کپشن های مربوط به انگیز

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی انگیز

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

آدمی بودن غم انگیز است
وقتی هوای آسمان به سرت بزند و
بال نداشته باشی...Remember that after a challenging situation you are greater than you have ever been.

به یاد داشته باشید که پس از یک موقعیت چالش برانگیز، شما بالغ تر از آنچه که بوده اید، میشوید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

#انگیزشی ..

جایی در زندگی‌ام می‌ایستم و میگویم:
این تماماً من بود...
که دوام آورد، که ادامه داد...
و رسید...!


. .

Discipline will take you to places where motivation can’t

نظم و انضباط شما را به جاهایی می برد که انگیزه نمی تواند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

‏"سیگار داری؟" خیلی جمله ی غمگینیه، ولی غم انگیز ترم میشه وقتی اینو از آدمی بشنوی که هیچوقت تا حالا سیگار نکشیده مثل بهمن:)))

𝑇𝒉𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡𝒉𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝒉𝑖𝑠
𝑇𝒉𝑒 𝑜𝑛𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑜𝑡𝒉𝑒𝑟

هیچی غم‌ انگیز‌ از این نیس ببینی
اونی که دوسش داری از یکی دیگه خوشش اومده . . .🤍

𝐓𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐞𝐩𝐞𝐬𝐭 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭.

عمیق‌ترین انگیزه در نهاد آدمی، میلِ مهم بودن است.
. .

𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐢𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞 ..

جهان به همون اندازه که بهش مجال میدی جادویی و شگفت‌ انگیزه

「♡」

𝙃𝙖𝙩𝙚𝙧𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙢𝙮 𝙜𝙧𝙚𝙖𝙩𝙚𝙨𝙩 𝙢𝙤𝙩𝙞𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝙨𝙪𝙘𝙚𝙨𝙨

اونایی که ازمـ منتفرن بزرگترین انگیزه هایِ من واسه موفقیت هستن.

‌‌‌‌‌𝗬𝗢𝗨 𝗔𝗥𝗘 𝗠𝗬 ᴍᴏᴛɪᴠᴀᴛɪᴏɴ ᴛᴏ sᴇɴᴅ ʜᴇᴀʀᴛ ᴇᴍᴏᴊɪs

تـُو انگیزه فرستادن‌ ایموجی قَلب مَنی.♡ »