کپشن های مربوط به دردے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دردے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𖤐⃟.••Everyone knows himself and his God. Where is the pain in her heart!

هر ڪے خودش میدونه و خداے خودش . ڪه چه دردے داره ڪجاے دلش!

.࿐

دلت ڪہ آرام نباشد...
خنده‌ها و مسخره بازیهات ڪہ هیچ
بیخیالیهایت هم دردے دوا نمےڪنند...
ڪافیست بهانہ‌اش جور شود
بغض امان نمیدهد...
‍.. ..

Eᴠᴇʀʏ ᴘᴀɪɴ ɢɪᴠᴇs ᴀ ʟᴇssᴏɴ ᴀɴᴅ ᴇᴠᴇʀʏ ʟᴇssᴏɴ ᴄʜᴀɴɢᴇs ᴀ ᴘᴇʀsᴏɴ.

هر دردے یه درسے میده و هر درسے
آدمو عوض میڪنه!.

. .

بــ دردے ڪـ . . .

تـو اینــ مدتـــ ڪشیدمـــ . . .

قسمـــــ . . .

دیگـہ بهتـــــ . . .

فڪــر نمیکنمــــ . . .

..

این دردے ڪہ
خیلیامون گرفتارشیم
تنهایے نیست
فراموش شدنہ...اون ڪسے ڪہ درداشو
بہ ڪسے نمیگہ دلیل نمیشہ
دردے نداشتہ باشہ ؛
اون فقط احتیاج بہ دلدارے
فیڪ شما ندارہ
هرگز نمیفهمے!
ڪہ دل ڪندن چہ دردے داشت...
وقتے ڪہ بازے ڪرده بودے نقش عاشق را...

بگو ساعت‌ها بخوابند
تا ابد...!
ڪہ هیچڪس
نمےداند،
چہ دردے دارد
بیدار شدن با خاطرات...

‍‍


بیـا قسمـت کنـیـم
دردے کـه داری
کـه تـو کوچک دلـی
طاقت نـداری

هیچ ڪس با من در این دنیا نبود
هیچ ڪس مانند من تنها نبود
هیچ ڪس دردے زدردم برنداشت
بلڪہ دردے نیز بہ دردم گذاشت...