پست های مربوط به دلمان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دلمان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان..
#ناشناس

ته تغاریِ پاییز، آمده است....!
آخرین گلبرگِ این غنچه‌یِ پژمرده !

همانی که دل‌مُردگیِ این خزان را، ته‌نشین میکند،
و سوز زمستان را، به دوش میکِشَد...!
تا خشکی زمین ،به سفیدیِ برف مُزَیَن شود...

آذر، عاطفی‌مزاجِ پاییز است...!
نازک‌دلی است،بین این همه غم و بورانِ تنهایی...

اصلا انگار،
آذر آمده‌ است، تا غمِ مهر و آبان را،
از دلمان در بیاورد....
پس من،به فالِ نیک میگیرَمَت عروس پاییزی...!
قَدَمت شیرین و استوار، آتشینِ خزان....


#نسرین_هداوندی

✘مجازی✘ هستیم.

☜...اما ...☞

✘ دلمان✘ مجازے نیست.️.

✘مے شڪند✘.

حواست به✘ تایپ ڪردنت✘ باشد..


.. ..

✿ کپشن خاص ✿

ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان...

#فرشته_رضایی

اصلا وقتی که شما هستید ما هستیم!
شما که هستید، خنده هایمان خنده است و گریه هایمان گریه...
شما که هستید بودنمان دلیل دارد و نبودنمان اهمیت!
شما که هستید شادیمان حقیقت دارد و غممان حرمت...
شما که هستید قندمان شیرین است و چایمان داغ...
شما که هستید دلمان گرم است و احوالمان احسن الحال...
اصلا شما که هستید، هستیم و هستند و همه چیز بر مدار تعادل است و روزگار بر وفق مراد...
نگاه به این چنین و چنانم هایمان نکنید حضرتِ دلبر!
ما دور از شما هیچ چیز نیستیم،
هیچ چیز!

#طاهره_اباذری_هریس

هیچ وقت قرص هایی که موجب میشوند حالمان خوب شود ، جای خوب هایی که باعث میشوند دلمان قرص شود را نخواهند گرفت

Channel :

✿ کپشن خاص ✿

به مسجد رفتیم و با آب و تاب،
پیشانی‌‌هایمان را با مهر چفت کردیم...
بر سجاده‌ خود، کارِ صد واعظ کردیم،
دلمان خوش است..
ولی حواسمان نیست!!،
اگر #دلی_شکستیم_
انگار آب در هاونگ کوبیده ایم.....


خـــــدایـــا . . .
دستـمان را پـرڪن و
دلمان را خالی
دستـمان را از مـهربـانـی
و دلـمان را از ڪینـــه ...

شبتون پر از آرامش و مهتابی

روزی ڪه ڪرونا رفت...
خواهم آمد و تورا محڪم تر
ازقبل در آغوش خواهم گرفت...
فقط خداکند ڪسی ڪم نشده باشد...
تا حسرت در آغوش کشیدنش به دلمان نماند...
لطفا سالم بمانید نه برای خودتان...
برای تمام ڪسانی ڪه نفس هایشان
بند است به نفس هایتان...
ڪسانی ڪه سالم میمانند
تا در آغوشتان بڪشند
فردا بهار میرسد
تورا در آغوش خواهم گرفت...

#رویای_تلخ_

ای که از کوچه معشوقه ما می گذری
دلمان فرش خونین زمین است
کمی آرامتر...

. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

نسلِ, نشناسی, خطرناک, ترین, بیماریِ, خیلی, آرام, بینمان, نفوذ, کرده, نکرده, نمُرده, تلفاتی, نداشته, نسبت, هایِ, اطرافمان, تفاوت, گذشتن, احساس, دیگران, برایَمان, عادی, نگاهمان, بازاری, روابط, دنبالِ, منفعت, گردیم, محبت, برایِ, دلمان, کاری, کنیم, جواب, خوبی, نیست, نمرده, نردبان, ساخته, ناشناس, تغاریِ, پاییز, آمده, آخرین, گلبرگِ, غنچهیِ, پژمرده, همانی, دلمُردگیِ, خزان, تهنشین, میکند, زمستان, میکِشَد, خشکی, زمین, سفیدیِ, مُزَیَن, نازکدلی, بورانِ, تنهایی, اصلا, انگار, آبان, بیاورد, فالِ, میگیرَمَت, عروس, پاییزی, قَدَمت, شیرین, استوار, آتشینِ, مجازی, هستیم, مجازے, شڪند, حواست, تایپ, ڪردنت, باشد, کپشن, وقتی, هستید, خنده, هایمان, گریه, بودنمان, دلیل, دارد, نبودنمان, اهمیت, شادیمان, حقیقت, غممان, حرمت, قندمان, چایمان, احوالمان, احسن, الحال, هستند, مدار, تعادل, روزگار, مراد, چنین, چنانم, نکنید, حضرتِ, دلبر, نیستیم, موجب, میشوند, حالمان, باعث, نخواهند, گرفت, مسجد, رفتیم, کردیم, سجاده, کارِ, واعظ, حواسمان, دلیشکستیم, هاونگ, کوبیده, خدایا, دستمان, پرڪن, خالی, مهربانی, ڪینه, شبتون, آرامش, مهتابی, روزی, ڪرونا, خواهم, تورا, محڪم, ازقبل, آغوش, خداکند, نشده, حسرت, کشیدنش, نماند, لطفا, سالم, بمانید, خودتان, تمام, ڪسانی, هایشان, هایتان, میمانند, آغوشتان, بڪشند, فردا, بهار, میرسد, رویایتلخ, کوچه, معشوقه, گذری, خونین, آرامتر,