پست های مربوط به غروبها

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی غروبها

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

اسفناک تراز
حال پریشان

چیست

اندوه حالت را
گلاویز این غروبها نکن...

#پریناز_ارشد

انقدر غروبهای دلگیر دارم ...
که حواسم نیست...
کدامشان غروب جمعه است.
خوش بحالت...
که حواست به همه چیز هست...
جز حواس من...
که " هرجا پرت میکنم ...
کنار #تُ می افتد"

. .

از پا افتاـבه ام
به انـבازه تمام راه هایے ڪه بـבون تو تنها طے ڪرבه ام
خسته ام
به انـבازه تمام سختے هایے ڪه بـבون تو تنها تحمل ڪرבه ام
غمگینم
به انـבازه تمام בرבهایے ڪه بـבون تو ڪشیـבه ام
בلتنگم
به انـבازه تمام غروبها بـבون تو
בلگیرم
به انـבازه تمام لحظه هاے نبوבنت
مرבه ام
به انـבازه تمام لحظه هایے ڪه بـבون تو نفس نڪشیـבه ام....

این روزها از هر انگشتم یک هنر می بارد !

شبها می بافم خیالش را

روزها می کشم دردهای نبودنش را

و غروب ها هم

وای غروبها میرقصم با ساز دلتنگی هایم ...


آقای من..

قرار نیست فقط غروبهای پنجشنبه تا غروب جمعه

سراغت را بگیریم..

قرار نیست فقط جمعه ها انتظار ظهورت را بکشیم..

آری..

شنبه هم میشود از دوریت ناله سر داد..

یکشنبه هم میشود انتظارت را کشید..

دوشنبه هم میشود دنبال گمشده گشت..

سه شنبه هم میشود با آقا درد دل کرد..

چهارشنبه هم میشود به خاطر آقا گناه نکرد..

یا بن الحسن

دوریت درد بی درمان است

ای پسر فاطمه

امروز جمعه نیست اما دلم برایت تنگ است.