کپشن های مربوط به شَهری

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی شَهری

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

شُده تا به حال
شَهری نرفته باشی امّا
با کسی آن جا
بی شُمار
خاطره داشته باشی ؟!
#رسول_ادهمی

شَهریـ کهـ توشـ هَمهـ دارَنـ میلَنگَنـ
بهـ اونیـ کهـ راستـ راهـ میرِهـ میخَندَنـ!◣

◥شَهریـ کهـ توشـ هَمهـ دارَنـ میلَنگَنـ
بهـ اونیـ کهـ راستـ راهـ میرِهـ میخَندَنـ!◣

بروهآیم کشیده و پهن است..
چِشمهآیم را بدون آرایش می ستایم
بینی اَم همین گونه به صورتم می آید
لَب هآیَم قَشنگ تراَز لَبخَندگُل اَست
شآلم رآ بِسیآر زیبآ می بَندم
کیلیپس رآ بآلآی سَرم نمی زَنم
نآخن هآیَم رآبلند می کُنم
عِشوه رآهمه بلد اَند.اَما هُنر آن اَست که برآی مردم خیابآن خَرج نَشَوَد
مآنتوهایَم هم زیباست..امّا برآی زیبایی لآزم نیست آب بروَد
کفش هآیم پآپیون دآرند امّا
دختر خوشتیپ چادری دیگر خوشحال نیست!

در این شهر پسری که قرار است مُهَندِس بِشَوَد از روزی که با او بگردد معتآد میشود
شهری که در آن زنـآن حُکم مَـگس هآی فرآوان رآ دارند و به قول یک عده، این زنآن هستند که مَردآن رآ تور میکنند!
این شهر میگوید زَن برای کار در شرکت خصوصی باید بدحجاب باشد!
شَهری که میگوید بآزیگر جلوی دوربین مثبت بآشد و در پشت دوربین، اصلا مُهم نیست!
شهری که میگوید گوشهآی خود را مثل موش بیرون بگذارید تا خوشگل شوید!
شهری که مَردُمش فِکر می کنند هرچقدر آرایش کنند فهمیده تر هستند!
با اینکه هیچ ....................