پست های مربوط به بسازد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بسازد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

وَقتی خُدا میخواست تو را بسازد،
چه حال خوشی داشت..
چه حوصله‌ای...
این موها ، این چَشم‌ها...
خودت می‌فهمی..؟
من هَمه‌ی این‌ها را دوست دارَم...!
.️

آدمی به مرور آرام می‌گیرد، بزرگ می‌شود
بالغ می‌شود و پای اشتباهاتش می‌ایستد
آن‌ها را به گردن دیگران نمی‌اندازد و دنبال مقصر نمی‌گردد
گذشته‌اش را قبول می‌کند، نادیده‌اش نمی‌گیرد
و اجازه می‌دهد هر چیزی که بوده در همان گذشته بماند
آدمی از یک جایی به بعد می‌فهمد
که از حالا باید آینده‌‌اش را از نو بسازد
اما به نوعی دیگر می‌فهمد
که زندگی یک موهبت است، یک غنیمت است
یک نعمت است و نباید آن را فدای آدم‌های بی‌مقدار کرد !
اصلا از یک جایی به بعد
حال آدم خودش خوب می‌شود...
#محمود_دولت_آبادی

✿ کپشن خاص ✿

وقتی خدا می خواست #تو را بسازد،
چه حال خوشی داشت، 
چه حوصله ای ! 
این موها
این چشم ها
این چال خنده روی گونه ات...
خودت می فهمی؟ 
من همه این ها را؛ دوست دارم


✿ کپشن خاص ✿

وقتی خدا می خواست #تو را بسازد،
چه حال خوشی داشت، 
چه حوصله ای ! 
این موها
این چشم ها
این چال خنده روی گونه ات...
خودت می فهمی؟ 
من همه این ها را؛ دوست دارم

#میم_رویای_تلخ_


نیازمندیم !
که یک نفر باشد
انحصاری ؛
قابل انتقال به غیر نباشد
بیاید و بماند و بسازد ...


باور نداشتم که زنی بتواند
شهری را بسازد و به آن
آفتاب و دریا ببخشد ...
تو سرزمین منی !
صورت و دست های کوچکت،
صدایت،
من آنجا متولد شده ام
و همان‌جا می‌میرم !

#نزار_قبانی

✿ کپشن خاص ✿

- روزی که به مردی برخوردی
که یاخته هایِ تنت را به شعر بدل کند
و با پیچش موهایت شعر بسازد،
روزی که به مردی برخوردی
که قادرت کند_مثل من_
با شعر حمام کنی
سرمه بکشی
و موهایت را شانه کنی،
آن روز می گویم، تردید نکن!
با او برو
مهم نیست مال من باشی یا او
مهم این است مال شعر باشی...

#نزار_قبانی

✿ کپشن خاص ✿

روزی که به مردی برخوردی..
که یاخته های تنت را به شعر بدل کند
و با پیچش موهایت شعر بسازد..
روزی که به مردی برخوردی
که قادرت کندمثل من..
با شعر حمام کنی ،سرمه بکشی..
و موهایت را شانه کنی..
آن روز می گویم، تردید نکن!
با_او_برو ..
مهم نیست مال من باشی یا او
مهم این است مال شعر باشی..

#نزار_قبانی

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است...
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد ...
#شروین_دخت_سپهری

#توئیت

بند 229 قانون حمورابی بابل 4000 سال پیش :
اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و آن
را محکم نسازد و خانه فرو ریزد و صاحب خانه را بکشد ؛ آن معمار محکوم به مرگ است !

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

وَقتی, خُدا, میخواست, بسازد, خوشی, داشت, حوصلهای, موها, چَشمها, خودت, میفهمی, هَمهی, اینها, دوست, دارَم, آدمی, مرور, آرام, میگیرد, بزرگ, میشود, بالغ, اشتباهاتش, میایستد, آنها, گردن, دیگران, نمیاندازد, دنبال, مقصر, نمیگردد, گذشتهاش, قبول, میکند, نادیدهاش, نمیگیرد, اجازه, میدهد, چیزی, بوده, همان, بماند, جایی, میفهمد, حالا, باید, آیندهاش, نوعی, زندگی, موهبت, غنیمت, نعمت, نباید, فدای, آدمهای, بیمقدار, اصلا, خودش, کپشن, وقتی, حالخوشی, خنده, گونه, دارم, نیازمندیم, باشد, انحصاری, قابل, انتقال, نباشد, بیاید, باور, نداشتم, بتواند, شهری, آفتاب, دریا, ببخشد, سرزمین, صورت, کوچکت, صدایت, آنجا, متولد, همانجا, میمیرم, نزارقبانی, روزی, مردی, برخوردی, یاخته, هایِ, پیچش, موهایت, قادرت, کندمثل, حمام, سرمه, بکشی, شانه, گویم, تردید, نیست, باشی, بااوبرو, برایت, خانه, چهار, پیراهنش, آغوشش, امنیتِ, معشوقه, بودن, نگاهش, پیدا, توئیت, قانون, حمورابی, بابل, معماری, محکم, نسازد, ریزد, صاحب, بکشد, محکوم,