پست های مربوط به دنیایی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دنیایی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Be soft. Do not left the world make you hard. Do not let pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness.

لطیف باش.
دنیایی که تو رو به سختی وادار میکنه رو ترک نکن.
اجازه نده درد باعث نفرتت بشه.
نذار تلخی، شیرینیت را بدزده...

.࿐

بدونِ تو گُم شدم تو دنیایی که قبل از تو، هیچکس پیدام نکرده بود.


دوست دارمـ در دنیایی از
کتاب قهوه و روز‌های بارانی
گم شومـ یه مدت .️.

- یوناس یوناسون


دنیا هم که مال تو باشد تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره ‌هایش نداشته باشی فقیرترین مرد دنیایی ..

- ویلیامـ شکسپیر

In a world full of temporary things, you are a perpetual feeling.

تو دنیایی پر از چیزهای موقتی، تو یه احساس همیشگی هستی..

.࿐

دنیایی که به باجناقت ۱۴ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ارث برسه بدرد نمیخوره

داری پِی چیزایه واقعی میری..،
تو دنیایی که فیک بودنِش بَعید نیست((:

.࿐

#پروفایل‌متحرک
دنیا‌ ‌که‌به‌ پایان‌ رسید،‌رویاها‌ دنیایی‌دیگر‌ خواهند‌ ساخت

#پروفایل‌متحرک
شاید این دنیا جهنمِ دنیایی دیگر باشد.

شاید این دنیا جهنمِ دنیایی دیگر باشد.