کپشن های مربوط به انها

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی انها

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

The difference between people is the difference in the dreams they have in their heads‌‌

تفاوت انسانها تفاوت رویایی ست که در سر دارند‌‌

.࿐

خوش به حالتون اگه پیشرفت میکنید.
من مثل انسانهای اولیه فقط برای
بقا تلاش میکنم.

ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮﺩﻥ،
ﺑﻪ آدم ها ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

" ﺍﻣﺎ " ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ می ﺗﺮﺳﻢ ...
ﻧﮕﺎه انسانها ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
" ﺍﻣﺎ " ﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﮕﺎﻫشان
می ﺗﺮﺳﻢ ...
ﺩﺳﺘﺎﻧشان ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
" ﺍﻣﺎ " ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ
ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ ...
ﺁﻏﻮﺷشان ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
" ﺍﻣﺎ " ﺍﺯ ﺩﻭباﺭﻩ ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﺪﻥ
می ترﺳﻢ ...
ﺑﺎ کسی ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
" ﺍﻣﺎ " ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺎ می ﺗﺮﺳﻢ ...
ﻗﺼﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ می ﻛﻨﻢ ...
عشق ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻣﺎ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ همه " ﺍﻣﺎ " ﻫﺎ می ﺗﺮﺳﻢ

𝐁𝐢𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞

تغییرات بزرگ همیشه از درون انسانها آغاز می‌شوند‌‌

.࿐

انسانها فقط وقتی یکدیگر را روحاً دوست میدارند که از غمی یگانه رنج برده باشند.

- میگل‌ د اونامونو


. .

Ce ne sont pas les ennemis, mais les amis qui condamnent l'homme à la solitude

این دشمنان نیستند که انسانها را به تنهایی و انزوا محکوم میکنند، بلکه دوستان هستند!


.࿐

چگونه شدیم آنچه هستیم

کوروش

. نام کوروش بصورت سایروس یا سیروس در کشورهای غربی برای نامگذاری پسران بکار میرود. نام داریوش هم در مقیاسی کمتر چنین است.

. خیابانها و تندیس هایی بنام کوروش در چند شهر جهان وجود دارد

.آرامگاه کوروش سالها محل زنجیرزنی و حصور دسته های عزاداری محرم بود

.پایه گذاری امپراتوری هخامنشی بدست کوروش معادلات جهانی قدرت را بهم ریخت

. پیتاگورس (فیثاغورث)- بودا و کنفسیوس در این سده پدید آمدند

. در اروپا هیچ دولت مطرحی وجود نداشت جز دولت شهرهای یونان

از
نور
شکوفه
کن
به
انها
ثابت
کن
پژمرگی
خرافه
است

‏یه زمانی میگفتم من غیر از خدا از هیشکی نمیترسم، ولی الان که فکر میکنم میبینم از تنها کسی که نمیترسم خداست،
انسانها ترسناکن.


روباه گفت:«یادت باشه ارزش گل تو به قدر عمریه که به پای اون صرف کردی. انسانها این حقیقت رو فراموش کرده‌اند. اما تو نباید فراموشش کنی... تو تا زنده هستی نسبت به چیزی که اهلیش کردی مسئولی! تو مسئول گلت هستی... این رو یادت باشه.»اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

تفاوت, انسانها, رویایی, دارند, حالتون, پیشرفت, میکنید, انسانهای, اولیه, برای, تلاش, میکنم, تغییرات, بزرگ, همیشه, درون, آغاز, میشوند, وقتی, یکدیگر, روحاً, دوست, میدارند, یگانه, برده, باشند, میگل, اونامونو, دشمنان, نیستند, تنهایی, انزوا, محکوم, میکنند, بلکه, دوستان, هستند, چگونه, شدیم, آنچه, هستیم, کوروش, بصورت, سایروس, سیروس, کشورهای, غربی, نامگذاری, پسران, بکار, میرود, داریوش, مقیاسی, کمتر, چنین, خیابانها, تندیس, بنام, جهان, وجود, دارد, آرامگاه, سالها, زنجیرزنی, حصور, دسته, عزاداری, محرم, پایه, امپراتوری, هخامنشی, بدست, معادلات, جهانی, قدرت, ریخت, پیتاگورس, فیثاغورث, بودا, کنفسیوس, پدید, آمدند, اروپا, دولت, مطرحی, نداشت, شهرهای, یونان, شکوفه, ثابت, پژمرگی, خرافه, زمانی, میگفتم, هیشکی, نمیترسم, الان, میبینم, خداست, ترسناکن, روباه, یادت, باشه, ارزش, عمریه, کردی, حقیقت, فراموش, کردهاند, نباید, فراموشش, زنده, نسبت, چیزی, اهلیش, مسئولی,