پست های مربوط به جوانان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی جوانان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

شاهد پدیده ای هستیم که جوانان در حال زور زدن برای اثبات badgirl یا badboy بودن خویش‌اند :))))))

﮼نازنینا‌ما‌به‌ناز‌تو‌جوانی‌داده‌ایم

﮼دیگر‌اکنون‌با‌جوانان‌ناز‌کن‌با‌ما‌چرا

شهریار

تو ایران آرزو بر جوانان عیب نیست، ممنوع است.

نازنیا ما به ناز تو جوانی داده ایم
حالا دیگر با جوانان ناز کن با ما چرا

‏شاید باورتون نشه ولی همین الان تعداد کثیری از جوانان مملکتمون دارن میگن با رتبه کنکورمون گوشیمون رو شارژ کردیم


برخی از نشانه های ظهور امام زمان (ع)
● حضرت امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود :
۱) هرگاه دیدی : حق بمیرد و طرفدارنش نابود شوند.
۲) و دیدی که : ظلم همه جا را گرفته.
۳) و دیدی که : قرآن فرسوده شده و درست معنی نمی شود.
۴) و دیدی که : دین همچون ظرف تو خالی و بی محتوا شده است .
۵) و دیدی که : طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
۶) و دیدی که : کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمی شود و بدکاران بازخواست نمی شوند.
۷) و دیدی که : چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفاء می کنند.
۸) و دیدی که : افراد با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمی پذیرند.
۹) و دیدی که : شخص بدکار ، دروغ گوید و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد نمی کند.
۱۰) و دیدی بچه ها ، بزرگان را تحقیر کنند.
۱۱) و دیدی که : قطع پیوند خویشاوندی شود.
۱۲) و دیدی که : بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
۱۳) و دیدی نوجوانان پسر ، همان کنند که زنان می کنند.
۱۴) و دیدی که : زنان با زنان ازدواج نمایند.
۱۵) و دیدی که : مداحی دروغین از اشخاص ، زیاد شود.
۱۶) و دیدی که : انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف می کنند و کسی مانع نمی شود.
۱۷) و دیدی که : افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مؤمنین ، به خدا پناه می برند.
۱۸. و دیدی که : همسایه به همسایه خود اذیت می کند و از آن جلوگیری نمی شود.
۱۹) و دیدی که : کافر به خاطر سختی مؤمن ، شاد است .
۲۰) و دیدی که : شراب را آشکارا می آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم می نشینند و از خداوند متعال نمی ترسند.
۲۱) و دیدی : کسی که امر به معروف می کند خوار و ذلیل است.
۲۲) و دیدی آدم بدکار در آنچه آن را خدا دوست ندارد ، نیرومند و مورد ستایش است.
۲۴) و دیدی راه نیک بسته و راه بد باز است.
۲۵) و دیدی خانه کعبه تعطیل شده ، و به تعطیلی آن استوار داده می شود.
۲۶) و دیدی که : انسان به زبان می گوید ولی عمل نمی کند.
۲۷) و دیدی که : مردان از مردان و زنان از زنان لذت می برند. (یا مردان خود را برای مردان ، و زنان خود را زنان فربه می کنند).
۲۸) و دیدی که : زندگی مرد از راه لواط و زندگی زن از راه زنا تامین می شود.
۲۹) و دیدی که : زنان همچون مردان برای خود مجالس (نامشروع) تشکیل می دهند.
۳۰) و دیدی که : در میان فرزندان "عباس" ، کارهای زنانگی به وجود آید.
۳۱) و دیدی که : زن برای زنا با مردان ، با شوهر خود همکاری کمک می کنند.
۳۲) و دیدی که : بیشترین مردم و بهترین خانه ها که زنان را بر بدکاری کمک می کنند.
۳۳) و دیدی که : مؤمن ، خوار و ذلیل شمرده شود.
۳۴) و دیدی که : بدعت و زنا آشکار شود.
۳۵) و دیدی مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.
۳۶) و دیدی که : حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
۳۷) و دیدی که : دین براساس میل اشخاص معنی شود و کتاب خدا و احکامش تعطیل گردد.
۳۸) و دیدی که : جرئت بر گناه آشکار شود و دیگر کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نگردد.
۳۹) و دیدی که : مؤمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش.
۴۰) و دیدی که : ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد.
۴۱) و دیدی که : سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاران دور شوند.
۴۲) و دیدی که : والیان در قضاوت رشوه بگیرند.
۴۳) و دیدی که : پست های مهم والیان براساس مزایده است نه براساس ‍شایستگی.
۴۴) و دیدی که : مردم را از روی تهمت و یا سوءظن بکشند.
۴۵) و دیدی که : مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد.
۴۶) و دیدی که : مرد از بدکارگی همسرش نان می خورد.
۴۷) و دیدی که : زن بر شوهر نیست انجام می دهد ، و به شوهرش خرجی می دهد.
۴۸) و دیدی که : مرد همسر و کنیزش را کرایه می دهد و به غذای پست (که از این راه بدست می آورد) خشنود است.
۴۹) و دیدی که : سوگندهای دروغ به خدا بسیار گردد.
۵۰) و دیدی که : آشکارا قمار بازی می شود.
۵۱) و دیدی که : مشروبات الکلی بطور آشکار بدون مانع خرید و فروش ‍می شود.
۵۲) و دیدی که : زنان مسلمان خود را به کافر می بخشند.
۵۳) و دیدی که : کارهای زشت آشکار شده و هر کس از کنار آن می گذرد مانع آن نمی شود.
۵۴) و دیدی که : مردم محترم ، توسط کسی که مردم از سلطنتش ترس دارند ، خوار شوند.
۵۵) و دیدی که : نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانی هستند که به ناسزاگوئی به ما خانواده عصمت علیهم السلام ستایش شوند.
۵۶) و دیدی که : هر کس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و شهادتش ‍را قبول نمی کنند.
۵۷) و دیدی که : در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همدیگر رقابت کنند.
۵۸) و دیدی که : شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن باطل برایشان آسان است.
۵۹) و دیدی که : همسایه از ترس زبان بد همسایه ، او را احترام می کند.
۶۰) و دیدی که : حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود.
۶۱) و دیدی که : مسجدها طلاکاری (زینت داده) شود.
۶۲) و دیدی که : راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگو است.
۶۳) و دیدی که : بدکاری آشکار شده و برای سخن چینی کوشش می شود.
۶۴) و دیدی که : ستم و تجاوز شایع شده.
۶۵) و دیدی که : غیبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضی بعض دیگر را به آن بشارت دهند.
۶۶) و دیدی که : حج و جهاد برای خدا نیست.
۶۷) و دیدی که : سلطان به خاطر کافر ، شخص مؤمن را خوار کند.
۶۸) و دیدی که : خرابی بیشتر از آبادی است.
۶۹) و دیدی که : معاش انسان از کم فروشی بدست می آید.
۷۰) و دیدی که : خونریزی آسان گردد.

