کپشن های مربوط به هَمین

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی هَمین

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‌‌‌‌‌
𝐓𝐇𝐀𝐓𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆
𝐈𝐕𝐄 𝐆𝐎𝐓

هَمین که تا آخرِش مالِ مَن باشی کافیِه.️
‌‌‌‌‌‌

زندگی هَمینه خَنجر و فَریب ..

همیشه رَکب از رفاقت ..

تا وَقتی منفعت داری باهاتن..

وقتی زمین خوردی ، میخندنن

به قیافت ...!!


.. ..

هَمین که میدانم
کسی شبیه تو نیست
چقد دلهُره‌ آورتر از
نبودنِ توست

тнaт'ѕ тнe laѕт тнιng ι've goт

هَمین ڪهِ تآ آخَرِش
مآلِ مَن بآشی ڪآفیِه∞

‌‌‌‌‌‌.࿐

گفتم آباد تَوان ساخت دلم را..؟
گفتا:
حُسنِ این خانه
هَمین اَست که ویران مانَد ...

"فروغی بسطامی"

✿ کپشن خاص ✿
هَمین که میدانم
کسی شبیه تو نیست ؛
چقد دلهُره‌ آورتر از
نبودنِ توست ..

[عباس معروفی]

هَمین که میدانم
کسی شبیه #تُ نیست ؛
چقد دلهُره‌ آورتر از
نبودنِ #تُ ست ..


#عباس_معروفی

. .

هَمین که میدانم
کسی شبیه تو نیست
چقد دلهُره‌ آورتر از
نبودنِ توست


عباس معروفی

✿ کپشن خاص ✿

هَمین که میدانم کسی شبیهِ تو نیست ؛
چقد دلهُره‌ آورتر از نبودنِ توست...

#عباس_معروفی

. گاهے وَقتـا فرامـوش کُن کجـایے.
بہ کجـا رسـیدے.️
و بہ کجـا نرسـیدے.
گـاهے وَقتـا فَـقـط زنـدگـےکـن.
یاد قولهایے کـہ بہ خودت دادے نَبـاش.
یہ وقتایے شَرمنده خودت نَبـاش.
«د آخہ مَشتے تَقصیر تو نیست کِہ
تو تلاشتو کردے اما نَشـد »
یہ وقتایے جَواب خودتو نَده .
هَر کے اَزت پُرسید چرا اینجایہ زندگے گیر کردے.
"لـبـخَـنـد بزن "و بگو:
کـم نَذاشتَم .
امـّا نشد .
یہ وقتایے فَقط از زنده بودَنِت لِّذت بـبَر.
درُستہ سَختہ ولے تو تلاشتو بُکن.
دُنیا هَمینہ غَمِت نَباشہ ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