پست های مربوط به پیوند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی پیوند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

خوب من ، هنر در فاصله هاست ...
زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم .
تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم ، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی .
کسی که تو از من می خواهی بسازی
یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .
من باید بهترین خودم باشم برای تو
و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ....
خوب ِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها . . .
زندگی ست دیگر...
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ....


خدا را چه دیدی
شاید هم روزی
خیال بافی‌های دل عاشق پیشه‌ام
به حقیقت بپیوندد؛
و من صبح را
در آغوش گرم تو آغاز کنم..

#محیا_کاربخش


. .

سرو آزادیم، ما را حاجت پیوند نیست
هرکه از ما بگذرد چون آب، ممنونیم ما


. .

هر روز بی تو
رویایی از من خسته می شود
از دست می رود
و من با خیال تو
در کوچه های بهار
گل های آرزویم را
به اندوهِ یک لبخند
پیوند می زنم
و تا آخرین لاله ی روشن
به رویم نمی آورم
که بارانُ بابونه ها
همیشه گفته اند
عشق غمگین است !
.️

هیچ قلبی، صرفا به واسطه‌ی هماهنگی، با قلب دیگری وصل نیست! زخم است که قلب‌ها را عمیقا به هم پیوند می‌دهد. پیوند درد با درد، شکنندگی با شکنندگی...


. .

اگر از من بپرسید
می گویم خداوند
موهای یک زن را
زیبا و بلند آفرید
تا شب ها
در بستری از بوسه و عشق
زنی با تار و پود موهایش
تکه های قلب مردی را
به یکدیگر پیوند بزند.

#علیرضا_اسفندیاری

Imagine yourself in such a high position that one day you will reach it..

انقد خودتو اون بالا بالاها تصور کن که یروز به واقعیت بپیونده..

.࿐

.

﮼جنگلی‌بودیم‌شاخه‌در‌شاخه،

﮼هم‌آغوش . .

﮼ریشه‌در‌ریشه

﮼همه‌پیوند . .

﮼واینک

﮼انبوهِ‌درختانی‌تنهاییم . . .

﮼هوشنگ‌ابتهاج

از دست دادن هرکسی باخت محسوب نمیشه

بعضیا مثل یه تلنگر وارد زندگی مون میشن که بعد از مدتی با از دست داد نشون به خود واقعی مون نزدیک تر میشیم و این رهایی از دیگری و پیوند به خود یه برد بزرگه

✿ کپشن خاص ✿

شاید خدا دل شکسته را با دل شکسته‌ای چون خودش پیوند می‌زند تا مرهم آن شود و آن را کامل کند.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

فاصله, هاست, زیاد, نزدیک, سوزیم, زنیم, نباید, آنکسی, باشی, میخواهم, باشم, میخواهی, بسازی, کمبودهایت, هستند, آرزوهایت, بهترین, خودم, برای, خودت, بشوی, هنرٍِِ, پیوند, تفاوت, معجزه, نادیده, گرفتن, زندگی, دیگر, همیشه, رنگهایش, نیست, سازهایش, سازش, رقصید, ناکوک, ناکوکش, اصلا, فراموش, حواست, باشد, روزهایی, برنمی, گردد, فرصت, آیند, روند, همیشگی, نیستند, دیدی, شاید, روزی, خیال, بافیهای, عاشق, پیشهام, حقیقت, بپیوندد؛, آغوش, آغاز, آزادیم, حاجت, هرکه, بگذرد, ممنونیم, رویایی, خسته, کوچه, بهار, آرزویم, اندوهِ, لبخند, آخرین, لاله, روشن, رویم, آورم, بارانُ, بابونه, گفته, غمگین, قلبی, صرفا, واسطهی, هماهنگی, دیگری, قلبها, عمیقا, میدهد, شکنندگی, بپرسید, گویم, خداوند, موهای, زیبا, بلند, آفرید, بستری, بوسه, موهایش, مردی, یکدیگر, بزند, انقد, خودتو, بالا, بالاها, تصور, یروز, واقعیت, بپیونده, همآغوش, همهپیوند, واینک, دادن, هرکسی, باخت, محسوب, نمیشه, بعضیا, تلنگر, وارد, میشن, مدتی, نشون, میشیم, رهایی, بزرگه, کپشن, شکسته, شکستهای, خودش, میزند, مرهم, کامل,