پست های مربوط به نگاهِ

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نگاهِ

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

من برای دوست داشتن
آدم‌های دور و برم ؛
دنبال چیزهای عجیب نمیگردم ...
یک نگاهِ عاشق ،
یک قلب نگران ،
یک دستِ نوازشگر ،
و یک پایِ ماندن
برایم کافی‌ست ...


- میثم اسفندیار

هیچ روزی تکرار نمی‌شود.
هیچ شبی دقیقاً مثل شب پیش نیست.
هیچ بوسه‌ای مثل بوسه‌ی قبل نیست.
و نگاهِ قبلی مثل نگاه بعدی نیست.
روزها، همه زودگذرند
چرا ترس؟
این همه اندوهِ بی‌دلیل برای چیست؟
هیچ چیزی همیشگی نیست.
فردا که بیاید، امروز فراموش شده است.

#ویسواوا‌_شیمبورسکا

احساس درد ، همراهِ ما بزرگ می شود و هر ثانیه ، استانداردها و آستانه ی هشدارش تغییر کرده ، و به احساساتی که پشتِ سر گذاشته ، بی تفاوت می شود . دردهایِ دیروز ، مسخره ترین اتفاقات از نگاهِ امروز ماست و دردهای امروز هم قطعا برایِ فردا و فرداهایمان پیش پا افتاده و دم دستی خواهند بود ، پس غصه خوردن برایِ احساسات و مشکلاتِ مقطعی که با گذر زمان ، بی اهمیت می شوند ، منطقی نیست !
از آدم هایِ دیروز ، آن ها که لیاقت داشته اند ، هنوز هم هستند و آن ها که ارزش ماندن نداشته یا به ما مربوط نبوده اند ، بی آن که بخواهیم یا حواسمان باشد ؛ فراموششان کرده ایم .
هم دردها و هم آدم ها ، راحت تر از چیزی که فکرش را می کنیم ، فراموش می شوند ... باید به "زمان" سپرد ،
زمان ؛ تکلیفِ اهمیت و ارزش اتفاقات و آدم ها را روشن می کند .

. .

اکسیر کن مرا
به عیارِ نگاهِ خود ..

چون طاقِ صحنِ کهنه،
مُطَلّا شود دلم ...


پ.ن
" سلام امام رضا "

دلِ نازک به نگاهِ کَجی آزرده شَوَد ...

#صائب

. .


خوش است چشم به
چشمِ تو و نگاهِ نهانی ..️

- وحشی بافقی

ای که همه نگاهِ من،
خورده گره به روی #تُ
تا نرود نفس ز تن،
پا نکشم ز کوی #تُ ...!#حسین_منزوی


. .

ای که همه نگاهِ من،
خورده گره به روی #تُ
تا نرود نفس ز تن،
پا نکشم ز کوی #تُ ...!. .

✿ کپشن خاص ✿
من تو را نیمه جان دوست نخواهم داشت

نیمه جان رهایت نمیڪنم!
نیمه جان و خشڪ و خالی صدایت نمی کنم!
من‌تورا آنقدر دوست‌خواهم داشت‌
مثلِ نفس ڪشیدن
ڪه برای زندگی ڪردنِ هردویمان ڪافی باشد...
من آنقدر دوست داشتنت را
زیبا خواهم ڪشید با نگاهم
ڪه تو هم‌رنگِ نگاهِ من شوی!
آنقدر ڪه هیچ رنگ پلیدی ما را به هم نریزد!
من عشقِ تو را آنقدر تڪرار میڪنم
تا لڪنتی بینِ دل هایمان نباشد!
و تو را در خودم غرق می ڪنم جانم
تا نیمی از من نه! ‌
‌ تمامِ من شوی...!
#ع_دادمهر

چقدر جایِ #تُ
اینجا
کنارِ من تویِ نگاهِ من
‏خالی است ..


. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

برای, دوست, داشتن, آدمهای, دنبال, چیزهای, عجیب, نمیگردم, نگاهِ, عاشق, نگران, دستِ, نوازشگر, پایِ, ماندن, برایم, کافیست, میثم, اسفندیار, روزی, تکرار, نمیشود, دقیقاً, نیست, بوسهای, بوسهی, قبلی, بعدی, روزها, زودگذرند, اندوهِ, بیدلیل, چیست, چیزی, همیشگی, فردا, بیاید, امروز, فراموش, احساس, همراهِ, بزرگ, ثانیه, آستانه, هشدارش, تغییر, کرده, احساساتی, پشتِ, گذاشته, تفاوت, دردهایِ, دیروز, مسخره, ترین, اتفاقات, ماست, قطعا, برایِ, افتاده, دستی, خواهند, خوردن, مشکلاتِ, مقطعی, زمان, اهمیت, شوند, منطقی, لیاقت, داشته, هنوز, هستند, ارزش, نداشته, مربوط, نبوده, بخواهیم, حواسمان, باشد, فراموششان, راحت, فکرش, کنیم, باید, سپرد, تکلیفِ, روشن, اکسیر, عیارِ, طاقِ, صحنِ, کهنه, مُطَلّا, سلام, امام, نازک, کَجی, آزرده, شَوَد, صائب, چشمِ, نهانی, وحشی, بافقی, خورده, نرود, نکشم, حسینمنزوی, کپشن, نیمه, نخواهم, رهایت, نمیڪنم, خالی, صدایت, منتورا, آنقدر, دوستخواهم, مثلِ, ڪشیدن, زندگی, ڪردنِ, هردویمان, ڪافی, داشتنت, زیبا, نگاهم, همرنگِ, پلیدی, نریزد, عشقِ, تڪرار, لڪنتی, بینِ, هایمان, نباشد, خودم, جانم, نیمی, تمامِ, عدادمهر, چقدر, جایِ, اینجا, کنارِ, تویِ,