کپشن های مربوط به سکوتت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی سکوتت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

یه قسمتی هست تو روابط آدما به اسم تیر آخر، جایی که دیگه حرفی نداری،
منتظر میمونی که سکوتتو بفهمن،
یا همه چیز درست میشه یا دیگه میری واسه همیشه.
هیچوقت برای فهمیده شدن فریاد نزنید!
آنکه شما را بفهمد ، صدای سکوتتان را بهتر میشنود....


جبران‌خلیل‌جبران :

هیچ‌وقت برای فهمیده شدن
فریاد نزنید
آنکه شما را بفهمد،
صدای سکوتتان را بهتر می‌شنود .

هیچوقت
برای فهمیده شدن فریاد نزنید
آنکه شما را بفهمد
صدای سکوتتان را بهتر می فهمد...


•❥•♡ ♡•❥•

اگه یه روز حالت خیلی بد بود و نمیتونستی حرف بزنی؛ بهم زنگ بزن و سکوت کن
من انقدر به سکوتت گوش میدم که خالی شی.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌    

Only trust someone who can see these three things in you: The sorrow behind your smile, the love behind your anger, and the reason behind your silence.

فقط به کسی اعتماد کن که بتواند این سه چیز را در تو ببیند: غم پشت لبخندت، عشق پشت خشم و دلیل پشت سکوتت.

‌‌‌‌‌‌.࿐

you deserve the one who listen to your silence and understand the unsaid words..

تو سزاوار کسی هستی که به سکوتت گوش دهد و ناگفته هایت را بفهمد..

.࿐

چقدر این متن درسته:

«چه رسم جالبی است
محبتت را میگذارند پای احتیاجت؛
صداقتت را میگذارند پای سادگیت؛
سکوتت را میگذارند پای نفهمیت؛
نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت؛
و وفاداریت را پای بی کسیت؛
و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکسی و محتاج!
پس محبتت، صداقتت، سکوتت، نگرانیت و وفاداریت را برای همه خرج نکن!»


. .

𝑱𝒖𝒔𝒕 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝑾𝒉𝒊𝒄𝒉 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆

فقط وقتی صحبت کن که کلمات از سکوتت زیبا تر باشه .

برای فهمیده شدن لازم نیس فریاد بزنی اونی که بلدت باشه سکوتتم‌ میشنوه.