کپشن های مربوط به همگان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی همگان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

حقیقت آینه ای بود
که از آسمان و از دست خدا به زمین افتاد و شکست.
هر کس تکه ای از آن را برداشت،
خود را در آن دید،
گمان کرد حقیقت نزد اوست.
حال آنکه
حقیقت نزد همگان پخش بود.....


An arrogant person is like a man standing on the peak of a mountain, seeing people down there too tiny, not knowing that people are already seeing him tiny!

انسان مغرور همانند شخصی است که بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک می‌پندارد و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک می‌بینند.

. ⃟.

✿ کپشن خاص ✿

برای همه «بی همگان به سر شود»
برای تو «با همگان» :))

بی همگان به سر شود
بی‌تو به سر نمی‌ شود
(مولانا)

خوب است عاشقت شدم جانا
اکتفا به دوست داشتنت
ناخواستنی میکرد همگان را
#دنیا_کاف

. کپشنِ خاص .

- ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻧﺸﺪﯼ ﺗﺎ ﺑﺸﻮﻡ ﻟﯿﻼ ﻣﻦ ،
ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﻏﺮﻕِ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﺎﻥ، ﺍﻻ ﻣﻦ
ﺣﺘﻤﺎً ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،
ﻭﺭ ﻧﻪ ﮐﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻟﺐِ ﺳﺮﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ؟
ﻋﻄﺮِ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪﯼِ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦِ ﺗﻮ ﮐﺸﺖ ﻣﺮﺍ
ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺳﺮﺍﭘﺎﻡ ﻭ ﺷﺪﻡ ﺭﺳﻮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺸﺮﯼ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﻩ ‌ﺳﺖ ﺩﮔﺮ، ﺣﺎﻻ ﻣن
ﮐﻢ ﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﺍ، ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻧﮑﻦ
ﺗﺮﺱ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ ﮔُﻠﻢ، ﺍﻣﺎ ﻣﻦ
ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻡ ﺑﮑﺶ
ﺁﺩﻣﯽ ﺗﺸﻨﻪ ‌ﯼِ ﻧﺎﺯ ﺍﺳﺖ، ﺑﺒﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﻣﻦ
ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ؟
ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮ..
ﺗﻦِ ﺗﻮ ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ، ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺣﺪِّ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺸﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊِ ﻣﺎ، ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ
ﻣﺤﺮﻣﯿّﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺒﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎً
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺭﺍﻡ ﺷﺪﯼ، ﺍﺯ ﻧﻔﺴﺖ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻡ
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ﺣﻀﺮﺕ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﯾﺎ ﻣﻦ؟!

#نفیسه_سادات_موسوی

قیاس یک به یکِ شهر
با #تُ آسان نیست،
که بهتر از همگان است؟
بهتر از آنی...
. .

یک نفس، باتوکشیدن، به جهان می ارزد ..."
ساعتی با تو ، به صدسال زمان می ارزد ...."

لحظه ای خیره به چشمان تو و مست شدن
به سبوی همه ی باده کشان می ارزد ...!

غنچه ی خنده ،که بر روی لبت می شکفد ..."
به هزاران گل لبخند زنان می ارزد ..."

ارزش بودن همراه تو، درمقیاسی ست ...
که به اندازه ی هرگنج نهان می ارزد ...!

تابشی را که نگاهت به دلم می ریزد ...
به شب و گنبد الماس نشان، می ارزد ..."

عشق تا در بزند، دل به تپش می افتد ..
تپش عشق ، به شور وهیجان می ارزد ....

عاشقی ، باگذر عمر ندارد ربطی ..."
عشق، در منظرچشم همگان می ارزد

بی همگان به سر شود
بی تو بسر نمیشود
داغ تو دارد این دلم
جای دگر .......

خدایا
مدعیان رفاقت،
هرکدام تا نقطه ای همراهند
عده ای تا مرز منفعت
عده ای تا مرز مال
عده ای تا مرز جان
عده ای تا مرز آبرو
وهمگان تا مرز این جهان
تنها تویی که همواره میمانی!
رهایمان نکن