پست های مربوط به کودکیش

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی کودکیش

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

لحظه ی دیدنت انگار که یک حادثه بود
حیف،چشمان تو این حادثه رادوست نداشت

سیب راچیدم ودر دلهره ی دستانم
سیب رادید!! ..ولی دلهره رادوست نداشت

تا سه بس بودکه بشمارم ودردام افتد
گفت یک..گفت دو.. افسوس سه رادوست نداشت

من تو خط موازی؟ ..نرسیدن..؟هرگز
دلم این قاعده ی هندسه رادوست نداشت

درس منطق نده دیگرتوبه این عاشق که
ازهمان کودکیش مدرسه رادوست نداشت.

#رویای_میم_


کسی رادیدم جوانیش
شانه لای موهایش گیرنمیکرد
کسی که آرزوداشت
بالای چشمَش ابرو باشد
کسی که کودکیش را
باچشم چشم دو"ابرو"آغازنکرد
بیاین باهم برای کسایی که ملاقاتشون
هم ممنوع شده دعا کنیم