کپشن های مربوط به اوست

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اوست

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

اَندَر
دلِ
من؛
درون
و
بیرون
همه
اوست!
|مولانا|

Everything that human affiliate to it will be a cause of her/his limit.

هر چیز که انسان وابسته به آن می شود
عاملِ اسارت اوست.


. .

حقیقت آینه ای بود
که از آسمان و از دست خدا به زمین افتاد و شکست.
هر کس تکه ای از آن را برداشت،
خود را در آن دید،
گمان کرد حقیقت نزد اوست.
حال آنکه
حقیقت نزد همگان پخش بود.....


از عمر گران کاست و جز رنج نیفزود
این منطق دنیاست، زیان فلسفه ی اوست

#فاضل_نظری

. .

اَندَر دل من دَرون و بیرون همه اوست...

#مولانا
. .

تو ندانی ،
چه شگفتی‌ها و چه جهان‌های بیکران
در تو موج میزند.

آخر ، این تَن ، اسب توست
و این عالم آخور اوست؛
غذای اسب، غذای سوار نباشد.


"مولانا
فیه ما فیه "

دیوانه دلِ کَسیست
کین عادت اوست

کو دشمن جان خویش
می دارد دوست...

"ابوسعید ابوالخیر "شَرَف هر عاشقی به قدر معشوق اوست ؛
معشوقِ هرکه لطیف‌تر و ظریف‌تر و شریف‌جوهرتر؛
عاشقِ او، عزیزتر ...

#مولانا


. .

نقش او در دل چه زیبا مے نشست
سنگدل آیینهٔ ما را شکست

آینه صد پاره شد در پاے دوست
باز در هر پاره عکس روے اوست

آینه درعشق بازے صادق است
آینه یڪ دل نه، صد دل عاشق است

#هوشنگ_ابتهاج

اَندَر دل من دَرون و بیرون همه اوست...

#مولانا
. .