کپشن های مربوط به قلبمان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی قلبمان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

سلاماً علی من أجبرتنا الحیاة أن نمضی بدونهم، وهم فی القلب اجمل حکایة

سلام بر آنان که زندگی مجبورمان کرد
بی ‌آن‌ها روزگار بگذرانیم،
حال ‌آن‌که آن‌ها‌،
در قلبمان ، زیباترین داستان‌ها بودند...

. میم‌حاقاف

با خاطراتِ زیادی زندگی می‌کنیم‌
که اگر به خودشان بود،‌
تا حالا هزار بار از خاطرمان رفته بودند...‌
اما ما نگه‌شان می‌داریم.‌ مُدام مرورشان می‌کنیم.‌
همان یک لحظه‌ی کوچک که روزی قلبمان را به نفس‌نفس انداخته.‌
همان خاطره‌های ناچیز دوست‌داشتنی،
که مسکنِ زخمهای روزمرگی‌اند.

#سید_محمد_مرکبیان

گاهی دوستانی هستند که
"سرآمد عشقند"

و مهرشان همیشه در قلبمان ست

تقدیم به تو ای دوست
که نامت مجازی ست

ولی واقعی ترین اتفاق هرروز منی

✿ کپشن خاص ✿

با خاطراتِ زیادی زندگی می‌کنیم که اگر به خودشان بود، تا حالا هزار بار از خاطرمان رفته بودند. اما ما نگه‌شان می‌داریم. مُدام مرورشان می‌کنیم. همان یک لحظه‌ی کوچک که روزی قلبمان را به نفس‌نفس انداخته. همان خاطره‌های ناچیز دوست‌داشتنی که مسکنِ زخمهای روزمرگی‌اند ...
#سید_محمد_مرکبیان

با خاطراتِ زیادی زندگی می‌کنیم که اگر به خودشان بود، تا حالا هزار بار از خاطرمان رفته بودند. اما ما نگه‌شان می‌داریم. مُدام مرورشان می‌کنیم. همان یک لحظه‌ی کوچک که روزی قلبمان را به نفس‌نفس انداخته. همان خاطره‌های ناچیز دوست‌داشتنی که مسکنِ زخمهای روزمرگی‌اند ...

سید محمد مرکبیان

نوشته بود: "آه از آنان که در قلبمان خانه دارند و خود بی‌خبرند."

امان از آدم ها...
از چهره های منحصر به فردشان
امان از خاطره هایی که در قلبمان جاودانه می کنند...
. .

کادو را که همیشه می توان داد
خیلی ها خرس های قرمز
و کادوهای ولنتاین سال قبل را هنوز دارند
اما عشقشان را نه ...!

شاید همین که امروز در گوش قلبمان
"تعهد" و "مهربانی" را زمزمه کنیم
بهترین هدیه برای کسی باشد
که دوستش داریم ...!

کادو را که همیشه می توان داد
خیلی ها خرس های قرمز
و کادوهای ولنتاین سال قبل را هنوز دارند
اما عشقشان را نه ......

شاید همین که امروز در گوش قلبمان
"تعهد" و "مهربانی" را زمزمه کنیم
بهترین هدیه برای کسی باشد
که دوستش داریم ...

#مسلم_علادی

✿ کپشن خاص ✿
دروغ چرا؟!
حال ِ ما اصلا خوب نیست،
لطفا یک نفر آدمیزاد را صدا کنید بیاید مارا از آدم های رفته ِمان بتکاند...!
ما اینجا در قحطیِ نبود آدمی نشستیم ،،،
در را زد به گمانمان آمد که حضرت عشق است ،
بی حیا " یا الله "نگفته سرش را انداخت ُ وارد قلبمان شد ;
او معشوق شد ُ ما چوبش را خوردیم...!
حالِ ما اصلا خوب نیست ،
ما مدت هاست چوب "یا الله "نگفتنِ آدمی که آمد ُ یکباره رفت را میخوریم!

#سیده_فاطمه_حسینیان

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

سلاماً, أجبرتنا, الحیاة, نمضی, بدونهم, القلب, اجمل, حکایة, آنان, زندگی, مجبورمان, آنها, روزگار, بگذرانیم, آنکه, قلبمان, زیباترین, داستانها, بودند, میمحاقاف, خاطراتِ, زیادی, میکنیم, خودشان, حالا, هزار, خاطرمان, رفته, نگهشان, میداریم, مُدام, مرورشان, همان, لحظهی, کوچک, روزی, نفسنفس, انداخته, خاطرههای, ناچیز, مسکنِ, زخمهای, گاهی, دوستانی, هستند, سرآمد, عشقند, مهرشان, همیشه, تقدیم, نامت, مجازی, واقعی, اتفاق, هرروز, کپشن, محمد, مرکبیان, نوشته, خانه, دارند, بیخبرند, امان, چهره, منحصر, فردشان, هایی, جاودانه, کنند, کادو, توان, خیلی, قرمز, کادوهای, ولنتاین, هنوز, عشقشان, شاید, همین, امروز, تعهد, مهربانی, زمزمه, بهترین, هدیه, برای, باشد, دوستش, مسلمعلادی, دروغ, اصلا, نیست, لطفا, آدمیزاد, کنید, بیاید, مارا, ِمان, بتکاند, اینجا, قحطیِ, نبود, نشستیم, گمانمان, حضرت, الله, نگفته, وارد, معشوق, چوبش, خوردیم, حالِ, هاست, نگفتنِ, یکباره, میخوریم,