پست های مربوط به نمیگوید

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نمیگوید

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

و من...
هنوز دلخوشم به اینکه
در جایی دور مردی نگران من است
دلم دروغ نمیگوید،
او هنوز دوستم دارد...!!! :)


نفس‌های آخر یک رابطه زمانیست که
ناز رفتن میکنی اما
او نمیگوید بمان

نفس های آخرِ یک رابطه زمانیست
که ناز رفتن میکنی
اما؛
او نمیگوید بمان.... .

.️
اسمش غرور نیست ، دوستتان ندارد !
کسی که دوستت دارم نمیگوید ،
کسی که اقرار نمیکند شبهایش بی حضورِ شما صبح نمیشود ،
کسی که نمیگوید صدایتان که بلرزد ، دنیایش میلرزد ،
مغرور نیست ...
کسی که دلش پرواز میکند برای آغوشتان
و سفت بغل نمیگیردتان ،
دوستتان ندارد !
وگرنه عاشق غرور سرش نمیشود
میان آن همه خواستن ...

#فاطمه_جوادی

اسمش غرور نیست،
دوستتان ندارد...
کسی که دوستت دارم نمیگوید،
کسی که اقرار نمیکند شبهایش بی حضورِ شما صبح نمیشود،
کسی که نمیگوید صدایتان که بلرزد دنیایش میلرزد؛
مغرور نیست...
کسی که دلش پرواز میکند برای آغوشتان
و سفت بغل نمیگیردتان
دوستتان ندارد...
وگرنه عاشق غرور سرش نمیشود؛
میان آن همه خواستن...

#فاطمه_جوادی

اسمش غرور نیست،
دوستتان ندارد...
کسی که دوستت دارم نمیگوید،
کسی که اقرار نمیکند شبهایش بی حضورِ شما صبح نمیشود،
کسی که نمیگوید صدایتان که بلرزد دنیایش میلرزد؛
مغرور نیست...
کسی که دلش پرواز میکند برای آغوشتان
و سفت بغل نمیگیردتان دوستتان ندارد
وگرنه عاشق غرور سرش نمیشود؛
میان آن همه خواستن!

.

✿ کپشن خاص ✿
اسمش غرور نیست،
دوستتان ندارد...
کسی که دوستت دارم نمیگوید،
کسی که اقرار نمیکند شبهایش بی حضورِ شما صبح نمیشود،
کسی که نمیگوید صدایتان که بلرزد دنیایش میلرزد؛
مغرور نیست...
کسی که دلش پرواز میکند برای آغوشتان
و سفت بغل نمیگیردتان
دوستتان ندارد...
وگرنه عاشق غرور سرش نمیشود؛
میان آن همه خواستن...
#فاطمه_جوادی

چه متن قشنگیه !

قوی کسی است که,
نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،
و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!!
هر گاه زندگی را جهنم دیدی,
سعی کن پخته از آن بیرون آیی...
سوختن را همه بلدند!!
زندگی هیچ نمیگوید نشانت میدهد!!
با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد...
یکی رفت و،
یکی موند و،
یکی از غصه هاش خوندو
یکی برد و،
یکی باخت و،
یکی با قسمتش ساختو
یکی رنجید،

""یکی بخشید""

یکی از آبروش ترسید
یکی بد شد،
یکی رد شد،
یکی پابند مقصد شد
تو اما باش،
"""خدا اینجاست...!!
با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم،
فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد،
و با خود تکرار می کنم که یادم باشد،
هر آن ممکن است شبی فرا رسد،
و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد،
پس هرگز به امید فردا "محبت هایم را ذخیره نکنم "،
و این عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترین هایم ساده بگویم :
خوشحالم که هستید....

:)

این روزهـــــــآ خدایی را دارم

کــــــــــه برایم همه چــــــــیز است

خـــــــــــدایی را دارم که برای دیدنش لحظه شمــــــآری میکنم

خــــــــــــدایی که مثل بنده هایش نـــــــآمهربان نیست

خـــــــــــدایی که در عوض دوستت دارم هایم مرسی نمیگوید

او هـــــــم میگوید دوستت دارم ..

خدا هيچگاه به ما نمیگوید نه !!!
.خدا ســـــه گزينه دارد :
آری ؛
باشه ولی الان نه ؛
پيشنهاد بهتــــــري برايت دارم ... فقط صــــبور باش ...

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

هنوز, دلخوشم, اینکه, جایی, مردی, نگران, دروغ, نمیگوید, دوستم, دارد, نفسهای, رابطه, زمانیست, رفتن, میکنی, بمان, آخرِ, اما؛, اسمش, غرور, دوستتان, ندارد, دارم, اقرار, نمیکند, شبهایش, حضورِ, نمیشود, صدایتان, بلرزد, دنیایش, میلرزد, مغرور, پرواز, برای, آغوشتان, وگرنه, عاشق, میان, خواستن, میلرزد؛, نمیشود؛, کپشن, قشنگیه, منتظر, میماند, خوشبختش, اجازه, میدهد, بدبختش, زندگی, جهنم, دیدی, پخته, بیرون, سوختن, بلدند, نشانت, هیچکس, نمیکشد, موند, خوندو, باخت, قسمتش, ساختو, رنجید, بخشید, آبروش, ترسید, پابند, مقصد, اینجاست, بستم, چشمانم, بیاموزم, زیبائی, ارزش, دیدن, تکرار, یادم, باشد, ممکن, آنچنان, آرام, گیرم, دیدار, صبحی, دیگر, برایم, نگردد, هرگز, امید, فردا, محبت, هایم, ذخیره, نکنم, جسارت, عزیزترین, ساده, بگویم, خوشحالم, هستید, روزهآ, خدایی, دیدنش, لحظه, شمآری, میکنم, بنده, نآمهربان, مرسی, هيچگاه, گزينه, باشه, الان, پيشنهاد, بهتري, برايت, صبور,