پست های مربوط به ناشناس

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ناشناس

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ناشناس:

احتیاجی به مستی نیست
یک فنجان هم دیوانه ام می کند
وقتی میزبانم چشمان تو باشد …
____________________________

ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان..
#ناشناس

آدما تو لست سین ریسنتلی میمیرن
اما
تو لست سین اِلانگ تایم اِگو دفن میشن...

#ناشناس ‎

بیشترین افسوس زندگی ام را زمانی خوردم
که فهمیدم "آدم ها خیلی ها را دوست دارند
اما فقط عاشق یک‌ نفر میشوند"
تو برای من همان "یک نفر" بودی ...
و من برای تو
یکی از آن "خیلی ها" ...

#ناشناس

ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ !
ﺩﻟﺨﻮﺷﻲ ﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺖ !
ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭُ ﺑﺮﻡ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ !
ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﻢ ﻣﻴﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ !
ﻭﻟﻲ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ... !
ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﺖ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ... ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ !
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﻲ !
ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺯﺟرﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ !
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟﺖ ...
ﭼﻪ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﻱ !
ﮐﺎﺵ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ...
ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ، ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎﻳﺖ ﻏﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ !!!
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺗﺎﺭ ﺍﺳﺖ !!!
ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ؟ !
ﺍﺯ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻡ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ ؟ !
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﻡ ﻧﻤﻴﮑﻨﻨﺪ ؟ !
ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﻢ بیشتر ﺑﺸﻨﺎﺳﻤﺸﺎﻥ ؟ !
از ادمهایی که نزدیک میشوند و پس میزنم ؟!
ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ....
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺑﺮﺗﻦ ﻧﺎﺭﺱ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ... !
ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﺤﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ .... ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ...

#ناشناس

اگه اینجا بودی پامیشدم برات میرقصیدم .

: ناشناس

عشق که سراغت بیاید
آدمها برایت دو دسته میشوند:
یک عده "شبیه" او
و بقیه ناشناس...
وای به روزی که عشق برود
و تمام دنیا بشود
یک عده شبیه او ...

#سارا_احدی

‏هرشب در جستجوی دلیل اینکه منکه کسیو ندارم پس چرا بیدارم، تا خود صب بیدارم

: ناشناس

رفتن که تقصیر تو نبود.
من
خودم را سرزنش میکنم.

باید آنقدر عاشقانه برایت مینوشتم که فرصت نکنی به رفتن فکر کنی..
باید دیوانه وارتر دوستت میداشتم تا دیوانگی‌ام به تو هم سرایت کند و یادت نیاید که عشق ما از اول بی منطق بود....

باید روزی که میدانستم میخواهی حرف رفتن بزنی دهانت را با بوسه میدوختم ..

آه
من چقدر مقصرم ...
و تو مثل همیشه بیگناه ...

#ناشناس

ما آدم ها
حواسمان همیشه به تازه تر هاست
به آن ها که صمیمی نیستند
تا مبادا خلاف تشریفات یا احترام رفتار کنیم ..
اما همیشه از صمیمی تر ها ، جان تر ها
غافلیم ..
حواسمان نیست که ناراحت میشوند ...
و بیشتر از هر کسی از ما انتظار دارند .
ناراحتشان میکنیم و خودمان بیشتر ناراحت میشویم
اگر حرفی نمیزنند
اگر گله ای نمیکنند
نه اینکه دلگیر نیستند نه اینکه گذشته اند
ما همیشه یادمان میرود که صمیمی تر ها هم منتظرند
حواسمان به جان های زندگیمان باشد
یک روز میبینم که ناگهان دل بریده اند...


#ناشناس

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

ناشناس, احتیاجی, مستی, نیست, فنجان, دیوانه, وقتی, میزبانم, چشمان, باشد, نسلِ, نشناسی, خطرناک, ترین, بیماریِ, خیلی, آرام, بینمان, نفوذ, کرده, نکرده, نمُرده, تلفاتی, نداشته, نسبت, هایِ, اطرافمان, تفاوت, گذشتن, احساس, دیگران, برایَمان, عادی, نگاهمان, بازاری, روابط, دنبالِ, منفعت, گردیم, محبت, برایِ, دلمان, کاری, کنیم, جواب, خوبی, نمرده, نردبان, ساخته, آدما, ریسنتلی, میمیرن, اِلانگ, تایم, اِگو, میشن, بیشترین, افسوس, زندگی, زمانی, خوردم, فهمیدم, دوست, دارند, عاشق, میشوند, بودی, ادمهایی, نزدیک, میزنم, اینجا, پامیشدم, برات, میرقصیدم, سراغت, بیاید, آدمها, برایت, دسته, شبیه, بقیه, روزی, برود, تمام, دنیا, بشود, سارااحدی, هرشب, جستجوی, دلیل, اینکه, منکه, کسیو, ندارم, بیدارم, رفتن, تقصیر, نبود, خودم, سرزنش, میکنم, باید, آنقدر, عاشقانه, مینوشتم, فرصت, نکنی, وارتر, دوستت, میداشتم, دیوانگیام, سرایت, یادت, نیاید, منطق, میدانستم, میخواهی, بزنی, دهانت, بوسه, میدوختم, چقدر, مقصرم, همیشه, بیگناه, حواسمان, تازه, هاست, صمیمی, نیستند, مبادا, خلاف, تشریفات, احترام, رفتار, غافلیم, ناراحت, انتظار, ناراحتشان, میکنیم, خودمان, میشویم, حرفی, نمیزنند, نمیکنند, دلگیر, گذشته, یادمان, میرود, منتظرند, زندگیمان, میبینم, ناگهان, بریده,