✨مرحوم بهجت(ره)
به جوانان تأکید داشتند که:

حسینی بشوند نه هیئتی! زیرا اگر گرم هیئت بشوید حسینتان را آنگونه که خود
دوست دارید و باب میلتان است میسازید و هرکس با میل شمامخالف باشد میگویید
باحسین(ع) مخالف است؛
ولی اگر حسینی باشید هیئت و رفتارتان را برمبنای حسین میسازید!
هیئتی شدن کاری ندارد کافیست ریش بگذارید و با پیراهن مشکی ازاین هیئت به آن هیئت بروید !
حسینی شدن است که مشکل است..

جوانان نباید دغدغه مسکن داشته باشند....

مسکن به اندازه کافی و با قیمتهای مناسب در تمامی داروخانه ها هست... ^_^

��ماشین ماه های تولد��

�� �� �� �� �� �� �� ��

فروردین: سوناتا
اردیبهشت:سانتافه
خرداد:لندوور
تیر:ژیان
مرداد:بی ام و کوپه
شهریور: درشکه
مهر:تویوتا لند کروز
آبان: نیسان آبی
آذر: فرقون
دی:بوگاتی
بهمن: پیکان جوانان گوجه ای
اسفند:پورشه

قبر ها پر است از جوانانی که میخواستند در پیری توبه کنند و به دین پایبند شوند، اما همه که پیر نمیشوند...

