پست های مربوط به نمیکرده

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نمیکرده

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

- تو کتاب 'درود بر خودم' نوشته :
در هجده سالگی , نگران تفکر دیگران در مورد خودتان هستید ؛
وقتی چهل ساله می‌شوید , اهمیتی نمی دهید که دیگران در مورد شمــا چه فکر میکنند ؛
و زمانی که شصت ساله میشوید , پی میبرید که اصلا هیچکس در مورد شما فکر نمیکرده است !

چه آسان هدر می‌دهیم عمر خویش را فقط برای دیگران و طرز فکرشان!

در هجده سالگی ، نگران تفکر دیگران در مورد خودتان هستید
وقتی چهل ساله میشوید ، اهمیتی نمیدهید که دیگران در مورد شما چه فکر میکنند!
و زمانی که شصت ساله میشوید ، پی میبرید که اصلا هیچکس در مورد شما فکر نمیکرده است...!
وای که چه آسان هدر میدهیم عمر خویش را فقط برای دیگران و طرز فکرشان ، تا فرصت زندگی داری جانانه زندگی کن .

• دنیل آمن


در کتاب
" درود بر خودم"
دکتر دانیال میگوید :
در هجده سالگی , نگران تفکر دیگران در مورد خودتان هستید .

وقتی چهل ساله میشوید , اهمیتی نمی دهید که دیگران در مورد شمــا چه فکر میکنند .

و زمانی که شصت ساله میشوید , پی میبرید که اصلا هیچکس در مورد شما فکر نمیکرده است !

وااای که چه آسان هدر میدهیم عمر خویش را فقط برای دیگران و طرز فکرشان
تا فرصت زندگی داری جانانه زندگی کن.

❣️

در هجده سالگی، نگران تفکر دیگران در مورد خودتان هستید

وقتی چهل ساله میشوید، اهمیتی نمی دهید که دیگران در مورد شما چه فکر میکنند

و زمانی که شصت ساله میشوید، پی میبرید که اصلا هیچکس در مورد شما فکر نمیکرده است!

وای که چه آسان هدر میدهیم عمر خویش را فقط برای دیگران و طرز فکرشان...
تا فرصت زندگی داری جانانه زندگی کن

در 18 سالگی،

نگران تفکر دیگران در مورد خودت هستی.
وقتی 40 ساله میشوی،
اهمیتی نمی دهی که دیگران در موردت چه فکر میکنند.
و زمانی که 60 ساله میشوی،
پی میبری که اصلا هیچکس در مورد تو فکر نمیکرده است!
چه آسان هدر میدهیم عمر خویش را فقط برای دیگران و طرز فکرشان.

در ۱۸ سالگی،
نگران تفکر دیگران در مورد خودت هستی.

وقتی ۴۰ ساله میشوی،
اهمیتی نمی دهی که دیگران در موردت چه فکر میکنند...

و زمانی که ۶۰ ساله میشوی،
پی میبری که اصلا هیچکس در مورد تو فکر نمیکرده است...!

چه آسان هدر میدهیم عمر خویش را فقط برای دیگران و طرز فکرشان...

در کتاب" درود بر خودم" دکتر دانیال میگوید :

در هجده سالگی ,نگران تفکر دیگران درمورد خودتان هستید .

وقتی چهل ساله میشوید , اهمیتی نمی دهید که دیگران درمورد شما چه فکر میکنند .

و زمانی که شصت ساله میشوید , پی میبرید که اصلا هیچکس در مورد شما فکر نمیکرده است !

وااای که چه آسان هدر میدهیم
عمر خویش را فقط به گمان اینکه:
" نکنه دیگران اینطوری در مورد من فکر کنند ."

پس تا فرصت زندگی داری جانانه زندگی کن , . .و عمر گرانمایه رو به خاطر توهم فکر دیگران هدر نده . . .و دریاب این فرصت ناب زندگی را.....