کپشن های مربوط به جادوی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی جادوی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

No relationship is perfect so just find the right one to go through heaven and hell with.

هیچ رابطه ای عالی نیست، بنابراین یه مورد مناسب رو پیدا کن که باهاش به بهشت و جهنم بری.

‌‌‌‌{ اتصال به پروکسی جادویی }


جادوی عجیبیه وقتی دو نفر هم‌ زمان همدیگه رو دوست دارن.️

「♡」

𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐢𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞 ..

جهان به همون اندازه که بهش مجال میدی جادویی و شگفت‌ انگیزه

「♡」

People don't really fall they Just quit before the magic happens never quit

آدمها در واقع شکست نمیخورن فقط قبل از اینکه جادوی زندگیشون اتفاق بیفته جا میزنن، هرگز جا نزن!

‌‌‌‌‌‌.࿐

کاش دلخوشی‌ها بسیار بود و جادوی احساسات و عشق،
میان تمام آدم‌ها جریان داشت و هیچ‌کس غمگین نبود.
کاش بی‌دغدغه می‌خندیدیم و بی‌منت می‌بخشیدیم و بی‌فکر می‌خوابیدیم
و غرق در آرامش و اشتیاق، بیدار می‌شدیم...
کاش مشکلات، اندک بود و رنج‌ها محدود بود
و نگرانی‌ها در سطحی‌ترین لایه‌های احساسات آدمی اتفاق می‌افتاد.
کاش اتفاقات خوبی می‌افتاد و خبرهای خوبی می‌رسید
و شادیِ بی‌اندازه‌ای را جشن می‌گرفتیم.
کاش آباد بودیم، کاش آزاد بودیم، کاش هیچ اندوه بزرگی نداشتیم.

.#نرگس_صرافیان_طوفان

آخرش یک نفر از راه می رسد که بودنش؛ جبران تمام نبودن هاست،
جبران تمامِ بی انصافی ها و شکستن ها...
یکی که با جادوی حضورش، دنیای تو را متحول می کند.
جوری تو را می بیند، که هیچ کس ندیده،
جوری تو را می شنود، که هیچ کس نشنیده،
و جوری روح خسته ی تو را از عشق و محبت، اشباع می کند؛ که با وجود او، دیگر نه آرزویی می ماند، برای نرسیدن و نه حسرت و اندوهی برای خوردن...
بعضی آدم ها، خود معجزه اند.
انگار آمده اند تا تو مزه ی خوشبختی را بچشی،
آمده اند تا دلیل آرامش و لبخند تو باشند،
آمده اند که زندگی کنی...


#نرگس_صرافیان_طوفان


•..•
‹ بذر جادوییِ امید رو بکار معجزه‌هاتُ درو کن!°•°. ›

#دلنوشته. .

عشق درخششی جادویی است که از درون هسته سوزان روح می‌تابد و زمین پیرامونش را روشنی می‌بخشد و توانمان می‌دهد تا زندگی را در قالب رویایی شیرین و زیبا بین دو بیداری درک کنیم.

.جبران خلیل جبران

چیست در گردش جادویی چشمت که هنوز

قلم فرشچیان دور خودش می چرخد

بذر جادویی امید رو بکار
و‌معجزه هاتو درو کن :) .
#mim.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

رابطه, عالی, نیست, بنابراین, مورد, مناسب, پیدا, باهاش, بهشت, جهنم, اتصال, پروکسی, جادویی, عجیبیه, وقتی, زمان, همدیگه, دوست, دارن, جهان, همون, اندازه, مجال, میدی, شگفت, انگیزه, آدمها, واقع, شکست, نمیخورن, اینکه, زندگیشون, اتفاق, بیفته, میزنن, هرگز, دلخوشیها, بسیار, احساسات, میان, تمام, جریان, داشت, هیچکس, غمگین, نبود, بیدغدغه, میخندیدیم, بیمنت, میبخشیدیم, بیفکر, آرامش, اشتیاق, بیدار, میشدیم, مشکلات, اندک, رنجها, محدود, نگرانیها, سطحیترین, لایههای, آدمی, میافتاد, اتفاقات, خوبی, خبرهای, میرسید, شادیِ, میگرفتیم, آباد, بودیم, آزاد, اندوه, بزرگی, نداشتیم, آخرش, بودنش؛, جبران, نبودن, هاست, تمامِ, انصافی, شکستن, حضورش, دنیای, متحول, جوری, بیند, ندیده, شنود, نشنیده, خسته, محبت, اشباع, کند؛, وجود, دیگر, آرزویی, ماند, نرسیدن, حسرت, اندوهی, خوردن, بعضی, معجزه, انگار, آمده, خوشبختی, بچشی, دلیل, لبخند, باشند, جادوییِ, امید, بکار, معجزههاتُ, دلنوشته, درخششی, درون, هسته, سوزان, میتابد, زمین, پیرامونش, روشنی, میبخشد, توانمان, میدهد, قالب, رویایی, شیرین, زیبا, بیداری, کنیم, خلیل, چیست, گردش, چشمت, هنوز, فرشچیان, خودش, چرخد, ومعجزه, هاتو,