کپشن های مربوط به دوسِت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دوسِت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

نوشته بود کسی را چنان دوسْت داری که برایش بجنگی؟
نوشتم از جنگ‌ها برگشته‌ام با زخم‌ها و موی سپید
و یاد گرفته‌ام صبور باشم و به تماشا قانع.

#حمید_سلیمی

اینکه خودت چجوری خودت رو دوست داری؛ به بقیه یاد میده چجوری دوسِت داشته باشند .

با گِریه بِهِش گَفتَم : نَرو من دوسِت دارم
با خنده بِهِم گفت : خَب منم دوسِش دارَم

از یه جایی به بعد . . .
دیگه دوس نداری هیچکس روبه خلوت خودت راه بدی
حتی اگه تنهایی کلافه ات کرده باشه

از یه جایی به بعد . . .

وقتی کسی بهت می گه دوست دارم
لبخند میزنی و ازش فاصله میگیری

از یه جایی به بعد . . .


حرفی واسه گفتن نداری
ساکت بودن رو به خیلی از حرفا ترجیح میدی

و می ری تو لاک خودت

از یه جایی به بعد . . .

از اینکه دوسِت داشته باشن می ترسی

جای دوست داشته شدن ها

توی تن و فکر و قلبت می سوزه

از یه جایی به بعد . . .

توی هیجان انگیز ترین لحظه ها هم

فقط نگاه می کنی .

متنفرمـ ازتـ :) متنفرمـ از اینـ حسـ لعنتی کهـ وقتی اِسمِتو میشنَوَمـ بهمـ دَسـ میدهـ :) متنفرمـ کهـ انقد در برابرتـ سُستَمـ :) متنفرمـ کهـ فکـ میکننـ هَنو یهـ حِسی هَسـ :) متنفرمـ کهـ تآ اینـ اندازهـ دوسِتـ دارمـ

دوسْت دآشتَن عُضوی اَز بَدَنْ اَست
.دُرُست اَست کِه هَمِه فُوراَ‍‍َ بِـه یـآد [قَلب] می اُفتَنْد.
وَلی [مَن] میگویَم دوسْت دآشتَن [ دَندآنِ آدَم] اَست
.دَندآن جُلویی کِه هِنگآم لَبخَند [بَرق] می زَنَد...
حآلآ تَصَوُر کُنید رُوزیـ رآ کِه دوسْت دآشتَنِ بَدَن [دَرد] کُنَد!
آرآم و قَرآر رآ اَز آدَم میگیرَد...
غَذا اَز [گَلویَت] پآییـن نِمـی رَوَد..
شَبهآرا تآ صُبح بِـه [گِریـه] مـی نِـشیـنـی...!
آنقَدر مُقآوِمَت میـکُنی تآ یِک روز میـبیـنـی رآهـی جُز اینکِه [دَندآن دوسْت دآشتَن] اَت را بِکِشی و بیَندآزی دور ...
.
.
.
بَعد حآلآ کِه‍ [ دَندآنِ دوسْت دآشتَن ] رآ کِشیدی بآشی،حآلَت خوب اَست،رآحَت میخوآبی،رآح‍َت غَذا میخُوری و شَبها دیگَر [ گِریِه اَت ] نِمیگیـرَد!
وَلی هَمیشـــه [جآی خآلی] اَش هَست...
حَتّـی وَقتـــی اَز تَهِ دِل [میخَندی] :)

آدَما مَنو نِگا�� مي كَرْدَن��ْ

عِده اي هَم صِدا����مي كَردَن


دوسَم نَداشْتَن��و دوسْتَم نَبودَنْ ��

فَقَط و فَقَط اِدِعا مي كَردَنْ��

عِشقــﺎﯼ ِ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ , ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ , ﮐَﺸﮑﯽ✘
ﺩﻭﺳِﺖ ﺩﺍﺭمــﺎﯼ ِ ﭼﺮﺕ , ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ , مَشقـی↩
ﻫﯿﭽﯽ ﺟُﺰ ﻏُﺼﻪ ﻭ ﻏَﻢ , ﺁﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺗَﺶ ﻧﯽ←
ﻋِﺸﻖ ﻓَﻘَﻂ ���
عِشــق ِ مـــادَر ﻭ ﺍﻭﻥ ﺑﺎلــاﯾﯽ ﻣَـﺸﺘﯽ♥

