پست های مربوط به ازهمان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ازهمان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

لحظه ی دیدنت انگار که یک حادثه بود
حیف،چشمان تو این حادثه رادوست نداشت

سیب راچیدم ودر دلهره ی دستانم
سیب رادید!! ..ولی دلهره رادوست نداشت

تا سه بس بودکه بشمارم ودردام افتد
گفت یک..گفت دو.. افسوس سه رادوست نداشت

من تو خط موازی؟ ..نرسیدن..؟هرگز
دلم این قاعده ی هندسه رادوست نداشت

درس منطق نده دیگرتوبه این عاشق که
ازهمان کودکیش مدرسه رادوست نداشت.

#رویای_میم_


خودت باش
به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز
آدمی به خودی خود نمی افتد
اگر بیفتد...
ازهمان سمتی میوفتد که تکیه کرده است

خودت باش
به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز
به اعتبار هر اشکے شانه نباش
آدمے به خودی خود نمی افتد
اگر بیفتد
ازهمان سمتے میوفتد که تکیه کرده است

سنجاق قفلی ها را دوست دارم

ازهمان کودکی دوستشان داشتم
نه اینکه حس نوستالژی باشند ها ! نه !
آنها بانی وصل اند اما خودشان بی وصل میمانند
خم میشوند ؛
ولی خم به ابرو نمیآورند
زنگ میزنند ؛
کج میشوند ولی خودشان زنگار به دلت نمیزنند ..
تیزند ؛یکرنگ ؛ ساده و بی آلایش..
کاش هیچ وقت سنجاق زندگی گم نشود،
همان سنجاقی که تو را به این زندگی وصلت میکند،
حسی که درون هر آدمی زنده است،
شاید حسی قشنگ باشد از یک دوست
یک همراهی ....
که به تو یاداوری کند امید و زندگی را ،
شاید آدم هایی باشند که تو را همراهی کرده اند تا بدین جا برسی،
شاید حسی قدیمی که هروقت زنده میشود سرشار از شور و شوق میشوی..
آدم ها همه سنجاق هایی دارند که به زندگی وصلشان میکند،
حالیشان میکند که به این زندگی چقدر وابسته اند.دخترهاازاولین روزتولددلبسته میشوند...
حتی به عروسک هایشان!
دخترهاازهمان روزهایادمیگیرند
که هرکسی رافکرمیکند برای خودشان است؛
عاشقانه دوست داشته باشند.

صدسال ره مسجدو میخانه بگیری...
عمرت به هدرفته...اگردست نگیری..
بشنو ازپیرخرابات...تواین پند..
هردست ک بدی ازهمان دست بگیری..

بنویس که ازهمان دواها بخورم
بگذار که از قشنگیت جابخورم
از شوق زیارت تو خانوم دکتر
مجبور شدم دوباره سرما بخورم

حمید کاشانی

یکم منکراتی شد تقصیرشاعرمیباشد

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند...ازهمان شیطنت هایی که حرف توپشت سرآن است که می گویی مگه دستم بهت نرسه

هیچ دری راپشت سرخود نبندیم...
شاید‎...... ‎
پس ازفروکش کردن غرورمان...،
لازم شدازهمان دربرگردیم....!

به همه خاطـره هایم گره ی کور زدم
به یکی انگ و دگر وصله ی ناجور زدم

تو شدی منکـر ما بودن ما اینهمه سال
همه بر خیل خوش خاطرم هاشور زدم

ازهمان دم که پرید عطر وجودت ز تنم
مـُـردم و بـر بدنم یکـسـره کافــور زدم

لب من نوش دگر جز لب تو نوش نکرد
بوسه تنها به لب خمره ی انگور زدم

خسته از آن همه روزِ پُرِ نیرنگ و ریا
دل بریدم ز سحر بر شب بی نور زدم

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

لحظه, دیدنت, انگار, حادثه, چشمان, رادوست, نداشت, راچیدم, دلهره, دستانم, رادید, بودکه, بشمارم, ودردام, افتد, افسوس, موازی, نرسیدن, هرگز, قاعده, هندسه, منطق, دیگرتوبه, عاشق, ازهمان, کودکیش, مدرسه, رویایمیم, خودت, اعتبار, شانه, نریز, آدمی, خودی, بیفتد, سمتی, میوفتد, تکیه, کرده, اشکے, نباش, آدمے, سمتے, سنجاق, قفلی, دارم, دوستشان, داشتم, اینکه, نوستالژی, باشند, آنها, بانی, خودشان, میمانند, میشوند, ابرو, نمیآورند, میزنند, زنگار, نمیزنند, تیزند, ؛یکرنگ, ساده, آلایش, زندگی, نشود, سنجاقی, وصلت, میکند, درون, زنده, شاید, قشنگ, باشد, همراهی, یاداوری, امید, هایی, بدین, برسی, قدیمی, هروقت, میشود, سرشار, میشوی, دارند, وصلشان, حالیشان, چقدر, وابسته, عروسک, هایشان, هرکسی, برای, است؛, عاشقانه, داشته, صدسال, مسجدو, میخانه, بگیری, عمرت, هدرفته, اگردست, نگیری, بشنو, تواین, هردست, بنویس, دواها, بخورم, بگذار, قشنگیت, جابخورم, زیارت, خانوم, دکتر, مجبور, دوباره, سرما, حمید, کاشانی, منکراتی, گاهی, شیطنت, توپشت, سرآن, گویی, دستم, نرسه, راپشت, سرخود, نبندیم, ازفروکش, کردن, غرورمان, لازم, شدازهمان, دربرگردیم, خاطره, هایم, وصله, ناجور, بودن, اینهمه, خاطرم, هاشور, پرید, وجودت, مُردم, بدنم, یکسره, کافور, نکرد, بوسه, تنها, خمره, انگور, خسته, روزِ, پُرِ, نیرنگ, بریدم,