کپشن های مربوط به مردیست

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی مردیست

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

یه وقتاهایی بعضی ها بی صدا اززندگیت میروند
بی خداحافظی...
باپای برهنه،روی نوک پا،پاورچین،پاورچین تامبادا صدای تق تق کفشهایشان آگاهت کندازرفتنشان
و این نهایت نامردیست!

قهرمان گاهی زنیست که
پایِ همه‌ی حرف‌های پشت سرش ایستاده و
برایِ عشقش می‌جنگد،
گاهی مردیست که
تنها و یک تنه با همه می‌جنگد
تا به معشوقه‌اش برسد.

برایِ عشقتان بجنگید!
قبل از اینکه دیر بشود
اگر ادعای دوست داشتن دارید
برای تصرفِ مساحتِ پیراهنش،
برای مرز حلقه‌ی آغوشش بجنگید.
دفاع از حقتان برایِ عشق دفاعِ مقدس است!

#سحر_رستگار

قهرمان گاهی زنیست که
پایِ همه یِ حرف هایِ پشت سرش ایستاده و
برایِ عشقش میجنگد،
گاهی مردیست که
تنها و یک تنه با همه میجنگد
تا به معشوقه اش برسد...
برایِ عشقتان بجنگید!
قبل از اینکه دیر بشود
اگر ادعایِ دوست داشتن دارید
برای تصرفِ مساحتِ پیراهنش،
برایِ مرز حلقه یِ آغوشش بجنگید...
دفاع از حقتان برایِ عشق دفاعِ مقدس است!

• سحر رستگار

نابغه ترین مرد تاریخ
مردیست
کـــه
کشف کرد
زن ها با گل گرفتن
عمیق تر
عاشق می شوند..

‌✿ کپشن خاص ✿

هر زنی
لا به لای موهایش
مردی را پنهان کرده است
هر وقت یک زن را قیچی به دست دیدی
بدان ، عزادار مردیست
که موهایش را شانه میزد ...

#ثریا_بیگی

رمضان مردیست عاشق
که به خاطر دیدن
روی ماه شوال معشوقه اش
دست به اعتصاب...
آب وغذا زده است !!!


#کوروش_نامی

امپراطور
مردی نیست
که در جنگهای بسیاری
تن به تن
جنگیده است....!

امپراطور
مردیست
که توانسته
قلمرو عاشقانه های زنی را
امن و
آرام و
آسوده کند....!

#مهین_رضوانی_فرد

✿ کپشن خاص ✿

قهرمان گاهی زنیست که
پایِ همه یِ حرف هایِ پشت سرش ایستاده و
برایِ عشقش میجنگد،
گاهی مردیست که تنها و یک تنه با همه میجنگد
تا به معشوقه اش برسد، برایِ عشقتان بجنگید،
قبل از اینکه دیر بشود،
اگر ادعایِ دوست داشتن دارید
برای تصرفِ مساحتِ پیراهنش،
برایِ مرز حلقه یِ آغوشش بجنگید،
دفاع از حقتان برایِ عشق دفاعِ مقدس است.


#سحر_رستگار

و اسفند
شاید مردیست
حیران
در پس کوچه‌های
یک جفت چشم
که نه دل رفتن دارد
نه پای ماندن

#زهراسلطانی_پرپر

عاقل ترین مرد آن مردیست
که قلب زن را از عشق
لبریز می کند
تا جایی برای پرسه زدن مردی دیگر باقی نماند...