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

شاهد, پدیده, هستیم, جوانان, برای, اثبات, بودن, خویشاند, شهریار, ایران, آرزو, نیست, ممنوع, نازنیا, جوانی, داده, حالا, دیگر, شاید, باورتون, همین, الان, تعداد, کثیری, مملکتمون, دارن, میگن, رتبه, کنکورمون, گوشیمون, شارژ, کردیم, برخی, نشانه, ظهور, امام, زمان, حضرت, صادق, علیه, السلام, یارانش, فرمود, هرگاه, دیدی, بمیرد, طرفدارنش, نابود, شوند, گرفته, قرآن, فرسوده, درست, معنی, همچون, خالی, محتوا, طرفداران, باطل, فائق, کارهای, آشکار, بدکاران, بازخواست, چنان, فجور, مردان, زنان, اکتفاء, کنند, افراد, ایمان, سکوت, کرده, سخنشان, پذیرند, دروغ, گوید, نسبت, ناروای, بزرگان, تحقیر, پیوند, خویشاوندی, ستایش, برنگردد, نوجوانان, همان, ازدواج, نمایند, مداحی, دروغین, اشخاص, زیاد, انسانها, اموال, اطاعت, مصرف, مانع, دیدن, تلاش, نامناسب, مؤمنین, پناه, برند, همسایه, اذیت, جلوگیری, کافر, خاطر, سختی, شراب, آشکارا, آشامند, نوشیدن, کنار, نشینند, خداوند, متعال, ترسند, معروف, خوار, ذلیل, آنچه, دوست, ندارد, نیرومند, مورد, بسته, خانه, کعبه, تعطیل, تعطیلی, استوار, زبان, فربه, زندگی, لواط, تامین, مجالس, نامشروع, تشکیل, دهند, میان, فرزندان, عباس, زنانگی, وجود, شوهر, همکاری, بیشترین, مردم, بهترین, بدکاری, شمرده, بدعت, شهادت, ناحق, اعتماد, حلال, حرام, براساس, کتاب, احکامش, جرئت, گناه, انجام, منتظر, تاریکی, نتواند, منکر, قلبش, ثروت, بسیار, سردمداران, کافران, نزدیک, نیکوکاران, والیان, قضاوت, رشوه, بگیرند, مزایده, شایستگی, تهمت, سوءظن, بکشند, همبستری, همسران, سرزنش, قرار, گیرد, بدکارگی, همسرش, خورد, شوهرش, خرجی, کنیزش, کرایه, غذای, بدست, آورد, خشنود, سوگندهای, قمار, بازی, مشروبات, الکلی, بطور, بدون, خرید, فروش, مسلمان, بخشند, گذرد, محترم, توسط, سلطنتش, دارند, نزدیکترین, آنانی, هستند, ناسزاگوئی, خانواده, عصمت, علیهم, دروغگو, خوانده, شهادتش, قبول, گفتن, همدیگر, رقابت, شنیدن, سنگین, برایشان, آسان, احترام, حدود, الهی, مسجدها, طلاکاری, زینت, آنها, مفتریان, چینی, کوشش, تجاوز, شایع, غیبت, بعضی, بشارت, جهاد, سلطان, خرابی, آبادی, معاش, فروشی, خونریزی, مرحوم, بهجت, تأکید, داشتند, حسینی, بشوند, هیئتی, زیرا, بشوید, حسینتان, آنگونه, دارید, میلتان, میسازید, هرکس, شمامخالف, باشد, میگویید, باحسین, است؛, باشید, رفتارتان, برمبنای, کافیست, بگذارید, پیراهن, مشکی, ازاین, بروید, مشکل, نباید, دغدغه, مسکن, داشته, باشند, اندازه, قیمتهای, تمامی, داروخانه, ماشین, تولد, فروردین, سوناتا, اردیبهشت, سانتافه, خرداد, لندوور, ژیان, مرداد, کوپه, شهریور, درشکه, تویوتا, کروز, آبان, نیسان, فرقون, بوگاتی, بهمن, پیکان, گوجه, اسفند, پورشه, جوانانی, میخواستند, پیری, توبه, پایبند, نمیشوند,