پست های مربوط به بشمارم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بشمارم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

لحظه ی دیدنت انگار که یک حادثه بود
حیف،چشمان تو این حادثه رادوست نداشت

سیب راچیدم ودر دلهره ی دستانم
سیب رادید!! ..ولی دلهره رادوست نداشت

تا سه بس بودکه بشمارم ودردام افتد
گفت یک..گفت دو.. افسوس سه رادوست نداشت

من تو خط موازی؟ ..نرسیدن..؟هرگز
دلم این قاعده ی هندسه رادوست نداشت

درس منطق نده دیگرتوبه این عاشق که
ازهمان کودکیش مدرسه رادوست نداشت.

#رویای_میم_


✿ کپشن خاص ✿

دوست داشتنت بهانه ایست
تا در ایوان بنشینم
و قطره های باران را
با وسواس کودکانه ای بشمارم،
که وقتی می گویم
به اندازه ی باران "دوستت دارم"
مبادا کم گفته باشم!

#راحیل‌نیکفر

‌دوست داشتنت بهانه ایست
تا در ایوان بنشینم،
و قطره های باران را؛
با وسواس کودکانه ای بشمارم!
که وقتی می گویم
به اندازه ی باران
"دوستت دارم"
مبادا کم گفته باشم..

: راحیل نیکفر

من هنوز عاشقم
آنقدر که می توانم
هر شب بدون آنکه خوابم بگیرد
از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم
و دست آخر
همه را فراموش کنم

نمیتونم دلایلی رو ❣
که چرا انقدر دوست دارم ❣
رو بشمارم

دوست داشتنت بهانه ایست
تا در ایوان بنشینم
و قطره های باران را
با وسواس کودکانه ای بشمارم،
که وقتی می گویم
به اندازه ی باران "دوستت دارم"
مبادا کم گفته باشم!

#راحیل‌_نیکفر

...خدایا...
دوستت دارم
واسه هر چی که بخشیدی
همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی
بازم چشمامو میبندم که خوبی هاتو بشمارم
...نمیتونم...
...فقط میگم...
...خدایا...
...دوستت دارم...

خدایا...
دوستت دارم...
واسه هر چی که بخشیدی...
همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی...
بازم چشمامو میبندم که خوبی هاتو بشمارم
نمیتونم...
فقط میگم...
خدایا...
دوستت دارم...

اگر دعا كردم اجابت كردي

و اگر از تو خواستم عطايم كردي

اگر فرمانبرداري كردم قدر داني نمودي

و اگر شكرت كردم افزودي

همه اينها را

اي مهربان ترین مهربانان

و اي معبود من

شكرگزار كدام يك از از نعمت هايت باشم

كه نه شمار آن را توانم و نه زبان بيان آن را

اي معبود، من را به سبب گناهانم

رسوا مكن

و نعمتت را از من سلب مكن

خدا من را به چه كسي وا مي گذاري؟

به خويشاوندي كه قطع نظر از من كند

يا بيگانه اي كه با من ترشرويي كند

يا كساني كه خوارم شمردند

نه تو پروردگار و صاحب اختيار مني

به تو شكايت مي برم از غربت غريبانه خود

پس به حقيقت نتوانم بشمارم نعمت ها

و منت ها و بخشش هاي گرامي ات را

اي تويي كه عطايم نمودي، بي نيازم كردي

ياورم شدي

عزيز داشتي، عافيتم دادي، پابرجايم كردي

و اما اينك منم معترف به گناهان خود .

آري من هستم كه بد كردم خطا و ناداني نمودم.

منم كه فراموشكارم و خلف وعده مي كنم

پیمان می شکنم الهی........

تو اجابت كني بيچارگان را

و شفادهي بيماران را

ترحم کنی خردسالان را

و یاوری کنی سالخوردگان را...

خدایا دوستت دارم
واسه هرچی که بخشیدی
همیشه این تو هستی که
ازم حالم رو پرسیدی
بازم چشمامو میبندم
که خوبیهاتو بشمارم
نمیتونم فقط میگم
خدایا دوستت دارم

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

لحظه, دیدنت, انگار, حادثه, چشمان, رادوست, نداشت, راچیدم, دلهره, دستانم, رادید, بودکه, بشمارم, ودردام, افتد, افسوس, موازی, نرسیدن, هرگز, قاعده, هندسه, منطق, دیگرتوبه, عاشق, ازهمان, کودکیش, مدرسه, رویایمیم, کپشن, داشتنت, بهانه, ایست, ایوان, بنشینم, قطره, باران, وسواس, کودکانه, وقتی, گویم, اندازه, دوستت, دارم, مبادا, گفته, باشم, راحیل, نیکفر, هنوز, عاشقم, آنقدر, توانم, بدون, آنکه, خوابم, بگیرد, وفایی, هایت, فراموش, نمیتونم, دلایلی, انقدر, خدایا, واسه, بخشیدی, همیشه, هستی, حالم, پرسیدی, بازم, چشمامو, میبندم, خوبی, هاتو, میگم, كردم, اجابت, كردي, خواستم, عطايم, داني, نمودي, شكرت, افزودي, اينها, مهربان, ترین, مهربانان, معبود, شكرگزار, كدام, نعمت, هايت, زبان, بيان, گناهانم, رسوا, نعمتت, گذاري, خويشاوندي, بيگانه, ترشرويي, كساني, خوارم, شمردند, پروردگار, صاحب, اختيار, شكايت, غربت, غريبانه, حقيقت, نتوانم, بخشش, گرامي, تويي, نيازم, ياورم, عزيز, داشتي, عافيتم, دادي, پابرجايم, اينك, معترف, هستم, ناداني, نمودم, وعده, پیمان, شکنم, الهی, بيچارگان, شفادهي, بيماران, ترحم, خردسالان, یاوری, هرچی, خوبیهاتو,