کپشن های مربوط به امثال

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی امثال

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‏صادق هدایت تو اثر "حاجی آقا" نوشته {حق با شماست که به این ملت
‏فحش میدهید، تحقیرش میکنید
‏و مخصوصاً لختش میکنید، اگر
‏ملت غیرت داشت، امثال شما را
‏سر به نیست کرده بود.}
‏حتی یک جمله ش هم اشتباه نیس. حتی یکیش.

sani naz

We fly higher than
weather ...

امثال ما،
بالا تر از جو هوا پرواز میکنن :)

.࿐

تقسیم دنیا وآدم هاش به دو دسته خوب و بد ، سیاه و سفید ، صفر و یک و امثالهم از بیخ و بُن غلطه !
جهان یک فضای خاکستری و درهمه

اگه رفیق منی پشت سرم حرف نزن.
اگه میزنی پیش نزدیکام نگو
اگه رفیق منی با من جایی میای مواظب کارات باش
اگه نبودی حداقل آبرومو نبر
اگه رفیق منی به کسی که من باهاشم نزدیک نشو. اگه اون اومد سمتت تو پسش بزن!
اگه رفیقم نیستی با من جایی نیا
بهم زنگ نزن
اسممو جایی نیار
امثال تو واسه من اُفت محسوب میشن نه رفیق:)


آقای مغازه دار شما خیلی مشتی هستی که مشتریات را مهمان امامـ حسین می ‌کنی

‏خدا امثال شما رو زیاد کنه

نمیخواهم!
من اینگونه بودنت را....
بودنِ با منّت را نمیخواهم...
نصفه و نیمه ات به درد من نمیخورد...
من تمامت را میخواهم...
چگونه چشم هایم را میبینی و دلت نمی لرزد؟
صدایم را می شنوی و سست نمی شوی؟
اینگونه بودنت باشد برای کسانی امثال خودت...
برای بی تفاوت هایی از جنس خودت!
بودن های اینگونه ات فقط کامم را به زندگی تلخ و تلخ تر میکند!...

We fly higher than
weather ...

امثال ما،
بالا تر از جو هوا پرواز میکنن :)

.࿐

تقسیم دنیا وآدم هاش به دو دسته خوب و بد ، سیاه و سفید ، صفر و یک و امثالهم از بیخ و بُن غلطه !
جهان یک فضای خاکستری و درهمه

نمیخواهم!
من اینگونه بودنت را....
بودنِ با منّت را نمیخواهم...
نصفه و نیمه ات به درد من نمیخورد...
من تمامت را میخواهم...
چگونه چشم هایم را میبینی و دلت نمی لرزد؟
صدایم را می شنوی و سست نمی شوی؟
اینگونه بودنت باشد برای کسانی امثال خودت...
برای بی تفاوت هایی از جنس خودت!
بودن های اینگونه ات فقط کامم را به زندگی تلخ و تلخ تر میکند!

نیلی ق
.

ɪᴄʜ ʙɪɴ ᴇɪɴ ʀᴇᴀʟɪsᴛ, ᴀʙᴇʀ ʟᴇᴜᴛᴇ ᴡɪᴇ ɪᴄʜ sᴀɢᴇɴ "ᴘᴇssɪᴍɪsᴛɪsᴄʜ"

من آدم واقع بینی هستم، اما به امثال من میگن بدبین!.

. ⃟.