پست های مربوط به سروتونین

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی سروتونین

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ما خودمان را با افرادی مقایسه می کنیم که به هیچ نحو هیچ ارتباطی با ما ندارند، در نتیجه خودمان را از آنچه هستیم کوچکتر احساس می کنیم. البته، می توان به شیوه ایی عقلانی با این تاثیر مقابله کرد - اما ما این کار را نمی کنیم.
عواقب عاطفی واقعی هستند و تغییرات جسمی و هورمونی در پی دارند.
سطح استرس ما بالا می رود، سطح سروتونین مان کاهش می یابد. سرمان را پایین می اندازیم و نومید پاهای سستمان را دنبال خودمان می کشیم.
زندگی را از اینکه هست برای خودمان سخت تر می کنیم. دیگر وقتش رسیده که کنار بکشیم. از مصرف ابلهانه رسانه های خبری و رقابت بیهوده بر سر کسب منزلت کنار بکشیم.

#رولف_دوبلی

هفت سین رشتـہ هاے مختلف:
بچـہ هاے #فیزیڪ :
ستارہ / سیارہ / سفینـہ / سرعت / سدپتانسیل / سقوط آزاد / سطح شیبدار
بچـہ هاے #مدیریت :
سرمایـہ گذارے / سیمپلڪس / سطوح مدیریت / سازمان / سلسلـہ مراتب / سوبسید / سیستم مدیریت
بچـہ هاے #مڪانیڪ :
سیلندر / سوپاپ / سلونوئید / سیڪل استرلینگ/ سنسور / سوپر شارژ/ سرسیلندر
بچـہ هاے #حقوق :
سفتـہ / سوء قصد / سرقت / سوگند / سیاست / سند / سبب اقوا از مباشر‏‏ اینم
بچـہ هاے #زبان :
smiling , soft heart , seemly , stunning , so lovely , sonsy , success
بچـہ هاے #عمران :
سفال / سیمان / سقف ڪاذب / سنگ / سایت پلان / سڪشن / ستون
بچـہ هاے #تربیت_بدنے :
سلامتے / سوارڪارے / سروتونین / سازگارے / سازماندهے / سوت / سیڪس پڪ
بچـہ هاے #ریاضے :
سرے / سینوس / سڪانت / ساین / سهمے / ساروس / سیگما
بچـہ هاے #ڪشاورزے :
سیڪاس / سیڪلامن / سرخس / سرو ناز / سیب / ساگوارو / سدوم
بچـہ هاے #برق :
سیم / سون سگمنت / سنسور / سوڪت / سیگنال / سے پے یو / سیم پیچ
بچـہ هاے #شیمے :
سدیم / سلنیوم / سرب / سیلیسیم / سزیم / ساماریم / سولفر
بچـہ هاے #ڪامپیوتر :
ساتا / سے دے / ساب / سے پے یو / سوُت بریج / سورس / سوئیچر
بچـہ هاے #حسابدارے :
سند / سپردہ / سرمايـہ / سود / سهام / سفتـہ / سرقفلي
بچـہ هاے #معمارے :
ساختمان / سیمان / سنگ / سایت / سقف ڪاذب / سڪشن / سایـہ روشن
بچـہ هاے #میڪروبیولوژی:
سلول / سیتوپلاسم / سیستولیت / سانتروزوم / سیلیسے / سے رن ژیڪ / سوبریفیڪاسیون
بچـہ هاے #مهندسی_پزشڪے :
سے تے اسڪن / سوند ادرارے / ست سرم / سوزن گیر / سونوگرافے / ساڪشن (اسم دستگاه) / سیگنال زیستے
بچـہ هاے #بیهوشے :
سرنگ / سر ساڪشن / سدیم تیوپنال / ساڪسینیل ڪولین / ست سرم / سرم / سیمپل ماسڪ
بچـہ هاے #پرستار ے :
سرنگ / سرم / سوند فولے / سیلاڪس / سبد دارو / سوند رڪتال / سوند نلاتون
بچـہ هاے #اقتصاد :
سوبسید / سیاست هاے انبساطے / سود و زیان / سهمیـہ بندے / سطح قیمت ها / سیرے و اشباع / سرمایـہ
بچـہ هاے #صنایع :
سوا ڪردن غیر ضرورے از ضرورے / سامان دادن و مرتب چیدن / سپیدے و پاڪیزگے / سعے در حفظ وضع مطلوب
سازمان یافتگے و انضباط ڪارے / سخت ڪوشے و با تمام نیرو ڪارڪردن/ سماجت در ڪارهاے خوب تا سر حد عادت

