کپشن های مربوط به بگردد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بگردد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

این افتضاح است که
آدم هیچ‌کس را برای پناه بردن
و هیچ شانه‌ای را برای گریستن و هیچ آغوشی را برای قرار یافتن نداشته‌باشد...

این افتضاح است که
در بدترین شرایط روحی،
هرچقدر جستجو کند و
هرچقدر دنبال حجم امن
حضور کسی بگردد،
تنهایی‌اش عمیق‌تر شود....
این افتضاح است که کسی باشد
که در این جهان دراندشت جسما شاید... اما روحا هیچ‌کس را نداشته‌باشد!

این افتضاح است که آدم برای بیان مصیبت‌هاش هم به خودش رجوع کند،
از خودش کمک بخواهد،
با خودش حرف بزند،
خودش را در آغوش بگیرد و
تکیه‌گاه خودش باشد....
این افتضاح است...

#نرگس_صرافیان_طوفان‌


مردی که میگوید تنها تو را دوست دارم
درست شبیه زنی است که قول داده ؛
فقط مغازه‌ها را بگردد و چیزی نخرد ...! :)

• ویکتور هوگو


.کپشنِ خاص.

- گاهی آدم دلش کمی تعطیلی می خواهد!
بنشیند کنجی ،
گوشه ای ،
جایی..
برود به گذشته هایِ دورِ دور
های های دنبالِ خودش بگردد...

. کپشن خاص .

مردی که می گوید: تنها تو را دوست دارم،
درست شبیه زنی است
که قول داده
فقط مغازه ها را بگردد و چیزی نخرد!

#ویکتور_هوگو

صبح است تنت همیشه سبز و زیبا

آیات دل تو دلکش و روح افزا

بر دفتر زندگی ،نگارد تقدیر

امـروز بکام تـو بگردد دنیا

عشقی دارم پاکتر از آب زلال
این باختن عشق مرا هست حلال

عشق دگران بگردد از حال به حال
عشق من و معشوقِ مرا نیست زوال

#مولانا

#ویکتور_هوگو

مردی که می گوید:
تنها تو را دوست دارم،
درست شبیه زنی است که قول داده
فقط مغازه ها را بگردد
و چیزی نخرد!

مردی که می‌گوید تنها تو را دوست دارم، درست شبیه زنی است که قول داده فقط مغازه‌ها را بگردد و چیزی نخرد...

#ویکتور_هوگو

یک جایی در زندگی آدم باید راهنما بزند، آرام آرام بیاید کنار جاده بایستد. بعد که ایستاد از ماشین پیاده شود برود در عقب را باز کند رو کند به خودِ کهنه اش و بگوید بفرمایید پایین. باید رو کند به خود منفی بافش، به خود اهل شکایتش، به خود بی جنبه اش، به خود قدرنشناسش و بگوید که پیاده شو. باید خیلی بی تعارف زل بزند به چشم خود قدیمی اش و توضیح بدهد که دیگر ادامه این وضع ممکن نیست و زمان خداحافظی رسیده. آنوقت خود کهنه اگر پیاده نشد باید دستش را دراز کند و یقه خود کهنه را بگیرد و بیاندازدش بیرون. لازم شد وسایلش را هم از صندوق بردارد پرت کند جلویش.
بعد هم خود کهنه را رها کند کنار همان جاده برود دوباره بنشیند پشت فرمان. راه بیافتد در جاده. در آیینه به پشت سر هم نگاه نکند.
راه بیافتد به جستجوی خودی نو. بگردد دنبال خود نویی که قدرشناس و سپاسگزار باشد. خود نویی که قدر لحظه لحظه زندگی را بداند. خودی که آرامش بیاورد. خودی که لبخند بیاورد. خودی که اهل مهربانی باشد. خودی که جایی کنار جاده ایستاده است به انتظار. خودی که تا خود کهنه هست سوار نخواهد شد.

