پست های مربوط به اندازیم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اندازیم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ما خودمان را با افرادی مقایسه می کنیم که به هیچ نحو هیچ ارتباطی با ما ندارند، در نتیجه خودمان را از آنچه هستیم کوچکتر احساس می کنیم. البته، می توان به شیوه ایی عقلانی با این تاثیر مقابله کرد - اما ما این کار را نمی کنیم.
عواقب عاطفی واقعی هستند و تغییرات جسمی و هورمونی در پی دارند.
سطح استرس ما بالا می رود، سطح سروتونین مان کاهش می یابد. سرمان را پایین می اندازیم و نومید پاهای سستمان را دنبال خودمان می کشیم.
زندگی را از اینکه هست برای خودمان سخت تر می کنیم. دیگر وقتش رسیده که کنار بکشیم. از مصرف ابلهانه رسانه های خبری و رقابت بیهوده بر سر کسب منزلت کنار بکشیم.

#رولف_دوبلی

حواسمان نیست که چه راحت با حرفی که در هوا رها میکنیم
چگونه یک نفر را به هم میریزیم!
چند نفر را به جان هم می اندازیم!
چه سرخوردگی یا دلخوری هایی به جای میگذاریم!
چقدر زخم میزنیم...!
حواسمان نیست؛ که ما میگوییم و رد میشویم و میگذاریم به پای رک بودنمان...
اما یکی ممکن است گیر کند!
بین کلمه های ما... بین قضاوتهای ما...
بین برداشت های ما..
دلی که میشکنیم ارزان نیست...


.

✿ کپشن خاص ✿


حواسمان نیست
که چه راحت با حرفی که در
هوا رها می کنیم
چگونه یک نفر را به هم می ریزیم!
چند نفر را به جان هم می اندازیم!
چه سرخوردگی یا دلخوری هایی به جای میگذاریم!
چقدر زخم می زنیم...! .
حواسمان نیست؛
که ما می گوییم و رد می شویم و
میگذاریم به پای رک بودنمان....
اما یکی ممکن است گیر کند!
بین کلمه های ما...
بین قضاوت های ما...

بین برداشت های ما...
دلی که می شکنیم ارزان نیست....

ما کسایی که به فکرمون هستن رو به گریه می اندازیم
ما گریه می کنیم برای کسایی که به فکرمون نیستن
و ما به فکر کسایی هستیم که هیچوقت برامون گریه نمی کنن

قبل از سخن گفتن کمی فکر کنیم
حواسمان نیست
که چه راحت با حرفی که در هوا رها می‌کنیم
چگونه یک نفر را به هم می‌ریزیم!
چند نفر را به جان هم می‌اندازیم!
چه سرخوردگی یا دلخوری‌هایی به جای می‌گذاریم!
چقدر زخم می‌زنیم...!
حواسمان نیست؛ که ما می‌گوییم و رد می‌شویم و می‌گذاریم به پای رک بودنمان...
اما یکی ممکن است گیر کند!
بین کلمه‌های ما... بین قضاوت‌های ما...
بین برداشت‌های ما...
دلی که می‌شکنیم ارزان نیست...

همانقدر که مسخره می کنیم
احترام نمی گذاریم
همانقدر که اشتباه میکنیم
تفکر نمیکنیم

همانقدر که عیب میبینیم
برطرف نمی کنیم

همانقدر که از رونق می اندازیم
رونق نمی بخشیم
همانقدر که کینه به دل می گیریم
محبت نمی کنیم

همانقدر که حرف میزنیم
عمل نمی کنیم
همانقدر که می گریانیم
شاد نمیکنیم

همانقدر که ویران میکنیم
آباد نمیکنیم
همانقدر که کهنه میکنیم
تازگی نمی بخشیم

همانقدر که آلوده میکنیم
پاک نمیکنیم

همیشه دیگران مقصرند
ما گناه نمیکنیم!

وقتی آدمهای کوچک رو برای خودمون خیلی بزرگ کنیم
هم اونها رو به اشتباه می اندازیم هم خودمون رو...

برای ماهی
با سه ثانیه حافظه
تنگ و دریا یکی ست!
دست من و شما درد نکند
که دل ِ تنگ آدم ها را
با یک عمر حافظه
توی تُنگ می اندازیم
و برای ماهی ها دل می سوزانیم!

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

خودمان, افرادی, مقایسه, کنیم, ارتباطی, ندارند, نتیجه, آنچه, هستیم, کوچکتر, احساس, البته, توان, شیوه, عقلانی, تاثیر, مقابله, عواقب, عاطفی, واقعی, هستند, تغییرات, جسمی, هورمونی, استرس, بالا, سروتونین, کاهش, یابد, سرمان, پایین, اندازیم, نومید, پاهای, سستمان, دنبال, کشیم, زندگی, اینکه, برای, دیگر, وقتش, رسیده, کنار, بکشیم, مصرف, ابلهانه, رسانه, خبری, رقابت, بیهوده, منزلت, رولفدوبلی, حواسمان, نیست, راحت, حرفی, میکنیم, چگونه, میریزیم, سرخوردگی, دلخوری, هایی, میگذاریم, چقدر, میزنیم, نیست؛, میگوییم, میشویم, بودنمان, ممکن, کلمه, قضاوتهای, برداشت, میشکنیم, ارزان, کپشن, کسایی, فکرمون, گریه, نیستن, هیچوقت, برامون, گفتن, میاندازیم, کلمههای, برداشتهای, همانقدر, مسخره, احترام, اشتباه, تفکر, نمیکنیم, میبینیم, برطرف, رونق, بخشیم, کینه, گیریم, محبت, گریانیم, ویران, آباد, کهنه, تازگی, آلوده, همیشه, دیگران, مقصرند, گناه, وقتی, آدمهای, خودمون, خیلی, بزرگ, اونها, ماهی, ثانیه, حافظه, دریا, نکند, تُنگ, سوزانیم,