پست های مربوط به پیشونیش

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی پیشونیش

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)


‏سالاد شیرازی با آب نارنج اگه پیشونی داشت پیشونیش رو میبوسیدم حقیقتا .

High heels were invented by a woman who had been kissed on the forehead.

کفشای پاشنه بلند به وسیله ی زنی اختراع شدند که پیشونیش بوسیده شده بود.


. .

یه جور پیشونی رو ماچ میکنید انگار لب آدم وسط پیشونیشه

مرد از زن خیلی تنهاتره!!

مرد موهاش بلند نیست که توى بى کسى کوتاهش کنه و اینجورى لج کنه با همه ى دنیا!

مرد نمیتونه وقتى دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و گریه کنه و خالى بشه!

مرد نمیتونه درداشو اشک کنه!
یه اخم خشن میکنه و میچسبونه به پیشونیش!

یه وقتایی یه جاهایی به یه کسانى باید گفت:میم مثل مرد!

مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد،

دستشو باز کنه و ناخوناشو نگاه کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد!

مرد موهاش بلند نیست که توی بی کَـسی کوتاهش کنه

و اینجوری لج کنه با همۀ دنیا!

مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و

گریه کنه و خالی شه!

مرد حتی دردهاشو اشک که نه!

یه اخـمِ خشن میکنه و با دود سیگار میچسبونه به پیشونیش!

یه وقتایی؛ یه جاهایی؛ به یه کسایی باید گفت :


میـــــم ... مثلِ مـــَــرد!!

مرد از زن خیلی تنهاتره!


مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد،


دستشو بازکنه و به ناخوناش نگاکنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد!


مرد موهاش بلند نیست که توی بی کسی کوتاهش کنه و اینجوری لج کنه با همه ی دنیا!


مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستشو گریه کنه و خالی بشه!


مرد حتی دردهاشو اشک که نه،یه اخم خشن میکنه و میچسبونه به پیشونیش!


یه وقتایی،یه جایی،به یه کسایی باید گفت:


میـــــــــــم ...... مثل مــــــــــــرد!

مرد از زن خیلی تنهاتره!!
مرد موهاش بلند نیست که توى بى کسى کوتاهش کنه و اینجورى لج کنه با همه ى دنیا....

مرد نمیتونه وقتى دلش گرفت زنگ بزنه ب دوستش و گریه کنه و خالى بشه....

مرد نمیتونه دردآشو اشک کنه.....

ی اخم خشن میکنه و میچسبونه ب پیشونیش!!

درد مردو یا مرد می فهمه,یا دود سیگارش!!!!

ی وقتایی ی جاهایی ب ی کسانى باید گفت:میم مثل مرد....

بعضی ها شانس درِخونشونو نمیزنه
لامصب درست میزنه وسطِ پیشونیشون!

یکی از بزرگترین دغدغه های زندگیم اینه که وقتی یکی داره باهام حرف میزنه من باید تو کدوم چشمش نگاه کنم؟ راست؟ چپ؟ وسط پیشونیش؟ دماغش؟ هیچکدام؟

خاطره یک خبرنگار از یک شهید :

ترکش خمپاره پیشونیش رو چاک داده بود… روی زمین افتاد و زمزمه میکرد ..دوربین رو برداشتم و رفتم بالای سرش
داشت اخرین نفساشو میزد
ازش پرسیدم این لحظات اخر چه حرفی برای مردم داری
با لبخند گفت: از مردم کشورم میخوام وقتی برای خط کمپوت میفرستن.عکس روی کمپوت ها رو نکنن
گفتم داره ضبط میشه برادر یه حرف بهتری بگو
با همون طنازی گفت.. آخه نمیدونی سه بار بهم رب گوجه افتاده …

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

سالاد, شیرازی, نارنج, پیشونی, داشت, پیشونیش, میبوسیدم, حقیقتا, کفشای, پاشنه, بلند, وسیله, اختراع, شدند, بوسیده, میکنید, انگار, پیشونیشه, خیلی, تنهاتره, موهاش, نیست, کوتاهش, اینجورى, دنیا, نمیتونه, وقتى, گرفت, بزنه, دوستش, گریه, خالى, درداشو, میکنه, میچسبونه, وقتایی, جاهایی, کسانى, باید, ناخوناش, نمیزنه, هروقت, جوری, دستشو, ناخوناشو, نگاه, خودش, خوشش, بیاد, کَسی, اینجوری, وقتی, خالی, دردهاشو, اخمِ, سیگار, وقتایی؛, جاهایی؛, کسایی, مثلِ, مَرد, بازکنه, نگاکنه, دوستشو, جایی, دردآشو, مردو, فهمه, سیگارش, بعضی, شانس, لامصب, درست, وسطِ, پیشونیشون, بزرگترین, دغدغه, زندگیم, اینه, داره, باهام, کدوم, چشمش, راست, دماغش, هیچکدام, خاطره, خبرنگار, شهید, ترکش, خمپاره, داده, زمین, افتاد, زمزمه, میکرد, دوربین, برداشتم, رفتم, بالای, اخرین, نفساشو, میزد, پرسیدم, لحظات, حرفی, برای, مردم, داری, لبخند, کشورم, میخوام, کمپوت, میفرستن, نکنن, گفتم, میشه, برادر, بهتری, همون, طنازی, نمیدونی, گوجه, افتاده,