پست های مربوط به خیالی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی خیالی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

بعضی ها، شنبه ی آدمند
پر از قرارهای تازه
پر از شروع های دوباره
جدی و عبوس

بعضی ها، سه شنبه ی آدمند
پر از کارهای نکرده
پر از وعده های عقب افتاده
آشفته و مضطرب

بعضی ها، پنجشنبه ی آدمند
پر از رهایی و بی خیالی
پر از سبک باری و خوشحالی
آزاد و خوشگذران

تو جمعه ی منی
بهترین روز هفته ام
که آفتابش بالا نیامده به غروب می رسد

#حسین_وحدانی

مگر چه می‌خواهم از وطن؟
جز لقمه‌ای نان و خیالی آسوده.

چه می‌‌خواهم؟
جز تکه‌ای آ‌فتاب و
بارانی که آهسته ببارد.
جز پنجره‌ای که رو به عشق و آزادی گشوده شود؟!
مگر چه خواستم از وطن که از من دریغش کرد؟

#شیرکو_بیکس

می خواهم رها باشم ! در سرسبزیِ جاده زندگی گم شوم و نفس های بی خیالی را در ریه های روزمرگی هایم بپاشم ! می خواهم برای مدتی از دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها دور و در خلأ احساسی شناور باشم و زندگی کنم !. .

"فوق العاده زیباست"

.دنیا ،به شایستگی هایت پاسخ میدهد نه به آرزوهایت، پس شایسته ی آرزوهایت باش.
.چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود !و چه بسیار لباسها دیدم که درونش انسانی نبود!
.هر فردی بهترین هم که باشد ، اگر زمانی که باید باشد, نباشد همان بهتر که نباشد...
.هرگز منتظر فردای خیالی نباش، سهمت را از شادیهای زندگی، همین امروز بگیر...
.زندگی پانتومیم است، حرف دلت را به زبان آوری باخته ای..
سکوت دوستی است که هرگز خیانت نمیکند...
.به هر کس نیکی کنی او را ساخته ای، و به هر کس بدی کنی به او باخته ای، پس بیا بسازیم و نبازیم

پنجشنبه‌ها باید تمام دغدغه‌ها را تا کرد،
روی طاقچه بی‌خیالی گذاشت.
باید غصه‌ها را مچاله کرد
از پنجره پرت کرد بیرون!
پنجشنبه‌ها یک گوشه دنج می‌خواهد
با یک لیوان چای داغ!

#نرگس_صرافیان_طوفان

All my life was an unimaginable demonstration

تمام عمرمان شد تظاهر به بی خیالی...

. .

آدما آروم آروم دور میشن
همون موقعی که بین بی خیالی و دغدغه هات فراموششون میکنی و حس اهمیت داشتن رو ازشون میگیری ازت دور میشن و در آخر تو میمونی و فقدانِ کسی که عاشقت بوده
و خب اونوقت سزاوار این هستی که تا آخر عمرت بی عشقی رو تجربه کنی!


در مسیر خواستن قد می کشی
تا لبخند علاقه
تا تَرک بر دارد پوست انار
در عاشقانه ی پاییز...
از کدام حرف در من زنده شدی؟
که بی پایان جریان داری در من
زیسته ام در تو ، بی آنکه بدانی چون راز_
هر راهی که کج خیالی ام را
تا تو می کشاند پنهان
از فریب چشمانت
نشسته ام همان گوشه
برای دیدن دوباره ی اولین دیدار
تا افیون نگاهت تسکین شود در تکرار

#لیلا_حاجتمند

باید یک مکانی باشد،
هر مکانی...
حتی یک مکانِ خیالی!
تا بتوانیم به آنجا برویم
و از نو زاده شده
برگردیم...

جُمعه باید تمامِ دغدغه ها را تا کرد
و روی طاقچه ی بیخیالی گذاشت ،
باید غصه ها را مچاله کرد و از پنجره پرت کرد بیرون
جمعه یک گوشه ی دنج میخواهد
با یک لیوان چای داغ ،
همین ...

. نرگس صرافیان طوفان


اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

بعضی, شنبه, آدمند, قرارهای, تازه, شروع, دوباره, عبوس, کارهای, نکرده, وعده, افتاده, آشفته, مضطرب, پنجشنبه, رهایی, خیالی, باری, خوشحالی, آزاد, خوشگذران, جمعه, بهترین, هفته, آفتابش, بالا, نیامده, غروب, میخواهم, لقمهای, آسوده, تکهای, بارانی, آهسته, ببارد, پنجرهای, آزادی, گشوده, خواستم, دریغش, شیرکوبیکس, باشم, سرسبزیِ, جاده, زندگی, روزمرگی, هایم, بپاشم, برای, مدتی, دوست, داشتن, نداشتن, احساسی, شناور, العاده, زیباست, دنیا, شایستگی, هایت, پاسخ, میدهد, آرزوهایت, شایسته, بسیار, انسانها, دیدم, تنشان, لباس, نبود, لباسها, درونش, انسانی, فردی, باشد, زمانی, باید, نباشد, همان, هرگز, منتظر, فردای, سهمت, شادیهای, همین, امروز, بگیر, پانتومیم, زبان, آوری, باخته, سکوت, دوستی, خیانت, نمیکند, نیکی, ساخته, بسازیم, نبازیم, پنجشنبهها, تمام, دغدغهها, طاقچه, بیخیالی, گذاشت, غصهها, مچاله, بیرون, گوشه, میخواهد, لیوان, عمرمان, تظاهر, آدما, آروم, میشن, همون, موقعی, فراموششون, میکنی, اهمیت, ازشون, میگیری, میمونی, فقدانِ, عاشقت, بوده, اونوقت, سزاوار, هستی, عمرت, عشقی, تجربه, مسیر, خواستن, لبخند, علاقه, تَرک, دارد, پوست, انار, عاشقانه, پاییز, کدام, زنده, پایان, جریان, داری, زیسته, آنکه, بدانی, راهی, کشاند, پنهان, فریب, چشمانت, نشسته, دیدن, اولین, دیدار, افیون, نگاهت, تسکین, تکرار, مکانی, مکانِ, بتوانیم, آنجا, برویم, زاده, برگردیم, جُمعه, تمامِ, نرگس, صرافیان, طوفان,