کپشن های مربوط به زدنام

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی زدنام

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

از وقتی liked massege اومد برکت از لاس زدنامون رفت.

دقیقا میخوای بدونی کجای زندگیمی ؟؟
ببین تو دقیقا دقیقا همجای زندگیمی .
رو درو دیوار اتاقمی
تو هوایی که نفس میکشم
تو مغزم
تو قلبم
خیالم
خوابم
تو نقاشیام
ساز زدنام
همجا ، ببین همجا .

دقیقا میخوای بدونی کجای زندگیمی ؟؟
ببین تو دقیقا دقیقا همجای زندگیمی .
رو درو دیوار اتاقمی
تو هوایی که نفس میکشم
تو مغزم
تو قلبم
خیالم
خوابم
تو نقاشیام
ساز زدنام
همجا ، ببین همجا .

وسط عصبانیت و غر زدنام‌ بهم گفت: « اما تو اینقدر باب دلمی که اگه صد بارم برگردم عقب، بازم تو رو انتخاب میکنم‌ تا بشی دلیلِ زندگیم.»

‏من از کسی خوشم بیاد
‏بجای عزیزم گفتن،بین حرف زدنامون ۲۰ بار اسمشو صدا میزنم

پیر که بِشَم
بَچه هام، نَوه هام
ازم میپُرسَن:
عاشِق شُدی تاحالا؟
آخ که این سوال
چِقَد میتونه
سَردَم کُنه ، داغَم کُنه
مُرور میکُنَم خاطِره هامو با تو
یادَم میاد قدم زدنامون و
حرفامون، خَنده هامون..
یه قطره اشک سُر میخوره از روی گونَم!
چی بایَد جواب بِدَم؟
بِگَم آره؟ بَعد بِگم چی شُد؟
سوالِ دومِشون و میپُرسَن:
وااا چی شُد؟ آره یا نه؟
یه نَفس عمیق میکشم،
آخ که چقدر دِلم بَرایَت تنگ میشود!
جواب میدم:
- نه عزیزم ، عاشقی خوب نیست ، میسوزونَتِت ، نابودِت میکُنه..

بهـ سلامتیهـ خودمونـ کهـ تو پلکـ زدنامونـ
یاد کساییــ هستیمـ کهـ بد کردنـ باهامونـ

به سلامتی خودمون، که توی پلک زدنامون
یاد کسایی هستیم، که بد کردن باهامون