ســـــــال نـــو بـہ هــمــہ ے دوســتاے گـلــم مـــــبـارڪ

***فوایدِ لبخند***


1- لبخند جذابتان می کند

2- لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد

3- لبخند مسری است

4- لبخند زدن استرس را از بین می برد

5- لبخند زدن سیستمِ ایمنیِ بدن را تقویت می کند

6- لبخند زدن فشارِ خونتان را پایین می آورد

7- لبخند زدن اندورفین، سروتونین و مسکن هایِ طبیعیِ بدن

را آزاد می کند

8- لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد

9- لبخند زدن باعث می شود موفق به نظر برسید

10- لبخند زدن کمک می کند مثبت اندیش باشید

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

خودمان, افرادی, مقایسه, کنیم, ارتباطی, ندارند, نتیجه, آنچه, هستیم, کوچکتر, احساس, البته, توان, شیوه, عقلانی, تاثیر, مقابله, عواقب, عاطفی, واقعی, هستند, تغییرات, جسمی, هورمونی, استرس, بالا, سروتونین, کاهش, یابد, سرمان, پایین, اندازیم, نومید, پاهای, سستمان, دنبال, کشیم, زندگی, اینکه, برای, دیگر, وقتش, رسیده, کنار, بکشیم, مصرف, ابلهانه, رسانه, خبری, رقابت, بیهوده, منزلت, رولفدوبلی, رشتہ, مختلف, فیزیڪ, ستارہ, سیارہ, سفینہ, سرعت, سدپتانسیل, سقوط, آزاد, شیبدار, مدیریت, سرمایہ, گذارے, سیمپلڪس, سطوح, سازمان, سلسلہ, مراتب, سوبسید, سیستم, مڪانیڪ, سیلندر, سوپاپ, سلونوئید, سیڪل, استرلینگ, سنسور, سوپر, شارژ, سرسیلندر, حقوق, سفتہ, سرقت, سوگند, سیاست, اقوا, مباشر, اینم, زبان, عمران, سفال, سیمان, ڪاذب, سایت, پلان, سڪشن, ستون, تربیتبدنے, سلامتے, سوارڪارے, سازگارے, سازماندهے, سیڪس, ریاضے, سینوس, سڪانت, ساین, سهمے, ساروس, سیگما, ڪشاورزے, سیڪاس, سیڪلامن, سرخس, ساگوارو, سدوم, سگمنت, سوڪت, سیگنال, شیمے, سدیم, سلنیوم, سیلیسیم, سزیم, ساماریم, سولفر, ڪامپیوتر, ساتا, سوُت, بریج, سورس, سوئیچر, حسابدارے, سپردہ, سرمايہ, سهام, سرقفلي, معمارے, ساختمان, سایہ, روشن, سلول, سیتوپلاسم, سیستولیت, سانتروزوم, سیلیسے, اسڪن, سوند, ادرارے, سوزن, سونوگرافے, ساڪشن, دستگاه, زیستے, بیهوشے, سرنگ, تیوپنال, ساڪسینیل, ڪولین, ماسڪ, پرستار, فولے, سیلاڪس, دارو, رڪتال, نلاتون, اقتصاد, انبساطے, زیان, سهمیہ, بندے, قیمت, سیرے, اشباع, صنایع, ڪردن, ضرورے, سامان, دادن, مرتب, چیدن, سپیدے, پاڪیزگے, مطلوب, یافتگے, انضباط, ڪوشے, تمام, نیرو, ڪارڪردن, سماجت, ڪارهاے, عادت, دوستاے, مبارڪ, فوایدِ, لبخند, جذابتان, هوایتان, مسری, سیستمِ, ایمنیِ, تقویت, فشارِ, خونتان, آورد, اندورفین, مسکن, هایِ, طبیعیِ, چهره, جوانتر, نشان, باعث, موفق, برسید, مثبت, اندیش, باشید,