کپشن های مربوط به تفاوت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی تفاوت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝑫𝒐𝒏’𝒕 𝒃𝒆 𝒂𝒇𝒓𝒂𝒊𝒅 𝒕𝒐 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒆
𝒂 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒑𝒂𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔

از انتخاب مسیری متفاوت
با مسیر بقیه نترس.️.

There is a big difference between human being and being human. only a few really understand it

بین انسان و انسان بودن تفاوت زیادی وجود دارد. فقط تعداد کمی واقعا آن را درک میکنند

.࿐

-اگه الان که تغییر کردیم، همدیگه رو ملاقات میکردیم، همه‌چیز بینمون متفاوت پیش میرفت.
‏ آره ولی اگه تا الان همدیگه رو ملاقات نمیکردیم هیچ وقت به آدمایی که الان هستیم، تبدیل نمیشدیم.

هرچقدر بی‌تفاوت‌ تر باشی کمتر عذاب میکشی..!


. ایده برای بیو آدمای سرد :

ᴡɪsʜ ʟɪғᴇ ʜᴀᴅ ᴀ ʀᴇsɪɢɴᴀᴛɪᴏɴ ʟᴇᴛᴛᴇʀ
کاش زندگی هم استعفا نامه داشت

𝑇𝘩𝑒 𝑠𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑢𝑡𝘩 𝑖𝑠 𝑡𝘩𝑎𝑡 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑟𝑚 𝑚𝑦 𝘩𝑒𝑎𝑟𝑡...
حقیقت تلخ اینه که نگاه سرد تو تنها دل گرمیه منه...

More indifferent than ever...
بی تفاوت تر از همیشه...

Willing to finish.....
مایل به پایان.....

.࿐

تفاوت رابطه خوب و پایدار با رابطه‌ای که زود تموم میشه :

. .

.️ بر طبق تحقیقات روانشناسی باید بگم :

آدمایی که آزارت میدن . . .
تحقیرت می‌کنن و زخم زبون می‌زنن
همون کسانی هستن که به شدت تخریب شدن
به شدت زخم خوردن و پر از عقده هستن !
این آدما از کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس
رنج می‌برن و با این کاراشون تلاش می‌کنن
تا بقیه رو تا سطح خودشون پایین بکشن !
تا شاید از بار رنج خودشون کم کنن
و روی دوش بقیه بندازن !
تنها راه مقابله با اونا بی‌تفاوتی
بی‌توجهی و اهمیت ندادنه !
نذار این چرخه ادامه پیدا کنه !
تو همونی باش که نمی‌ذاره هیچ خط
و خشی از آزار دیگران روی روانش بشینه !

.۫  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ   ˑ    ּ   𓄼   ࣪⠀  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ  
.۫  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ   ˑ    ּ   𓄼   ࣪⠀۫  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ  
ּ  𖥔 𓄼   ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ    ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ    ּ  
At the end,you will fall for the one who makes you see the world differently.
در آخر تو عاشقِ همون آدمی میشی که باعث میشه دنیارو متفاوت ببینی.
ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ   ˑ    ּ  𖥔 𓄼   ࣪⠀  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ  
۫  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ   ˑ    ּ  𖥔 𓄼   ࣪⠀  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ  

می‌تونم درحد مرگ بدجنس و خشن باشم، به اندازه‌ی یه آب‌نبات شیرین باشم، به سردی آب باشم و بی‌تفاوت باشم، به‌شدت خبیث و بد ذات باشم، یا مثل یه سرباز وفادار باشم. همه‌ش به خودت بستگی داره.


. .

اینجا بهت میگه عیب نداره متفاوتی
من دوست دارم باشه؟ تو با تفاوتت قشنگی عزیز من:).

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

انتخاب, مسیری, متفاوت, بقیه, نترس, انسان, بودن, زیادی, وجود, دارد, تعداد, واقعا, میکنند, الان, تغییر, کردیم, همدیگه, ملاقات, میکردیم, همهچیز, بینمون, میرفت, نمیکردیم, آدمایی, هستیم, تبدیل, نمیشدیم, هرچقدر, بیتفاوت, باشی, کمتر, عذاب, میکشی, ایده, برای, زندگی, استعفا, نامه, داشت, حقیقت, اینه, نگاه, تنها, گرمیه, همیشه, مایل, پایان, رابطه, پایدار, رابطهای, تموم, تحقیقات, روانشناسی, باید, آزارت, میدن, تحقیرت, زبون, میزنن, همون, کسانی, هستن, تخریب, خوردن, عقده, کمبود, اعتماد, میبرن, کاراشون, تلاش, خودشون, پایین, بکشن, شاید, بندازن, مقابله, اونا, بیتفاوتی, بیتوجهی, اهمیت, ندادنه, نذار, چرخه, ادامه, پیدا, همونی, نمیذاره, دیگران, بشینه, عاشقِ, آدمی, میشی, باعث, دنیارو, ببینی, میتونم, درحد, بدجنس, باشم, اندازهی, آبنبات, شیرین, سردی, بهشدت, خبیث, سرباز, وفادار, همهش, خودت, بستگی, داره, اینجا, میگه, نداره, متفاوتی, دوست, دارم, باشه, تفاوتت, قشنگی, عزیز,