بروهآیم کشیده و پهن است..
چِشمهآیم را بدون آرایش می ستایم
بینی اَم همین گونه به صورتم می آید
لَب هآیَم قَشنگ تراَز لَبخَندگُل اَست
شآلم رآ بِسیآر زیبآ می بَندم
کیلیپس رآ بآلآی سَرم نمی زَنم
نآخن هآیَم رآبلند می کُنم
عِشوه رآهمه بلد اَند.اَما هُنر آن اَست که برآی مردم خیابآن خَرج نَشَوَد
مآنتوهایَم هم زیباست..امّا برآی زیبایی لآزم نیست آب بروَد
کفش هآیم پآپیون دآرند امّا
دختر خوشتیپ چادری دیگر خوشحال نیست!

در این شهر پسری که قرار است مُهَندِس بِشَوَد از روزی که با او بگردد معتآد میشود
شهری که در آن زنـآن حُکم مَـگس هآی فرآوان رآ دارند و به قول یک عده، این زنآن هستند که مَردآن رآ تور میکنند!
این شهر میگوید زَن برای کار در شرکت خصوصی باید بدحجاب باشد!
شَهری که میگوید بآزیگر جلوی دوربین مثبت بآشد و در پشت دوربین، اصلا مُهم نیست!
شهری که میگوید گوشهآی خود را مثل موش بیرون بگذارید تا خوشگل شوید!
شهری که مَردُمش فِکر می کنند هرچقدر آرایش کنند فهمیده تر هستند!
با اینکه هیچ ....................

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

افتضاح, هیچکس, برای, پناه, بردن, شانهای, گریستن, آغوشی, قرار, یافتن, بدترین, شرایط, روحی, هرچقدر, جستجو, دنبال, حضور, بگردد, تنهاییاش, عمیقتر, باشد, جهان, دراندشت, جسما, شاید, روحا, بیان, مصیبتهاش, خودش, رجوع, بخواهد, بزند, بگیرد, تکیهگاه, مردی, میگوید, دوست, دارم, درست, شبیه, داده, مغازهها, چیزی, نخرد, ویکتور, هوگو, کپشنِ, گاهی, تعطیلی, بنشیند, کنجی, گوشه, جایی, برود, گذشته, هایِ, دورِ, دنبالِ, همیشه, زیبا, آیات, دلکش, افزا, دفتر, زندگی, نگارد, تقدیر, امروز, بکام, دنیا, عشقی, پاکتر, زلال, باختن, حلال, دگران, معشوقِ, نیست, زوال, مولانا, باید, راهنما, آرام, بیاید, کنار, جاده, بایستد, ایستاد, ماشین, پیاده, خودِ, کهنه, بگوید, بفرمایید, پایین, منفی, بافش, شکایتش, جنبه, قدرنشناسش, خیلی, تعارف, قدیمی, توضیح, بدهد, دیگر, ادامه, ممکن, زمان, خداحافظی, رسیده, آنوقت, دستش, دراز, بیاندازدش, بیرون, لازم, وسایلش, صندوق, بردارد, جلویش, همان, دوباره, فرمان, بیافتد, آیینه, نگاه, نکند, جستجوی, خودی, نویی, قدرشناس, سپاسگزار, لحظه, بداند, آرامش, بیاورد, لبخند, مهربانی, ایستاده, انتظار, سوار, نخواهد, بروهآیم, کشیده, چِشمهآیم, بدون, آرایش, ستایم, بینی, همین, گونه, صورتم, هآیَم, قَشنگ, تراَز, اَست, شآلم, بِسیآر, زیبآ, بَندم, کیلیپس, بآلآی, سَرم, زَنم, نآخن, رآبلند, کُنم, عِشوه, رآهمه, اَند, اَما, هُنر, برآی, مردم, خیابآن, خَرج, نَشَوَد, زیباست, امّا, زیبایی, لآزم, بروَد, پآپیون, دآرند, دختر, خوشتیپ, چادری, خوشحال, پسری, مُهَندِس, بِشَوَد, روزی, معتآد, میشود, شهری, زنآن, حُکم, مَگس, فرآوان, دارند, هستند, مَردآن, میکنند, شرکت, خصوصی, بدحجاب, شَهری, بآزیگر, دوربین, مثبت, بآشد, اصلا, مُهم, گوشهآی, بگذارید, خوشگل, شوید, مَردُمش, فِکر, فهمیده, اینکه,