کپشن های مربوط به حَسود

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی حَسود

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

حَسود؟!
من میمیرم اگه کسیُ مثه مَن نگآه کنی
حسودی که جآی خود دآرِه ...•. .

حَسود؟!
من میمیرم اگه کسیُ مثه مَن نگآه کنی
حسودی که جآی خود دآرِه ...•. .

Ꭵ'Ꮇ ᏠᎬᎪᏞᎾᏬᏕ
ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴇᴠᴇɴ ᴡɪsʜ ʏᴏᴜ ʜᴀᴅ

من‌ حَسودمـ حَتی ‌آرزوی ‌داشتَنت ‌رو به ‌کسی ‌نمیدَمـ ..️

✾مَن یہ حَسودَم ڪِہ تَمامِ تورو❣
✾برایِ خودمـ میخـوامـ ...♡

مَن یه حَسودَم کِه ❣
تَمامِ تورو ❣
برایِ خودم می خوام...

گفتے بگو ڪہ ❣
با ڪہ خوشے در نبود من❣
گفتمـ ڪسے بہ جـز #تـو ❣
ندارمـ حَسود من

وَقتی بیش اَز حَد دوسِش دآری ...

.
.
حَسود میشی
حَسآس میشی
چِشــــــمِ دیدَنِ نگآهآیِ بَقیه رو بِهِش نَدآری ...
چِشم نَدآری بِبینی غِیر اَز تُو بآ بَقیه هَم حَرف میزَنه ...
هَمَش اَلکی اَزَش دِلگیر و نآرآحَت میشی ...
مُدآم نِگَرآن و دِلوآپَسی ...
اینآ هَمَش از دوس دآشتَنِ زیآده ...
خآهِشَن تآ دیر نَشُده بِفَهمین
وَقتی رَفت دیگِه بَرنِمی گَرده

بـــــــابــــــــا لــِــنـــــــــــگ دِرازِ عــَـــزیـــــــــــز.......::
بعضی وَقتا به جودی حَسودیم میشه!
کاش تو دُنیایِ ما یکی مِثلِ تو پِیدا میشُد!
یکی کِٔ از دور و بِدون دیدنم هَوامو داشته باشه.....
یکی کِٔ با فِرستادَن یه نامه مُشکلمُ حَل کُنه.....
یکی کِٔ فَقط سایَشو دیده باشم ولی هَمه کَسَم باشه....
یکی کِٔ حَتیٰ اگه همه گذاشتَن اون مِثل همیشه پُشتَم باشه و تنهام نذاره.....
یکی کِٔ هیچوَقت با قلبُ اِحساسم بازی نکنه.....
اما اَفسوس......
آدمای دنیای من مِثلِ کارتونا قشنگ نیستن....
وقتی کِٔ بهشون نیاز داری مِثلِ تو رَفتار نمیکُنن حَتیٰ اگه اِدِعاشون بِشه کِٔ عاشِِِقتَن....

نیستی دِلتنگ نمیشوم!

فقط کمی حَسود میشوم

کمی هم ظالم…

حسادت میکنم بِ لحظه هایت!

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

حَسود, میمیرم, کسیُ, نگآه, حسودی, دآرِه, حَسودم, حَتی, آرزوی, داشتَنت, نمیدَم, حَسودَم, تَمامِ, تورو, برایِ, خودم, میخوام, گفتے, خوشے, نبود, گفتم, ندارم, وَقتی, دوسِش, دآری, میشی, حَسآس, چِشمِ, دیدَنِ, نگآهآیِ, بَقیه, بِهِش, نَدآری, بِبینی, غِیر, حَرف, میزَنه, هَمَش, اَلکی, اَزَش, دِلگیر, نآرآحَت, مُدآم, نِگَرآن, دِلوآپَسی, اینآ, دآشتَنِ, زیآده, خآهِشَن, نَشُده, بِفَهمین, رَفت, دیگِه, بَرنِمی, گَرده, بابا, لِنگ, دِرازِ, عَزیز, بعضی, وَقتا, جودی, حَسودیم, میشه, دُنیایِ, مِثلِ, پِیدا, میشُد, بِدون, دیدنم, هَوامو, داشته, باشه, فِرستادَن, نامه, مُشکلمُ, کُنه, فَقط, سایَشو, دیده, باشم, هَمه, کَسَم, حَتیٰ, گذاشتَن, همیشه, پُشتَم, تنهام, نذاره, هیچوَقت, قلبُ, اِحساسم, بازی, نکنه, اَفسوس, آدمای, دنیای, کارتونا, قشنگ, نیستن, وقتی, بهشون, نیاز, داری, رَفتار, نمیکُنن, اِدِعاشون, بِشه, نیستی, دِلتنگ, نمیشوم, ظالم, حسادت, میکنم, لحظه, هایت,