پست های مربوط به دعاهای

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دعاهای

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

خدایا تو که اینقدر خوبی
دعاهای خوب از ته دل رو بی‌جواب نذار

کاش جای این همه بیماری و این همه مسری و واگیر دار بودنشان
عشق مسری و واگیر دار بود
اگر تب میکردیم،تب عشق باشد!
اگر بهم دست میدادیم،دوستی و مهربانی انتقال پیدا میکرد
اگر هر روز همدیگر را میدیدم،از احوال عاشقیمان حرف میزدیم و شادی و محبت را درونمان زنده میکردیم
کاش هر کداممان ناقل عشق می شد و هر روز هزاران هزار نفر در جهان مبتلا به عشق داشتیم
کاش جای این همه علائم بد و وحشتناک،
شادی و نشاط در چشم هایمان موج میزد و اگر مبتلا به عشق میشدیم،
هر روز و هر روز خنده روی لبهایمان می نشست
کاش در دعاهایمان خدا را نه برای مصون ماندن از این بیماری و دفع بلا،
بلکه برای مبتلا شدن به عشق شکر می کردیم..

#محسن_صفری

دو قدم مانده به عاشق شدنت،
با من باش
من به اعجاز دعاهای خود
ایمان دارم...


. .

حیف که یادمان می رود
بسیاری از چیزهایی که امروز داریم
همان دعاهایی است
که فکر می کردیم
خدا آنها را نمی شنود...!!!


.

نگران نباش، نفرینت نمیکنم!
همین که دیگر جایت در دعاهایم خالیست، برایت کافیست!!!

حیف که یادمان میرود
بسیاری از آنچه امروز داریم
همان دعاهایی بود
که فکر میکردیم
خدا آنها را نمی شنود ...!!!

خدایا دستان خالے

خود را به امید استجابت

دعاهایمان به سوی

تو دراز کرده ایم

معبودا پرکن

ظرف وجودمان را

ازآنچه در وجود خدایےتوست ..

✍ تو را نمی دانم،
اما من دلم روشن است
به تمام اتفاقات خوب در راه مانده،
به تمام روزهای شیرین نیامده،
به لبخندی که یک روز بر لبمان می نشیند،
به اجابت شدن دعاهایمان،
به برآورده شدن آرزوهایمان،
به محو شدن غمهای دیرینه مان.

من دلم روشن است.
یک روز کسی از راه می رسد،
پای حرفهایش می ایستد
و دیگر ترس از دست دادنش را به دلهایمان راه نخواهیم داد.

روزی از راه می رسد
و ما برای یک روز هم که شده آنچنان که باید، زندگی می کنیم.
آری،
من دلم روشن است...

تو را نمی‌دانم
اما من دلم روشن است
به تمام اتفاقات خوب در راه مانده
به تمام روزهای شیرین نیامده
به لبخندی که یک روز بر لبمان می‌نشیند
به اجابت شدن دعاهایمان
به برآورده شدن آرزوهایمان
به محو شدن غم‌های دیرینه‌مان

من دلم روشن است
یک روز کسی از راه می‌رسد
پای حرف‌هایش می‌ایستد
و دیگر ترس از دست دادنش را
به دل‌هایمان راه نخواهیم داد

روزی از راه می‌رسد
و ما برای یک روز هم که شده
آنچنان که باید، زندگی می‌کنیم

آری
من دلم روشن است...

(حاتمه ابراهیم زاده)

پنجشنبه است
فاتحه ای بفرستیم برای تمام
آنهایی که دربین ما نیستند
ولی دعاهایشان هنوز کارگشاست
و یادشان همیشه با ماست

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

خدایا, اینقدر, خوبی, دعاهای, بیجواب, نذار, بیماری, مسری, واگیر, بودنشان, میکردیم, باشد, میدادیم, دوستی, مهربانی, انتقال, پیدا, همدیگر, میدیدم, احوال, عاشقیمان, میزدیم, شادی, محبت, درونمان, زنده, کداممان, ناقل, هزاران, جهان, مبتلا, داشتیم, علائم, وحشتناک, نشاط, هایمان, میشدیم, خنده, لبهایمان, نشست, دعاهایمان, برای, مصون, ماندن, بلکه, محسنصفری, مانده, شدنت, اعجاز, دارم, یادمان, بسیاری, چیزهایی, امروز, داریم, همان, دعاهایی, آنها, شنود, نگران, نباش, نفرینت, نمیکنم, همین, جایت, خالیست, برایت, کافیست, میرود, آنچه, دستان, خالے, امید, استجابت, دراز, کرده, معبودا, پرکن, وجودمان, ازآنچه, خدایےتوست, دانم, روشن, تمام, اتفاقات, روزهای, شیرین, نیامده, لبخندی, لبمان, نشیند, اجابت, برآورده, غمهای, دیرینه, حرفهایش, ایستد, دادنش, دلهایمان, نخواهیم, روزی, آنچنان, باید, زندگی, کنیم, نمیدانم, مینشیند, دیرینهمان, میرسد, میایستد, میکنیم, حاتمه, ابراهیم, زاده, پنجشنبه, فاتحه, بفرستیم, آنهایی, دربین, نیستند, دعاهایشان, هنوز, کارگشاست, یادشان, همیشه, ماست,