کپشن های مربوط به توام

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی توام

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

هیچ گُلی نمیتونه خودشو بو کنه
هیچ کتابی نمیتونه خودشو بخونه
هیچ پروانه ای نمیتونه بال های خودشو ببینه
و خب توام مشکلت همینه!
که نمیتونی ببینی چقدر زیبایی🥹🫰.
.

I love you , not only for what you are , But for what I am when I am with you .

دوستت دارم، نه فقط برای چیزی که هستی ، بلکه برای چیزی که خودم هستم وقتی با توام .

. .

‏اگه اونا بدون تو میتونن به خوبی زندگی کنن و نبودنت براشون مهم نیست، توام دایورتشون کن به یه‌ورت.


هیچ گلی نمی‌تونه خودشو بو کنه
هیچ کتابی نمی‌تونه خودشو بخونه
هیچ پروانه‌ای نمی‌تونه بالهای خودشو ببینه
و خب توام مشکلت همینه،
که نمی‌تونی خودتو ببینی چقدر زیبایی .


. .

اگر هنوز من آواز آخرینِ توام ،
بخوان مرا و مخوان جز مرا ، که میمیرم ....


اگر اون آدم میتونه بدونِ تو زندگی کنه تو چرا نتونی؟!
اگر اون آدم میتونه بی تفاوت باشه، تو چرا نتونی؟!
اگر اون آدم میتونه به تو فکر نکنه تو چرا نتونی؟!
توام باید بتونی...

. .

هیچ گلی نمی‌تونه خودشو بو کنه
‏هیچ کتابی نمی‌تونه خودشو بخونه
‏و خب توام مشکلت همینه!
‏که نمی‌تونی خودتو ببینی چقدر کاملی :)


اونجا که حافظ میگه :

از من جدا مشو که توام نورِ دیده‌ منی🤍

「♡」

بگذار کسی دوستت داشته باشد؛
‏با توام!
‏داری پیر میشوی

My mistake wasn't loving you It was expecting that you'd love me too

اشتباه من دوست داشتنت نبود، اشتباهم این بود انتظار داشتم توام دوستم داشته باشی

‌‌‌‌‌‌.࿐