کپشن های مربوط به نمیدم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نمیدم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

I am ME. I don't pretend to be like everyone else. I don't want to be like everyone else. And I won't change who I am just to fit in.

این منم.
من وانمود نمی کنم که مثل بقیه هستم. من نمیخوام مثل بقیه باشم.
و فقط برای اینکه از نظر اونا مناسب باشم، کسی که هستم رو تغییر نمیدم...

‌‌‌‌‌‌.࿐

"I give no one the power to hurt me, but every time they try, they just make me stronger."

"من به هیچ کس این قدرت رو نمیدم که بهم صدمه بزنه، اما اونا هر بار که تلاش میکنند، فقط منو قوی تر می کنند."

‌‌‌‌‌‌.࿐

مهم نیست چقدر حوصله‌ام سر بره، هیچوقت به تو پی‌ام نمیدم.


𝐈 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐥𝐞𝐭 𝐚𝐧𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐠𝐞𝐭 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡
[• 𝐭𝐨 𝐡𝐮𝐫𝐭 𝐦𝐞!•]

اجازه نمیدم کسی اونقدر
بهم نزدیک بشه،که بتونه بهم آسیب بزنه!

𝑰 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒕𝒉𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆

فکر داشتنتم به کسی نمیدمـ چه برسه خودتو .🤍•

𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒉𝒆𝒂𝒕, 𝑰'𝒎 𝒏𝒐𝒕 𝒄𝒉𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝑴𝒚 𝒍𝒐𝒚𝒂𝒍𝒕𝒚 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒖𝒓𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒅

اگه بهم خیانت کنی من جوابتو با خیانت نمیدمـ وفادار بودنم تهش خوب حقتو میذاره کف دستت

「♡」

من این تپش قلبی که قبل از دیدنت میگیرم رو به دنیا نمیدم.

ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ɢɪᴠᴇ ᴀ ʙʀɪʙᴇ ғᴏʀ ᴇxɪsᴛɪɴɢ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɪɴ ᴍʏ ʟɪғᴇ ᴀɴʏᴏɴᴇ
ᴡʜᴏ ʟᴏᴠᴇs ᴍᴇ ᴡɪʟʟ ᴀʟᴡᴀʏs ʙᴇ ᴛʜᴇʀᴇ

واسه بودن کسی تو زندگیم باج نمیدمـ هر کی دوسم داشته باشه همیشه هست.️

من بهت پیام نمیدم چون تحمل منتظر بودن برای جوابتو ندارم. تو به من پیام نمیدی چون سرت جای دیگه گرمه، ما مثل هم نیستیم.


. .

من مثل عدد یک توی جدول ضربم
به هیچکس بیشتر از حدش
بها نمیدم :)
.. ..