کپشن های مربوط به یروز

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی یروز

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ولی خب منم تا یجایی صبر دارم یروزی همتون یجوری از چشمم میوفتین که پایینم نگاه کنم ببینم هنوز زنده این لهتون میکنم!

. .

𖤐⃟.••Enjoy life today yesterday is gone and tomorrow may never come.

امروز از زندگے لذت ببر دیروز گذشت و فردا شاید هیچوقت نیاد.

.࿐

𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒅𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒌𝒆 𝒖𝒑 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒅𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒋𝒐𝒃 : 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒚

هر روز صبح که از خواب پا میشی یه کاری باید انجام بدی :بهتر شدن نسبت به دیروز....

「♡」

𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒏𝒆𝒘 𝒅𝒂𝒚 𝒊𝒔 𝒂 𝒏𝒆𝒘 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒅𝒐 𝒚𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒚 :)

هر روز جدید یه فرصت جدیده برای بدست آوردن چیزی که دیروز موفق به انجامش نشدی..

「♡」

𝖌𝖔𝖔𝖉 𝖉𝖆𝖞 𝖎𝖘 𝖈𝖔𝖒𝖎𝖓𝖌 𝖋𝖔𝖗 𝖚𝖘, 𝖜𝖆𝖎𝖙𝖎𝖓𝖌 𝖋𝖔𝖗 𝖘𝖔𝖒𝖊 𝖙𝖎𝖒𝖊 𝖎𝖘 𝖓𝖔𝖙 𝖆 𝖇𝖆𝖉 𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌.

یروز خوبم واسه ما میاد،
انتظار بَعضی وقتا چیز بَدی نیس..️

.࿐

✦ ✦
Win in silence,let them think you're still losing
توی سکوت پیروز شو ، بزار فکر کنن که تو هنوز یه
بازنده‌ای.
✦ ✦

‏همزمان با یکی سوار مترو شدیم، یه صندلی خالیم بود، طرف دویید نشست رو صندلی و چنان نگاه پیروزمندانه ای به ما کرد انگار قهرمان المپیک شده کسکش

دیروز خوابت را دیدم
و انگار شاخه‌ای سبز بودی
خرامان
رقصان
روی ناهمواری‌هایم خم می‌شدی
مگر چیزی بیش از این‌که
شاخه‌ای سبز باشی ،
خوشحالم می‌کند ؟

#نزار_قبانی

می‌خوای موفق شی؟
چند ماه کمرنگ شو،
صبحا زودتر بیدار شو،
گوشیو در صورت استفاده ضروری بردار، درس بخون و یا برای هدفات تلاش کن، از دیروزت سخت تر کار کن
و مثبت فکر کن،
ورزش کن و تغذیه سالم داشته باش، هرروز یک تایمیو کتاب بخون و
مدیتیشن کن....
باور کن راه و رمزش همین چندتاس....


یافتن #تُ
بزرگ‌ ترین پیروزی زندگی من بود
این را به #تُ تنها اعتراف نمی‌ کنم
بلکه با صدای بلند
با فریاد همه‌ جا گفته‌ام


. .