماه چقدر روشن است .

A man's lost emotions and wit, can be brought back to him by a woman's love.

احساسات و لطافت گمشده‌ی یک مرد را، تنها دوست داشتن یک زن، میتواند به او برگرداند.

‏پروکال سکشوآل:


حالتی که فرد میداند به کسی که می‌خواهد، نمی‌رسد
اما عمیقاً به او عشق می‌ورزد...

#رویا.️‍🩹🫧.