پست های مربوط به اطرافمان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اطرافمان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان..
#ناشناس

✿ کپشن خاص ✿

ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان...

#فرشته_رضایی

ما مردها حرف را میریزیم توی دلمان. نه اینکه نخواهیم حرف بزنیم میخواهیم ولی هرجائی حرف نمیرنیم. زمانش باید برسد وقتش برسد حالش برسد. منتظریم آدمهای اطرافمان یک جایی یک روزنه ای باز کنند تا بهانه ای کنیم برای حرف زدن. آنهم نه هر آدمی. حرف را هرجائی نمیشود زد. به هرکسی نمیشود زد. گاهی آنقدر حرف توی دلمان میماند و روی هم میمانند که یکهو دق میکنیم. کاش آن روزنه ها زودتر باز شوند حرف نماند غم باد نشود. ما مردها سخت حرف میزنیم ... سخت.
آن شخص مورد نظر باشید که روزنه باز میکند برای حرف زدن.


. .

✿ کپشن خاص ✿

- ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان..

و
اطرافمان مشتی خزنده که راه به راه پوست می اندازند
و حقارتشان را با تصور تخریب ما زنده میکنند....

دنیای اطرافمان را با “پرده ی سینما” اشتباه گرفته ایم
یکی فراموش میشود
یکی خاموش میشود
یکی میمیرد …
و ما تماشا میکنیم !

ندگی سخت است! قبول.
روزگاری بد است! قبول.
حالا چرا مردم بایک دیگر بد اند؟
چرا بی وفایی ها زیاد اند؟
چرا دلشکستن ها زیاد شده اند؟...
چرا همه ی مان در عین حال که اطرافمان پر از آدم های جورواجور است. تنهاییم!!!
چرا دروغ هایمان زیاد از حد اند؟!
چرا دیگر کلمه ی دوستت دارم برایمان تکراری شده است؟
تکرار این کلمه به دروغ آنقدر زیاد شده است که دیگر یک دوستت دارم را از ته قلب را هم باور نمیکنیم!
دلیلش خودمانیم که آنقدر دوستت دارم های الکی به یک دیگر گفته ایم که وقتی کسی به ما می گوید دوستت دارم . دیگر باور نمی کنیم
بیایید دروغ هایمان را کم کنیم تا حداقل زندگی برای خودمان راحت تر و دلچسب تر باشد

هوای اطرافمان آلوده تر از این حرفهاست...
تا که بدانیم سگ است یا گرگ؛
هزاران بار دریده شده ایم...!

دنیای اطرافمان را با “پرده ی سینما” اشتباه گرفته ایم
یکی فراموش میشود
یکی خاموش میشود
یکی میمیرد …
و ما تماشا میکنیم !

دنیای اطرافمان را با پرده ی سینما اشتباه گرفته ایم

یکی فراموش می شود یکی خاموش می شود یکی می میرد

و ما تماشا می کنیم

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

نسلِ, نشناسی, خطرناک, ترین, بیماریِ, خیلی, آرام, بینمان, نفوذ, کرده, نکرده, نمُرده, تلفاتی, نداشته, نسبت, هایِ, اطرافمان, تفاوت, گذشتن, احساس, دیگران, برایَمان, عادی, نگاهمان, بازاری, روابط, دنبالِ, منفعت, گردیم, محبت, برایِ, دلمان, کاری, کنیم, جواب, خوبی, نیست, نمرده, نردبان, ساخته, ناشناس, کپشن, مردها, میریزیم, اینکه, نخواهیم, بزنیم, میخواهیم, هرجائی, نمیرنیم, زمانش, باید, برسد, وقتش, حالش, منتظریم, آدمهای, جایی, روزنه, کنند, بهانه, آنهم, آدمی, نمیشود, هرکسی, گاهی, آنقدر, میماند, میمانند, یکهو, میکنیم, زودتر, شوند, نماند, نشود, میزنیم, مورد, باشید, میکند, مشتی, خزنده, پوست, اندازند, حقارتشان, تصور, تخریب, میکنند, دنیای, پرده, سینما, اشتباه, گرفته, فراموش, خاموش, میمیرد, تماشا, ندگی, قبول, روزگاری, حالا, مردم, بایک, وفایی, زیاد, دلشکستن, جورواجور, تنهاییم, دروغ, هایمان, کلمه, دوستت, دارم, برایمان, تکراری, باور, نمیکنیم, دلیلش, خودمانیم, الکی, گفته, وقتی, گوید, بیایید, حداقل, زندگی, راحت, دلچسب, باشد, هوای, آلوده, حرفهاست, بدانیم, گرگ؛, هزاران, دریده,