پست های مربوط به بیماریِ

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بیماریِ

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان..
#ناشناس

✿ کپشن خاص ✿

ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان...

#فرشته_رضایی

‏میگن بیماریِ هاریِ آدما،
از توجهِ زیادی میاد :)
.. ..

بیماریِ عجیبی در جهان هست،
و آن خواستنِ چیزهایی است که نداریم !
و این چرخه هیچگاه پایان ندارد...

#آندره_ژید


.

مبتلایم کرده ای !
درمان نمی خواهم که عشق
بی گمان
شیرین ترین بیماریِ دورانِ ماست ...

‏می‌گن؛ بیماریِ هاریِ آدما، از توجهِ زیادی میاد

✿ کپشن خاص ✿

اینهمه قلب شکسته
اینهمه تکلیف خود را ندانستن..
اینهمه وابستگیِ بی ثمر..
همه و همه فقط برای نبودنِ آدمهای ماندن است..
بله جانم ..!
ما «آدمِ ماندن» نداریم!
ته کشیده..کفگیرمان خورده تهِ دیگ!
یک مشت حرافِ الکی خوش شده ایم
که دلِ ماندن با هیچکس را نداریم..
نمی مانیم که موقعیت های بهتر را از دست ندهیم..!
چه مان شده؟
این دیگر چه جورش است؟
عجیب مبتلا شده ایم !
کاش خود خدا دست به کار شود و این بیماریِ همه گیر را ریشه کَن کند..!

#زیور_شیبانی

✿ کپشن خاص ✿

- ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان..

مبتلایم کرده ای،
درمان نمی خواهم که عشق
بی گمان شیرین ترین
بیماریِ دورانِ ماست...‏بیماریِ عجیبی در جهان هست و آن خواستنِ چیزهایی است که نداریم و این چرخه هیچگاه پایان ندارد !!!