کپشن های مربوط به اقرار

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اقرار

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

.️
اسمش غرور نیست ، دوستتان ندارد !
کسی که دوستت دارم نمیگوید ،
کسی که اقرار نمیکند شبهایش بی حضورِ شما صبح نمیشود ،
کسی که نمیگوید صدایتان که بلرزد ، دنیایش میلرزد ،
مغرور نیست ...
کسی که دلش پرواز میکند برای آغوشتان
و سفت بغل نمیگیردتان ،
دوستتان ندارد !
وگرنه عاشق غرور سرش نمیشود
میان آن همه خواستن ...

#فاطمه_جوادی

بیچاره دلِ من
که پس‌از دیدنِ رویت
عاشق شُده و جُرأتِ
اقرار ندارد ...!

#الهه_سلطانی

اسمش غرور نیست،
دوستتان ندارد...
کسی که دوستت دارم نمیگوید،
کسی که اقرار نمیکند شبهایش بی حضورِ شما صبح نمیشود،
کسی که نمیگوید صدایتان که بلرزد دنیایش میلرزد؛
مغرور نیست...
کسی که دلش پرواز میکند برای آغوشتان
و سفت بغل نمیگیردتان
دوستتان ندارد...
وگرنه عاشق غرور سرش نمیشود؛
میان آن همه خواستن...

#فاطمه_جوادی

اسمش غرور نیست،
دوستتان ندارد...
کسی که دوستت دارم نمیگوید،
کسی که اقرار نمیکند شبهایش بی حضورِ شما صبح نمیشود،
کسی که نمیگوید صدایتان که بلرزد دنیایش میلرزد؛
مغرور نیست...
کسی که دلش پرواز میکند برای آغوشتان
و سفت بغل نمیگیردتان دوستتان ندارد
وگرنه عاشق غرور سرش نمیشود؛
میان آن همه خواستن!

.

✿ کپشن خاص ✿
اسمش غرور نیست،
دوستتان ندارد...
کسی که دوستت دارم نمیگوید،
کسی که اقرار نمیکند شبهایش بی حضورِ شما صبح نمیشود،
کسی که نمیگوید صدایتان که بلرزد دنیایش میلرزد؛
مغرور نیست...
کسی که دلش پرواز میکند برای آغوشتان
و سفت بغل نمیگیردتان
دوستتان ندارد...
وگرنه عاشق غرور سرش نمیشود؛
میان آن همه خواستن...
#فاطمه_جوادی

اینکه در قلب منی
تکرار میخواهد مگر..؟

عاشق باران شدن
اصرار میخواهد مگر...؟

با سکوتت حال
دنیا را عوض کردی بگو....

لحظه لحظه جانمی,
اقرار میخواهد مگر..؟؟

چقدر ضعیفند وکوچک آنهایی

که وقتی اشتباه میکنند

نه توانایی اقرار به اشتباه دارند

نه قدرت عذر خواهی

اسمش را می گذارند غرور

و به آن افتخار میکنند

چه حقیرند و حقیرانه رفتار میکنند!

شاعر شده ام اوج در اوهام بگیرم
هی رقص کنی از تنت الهام بگیرم

شاعر شده ام صبرکنم باد بیاید
تا یک غزل از روسری ات وام بگیرم

هی جام پس از جام پس از جام بیاری
هی جام پس از جام پس از جام بگیرم

آشوب شوی در دلم آشوب بیفتد
آرام شوی در دلت آرام بگیرم

سهمم اگر افتادن از این بام بیفتم
سهمم اگر اوج است از این بام بگیرم

سنگی زدم و پنجره ات باز...ببخشید
پیغام فرستادم پیغام بگیرم

شاعر شدم اقرار کنم وصف تو سخت است
شاعر شدم از دست تو سرسام بگیرم

(محمد حسین ملکیان)

چقدر ضعیف و کوچکند...

آنهایی که وقتی اشتباه میکنند؛

نه توانایی اقرار به اشتباه دارند

نه قدرت عذرخواهی!...

اسمش را میگذارند غرور

و به آن افتخار میکنند!...

این که
دلتنگ توام
اقرار میخواهد مگر...؟