عِشقــﺎﯼ ِ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ , ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ , ﮐَﺸﮑﯽ
ﺩﻭﺳِﺖ ﺩﺍﺭمــﺎﯼ ِ ﭼﺮﺕ , ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ , مَشقـی
ﻫﯿﭽﯽ ﺟُﺰ ﻏُﺼﻪ ﻭ ﻏَﻢ , ﺁﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺗَﺶ ﻧﯽ
ﻋِﺸﻖ ﻓَﻘَﻂ
عِشـ��ـق ِ مـــادَر ﻭ ﺍﻭﻥ ﺑﺎلـ��ـاﯾﯽ ﻣَﺸﺘﯽ♥

عِشقــﺎﯼ ِ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ , ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ , ﮐَﺸﮑﯽ
ﺩﻭﺳِﺖ ﺩﺍﺭمــﺎﯼ ِ ﭼﺮﺕ , ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ , مَشقـی
ﻫﯿﭽﯽ ﺟُﺰ ﻏُﺼﻪ ﻭ ﻏَﻢ , ﺁﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺗَﺶ ﻧﯽ
ﻋِﺸﻖ ﻓَﻘَﻂ
عِشـ��ـق ِ مـــادَر ﻭ ﺍﻭﻥ ﺑﺎلـ��ـاﯾﯽ ﻣَﺸﺘﯽ♥

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

نوشته, چنان, دوسْت, داری, برایش, بجنگی, نوشتم, جنگها, برگشتهام, زخمها, سپید, گرفتهام, صبور, باشم, تماشا, قانع, حمیدسلیمی, اینکه, خودت, چجوری, دوست, داری؛, بقیه, میده, دوسِت, داشته, باشند, گِریه, بِهِش, گَفتَم, نَرو, دارم, خنده, بِهِم, دوسِش, دارَم, جایی, دیگه, نداری, هیچکس, روبه, خلوت, تنهایی, کلافه, کرده, باشه, وقتی, لبخند, میزنی, فاصله, میگیری, حرفی, واسه, گفتن, ساکت, بودن, خیلی, حرفا, ترجیح, میدی, ترسی, قلبت, سوزه, هیجان, انگیز, ترین, لحظه, نگاه, متنفرم, لعنتی, اِسمِتو, میشنَوَم, انقد, برابرت, سُستَم, میکنن, هَنو, حِسی, اندازه, دآشتَن, عُضوی, بَدَنْ, اَست, دُرُست, هَمِه, فُوراََ, قَلب, اُفتَنْد, وَلی, میگویَم, دَندآنِ, آدَم, جُلویی, هِنگآم, لَبخَند, بَرق, زَنَد, حآلآ, تَصَوُر, کُنید, رُوزی, دآشتَنِ, دَرد, کُنَد, آرآم, قَرآر, میگیرَد, غَذا, گَلویَت, پآیین, نِمی, رَوَد, شَبهآرا, صُبح, نِشینی, آنقَدر, مُقآوِمَت, میکُنی, میبینی, رآهی, اینکِه, بِکِشی, بیَندآزی, بَعد, کِشیدی, بآشی, حآلَت, رآحَت, میخوآبی, میخُوری, شَبها, دیگَر, گِریِه, نِمیگیرَد, هَمیشه, خآلی, هَست, حَتّی, وَقتی, تَهِ, میخَندی, آدَما, مَنو, نِگا, كَرْدَنْ, عِده, صِدامي, كَردَن, دوسَم, دوسْتَم, نَبودَنْ, فَقَط, اِدِعا, كَردَنْ, عِشق, مَشقی, مادَر,