کپشن های مربوط به بلندت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بلندت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

اگه زمین خوردی، بلندت میکنم
اگه نتونستم، منم کنارت تکیه میکنم.. .

تو امّا هیچوقت فراموش نکن، روزی که افتاده باشی از زمین بلندت می‌کنم اگر هم نتوانم کنارت دراز می‌کشم...
" تورگوت اویار "

. .

-𝑇𝘩𝑒 𝑙𝑜𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑟𝑦 𝑖𝑛 𝑡𝘩𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑡𝘩𝑎𝑡 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡𝘩𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝘩𝑒 𝑒𝑦𝑒𝑠.

بلندترین فریاد دنیا اشکیه که بی صدا از گوشه ی چشمها جاری میشه.

.࿐

"Friends are the people in life that make you laugh a little louder, smile a little brighter, and live a little better."

"دوستان افرادی در زندگی هستند که باعث می شوند شما کمی بلندتر بخندید، کمی درخشان تر لبخند بزنید و کمی بهتر زندگی کنید."


.࿐

افسردگی بی‌صداست ...
هیچ موقع صدای پای اومدنش رو نمیشنوی
و یهو تبدیل میشه به بلندترین صدای توی سرت :)

ولی یادت بمونه وقتی همه تنهات گذاشتن من هستم.
خودم میام بلندت میکنم بغلت میکنم حتی باهات گریه میکنم، بعد هم میگردم دنبال همه تیکه های شکسته شده قلبت و میچسبونمشون به هم.🫂

"Silence speaks so much louder than screaming tantrums. Never give anyone an excuse to say that you’re crazy."
- Taylor Swift

"سکوت خیلی بلندتر از فریادهای عصبانی صحبت می کنه. هرگز دست هیچ کس بهانه ای نده که بگه تو دیوانه ای."

.࿐

همیشه در اوج نا امیدی به بلندترین و درمونده ترین شبت فکر کن، صبح نشد؟

شد..

"Some people make your laugh a little louder, your smile a little brighter and your life a little better. They're the ones worth hanging onto."

"بعضی از مردم باعث می شوند خندتون کمی بلندتر، لبخندتون کمی روشن تر و زندگیتون کمی بهتر شود.
آنها کسانی هستند که ارزش نگهداشتن شما را دارند."

‌‌‌‌‌‌.࿐

از سکوتهایی پر شدیم که از بلندترین فریاد ها کر کننده ترند