میخوام راجع به یه اصل صحبت کنم
تاثیر ظاهر بر باطن و تاثیر باطن بر ظاهر
امام علی (ع) فرمودند بعید است کسی خود را به ظاهر قومی در آورد و از آنان نشود.
دومین موضوع تاثیر نوشته به جسمی که تحت تاثیرشه که مصداقش آزمایش شهادت آبه
حالا قضاوت با خودتون می خواید چطور باشید:
اون طور که شیطان طرح ریزی کرده یا اون طور که برای خودتون بهتره؟
تغریبا غیر ممکنه که کسی ظاهرش با باطنش متفاوت باشه
برای آرامش روح و جسم بهترین شکل هماهنگی ظاهر و باطنه
پس اونایی که میگین دلمون پاکه! این هشدار رو قبول کنید که این پاکی دلتون اگه همین طور ادامه پیدا کنه از بین میره