کپشن های مربوط به نمیدانم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نمیدانم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

مدتهاست راهم را جدا کرده ام
از ادمهای غریب و اشنا
سوار هیچ قطاری نخواهم شد
حتی اگر خسته باشم
حتی اگر کفشهایم را جا گذاشته باشم.
باز نخواهم گشت
حتی اگر چهره ام در اینه بزرگ شهر
کهنه تر و کهنه تر شده باشد.
حتی اگر نامم را فراموش کرده باشند.

خاطراتمان دارد از چشم‌ شیشه های
بخار گرفته ی اتاقم پایین می چکد
گفته بودی
برمیگردی و فردا پشت این پنجره هاست.
نیامدی و نمیدانم
حرفهایم را با کدام مسافر بگویم؟
که خودش هم با
چمدانی پر از غصه راهی دیار
بی نشان نباشد.

#مینو_پناهپور             ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته‌ایم اما نمیدانم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیم، سرعت‌مان را بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن، از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!
اسفند را باید نشست
باید خستگی در کرد
باید چای نوشید...
یازده ماه تمام، دردها، رنج‌ها و حتی خوشی‌ها را به جان خریدن که الکی نیست، هست؟!
اسفند را نباید دوید
اسفند را باید قدم زد!.


در زندگی هیچکس را مقصر نمیدانم...
از خوبان خاطره داریم
از نامردان تجربه..!

.࿐

گله دارم
از که نمیدانم...
از چه نمیدانم...
این روزها دردی
در من سنگینی میکند
نمیدانم دلیلش کیست ؟ یا چیست
خسته ام از تمام جهان...
دلم اندکی آرامش میخواهد...

گفتند: اشک بریز خالی میشوی،
خالی نشدم که هیچ
پر شدم از بی کسی...


نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو ؟
نمیدانم چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم ؟
نمیدانم زندگیم تکرار دوست داشتن توست یا تکرار دوست داشتن تو زندگیَم ؟
تنها میدانم ، بسیار میخواهم تو را …
...

چقدر برای یه تعدادی از ما این حرفِ "احمد محمود"
آشناست که میگه:
سال‌هاست منتظر آمدن روزهای بهترم،
ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروزها بهترَند..!


. .

نمیدانم #تُ
از اینکه تمام آرزوهای یکنفر به خودت ختم میشود
چه احساسی داری
من اما

از اینکه تمام آرزوهایم به #تُ ختم میشود
عاشقم . . .


#مسلم_علادی


نمیدانم
تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم
یا نفسم را به اندازه ی تو !؟
نمیدانم ..
چون تو را دوست دارم نفس میکشم
یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟
نمیدانم ..
زندگیم تکرار دوست داشتن توست،
یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ام !
تنها میدانم :
که دوست داشتنت
لحظه ، لحظه لحظه ی زندگی ام را می سازد
و عشقت
ذره ، ذره ، ذره ی وجودم را....

دقت کردین جملات وارونه چگونه است!
(گنج) (جنگ) میشود (درمان) (نامرد) و (قهقهه) (هق‌هق) ولی (دزد همان (دزد) است
(درد) همان (درد) است و (گرگ) همان (گرگ)
اری نمیدانم چرا (من) (نم) زده است و (یار) (رای) عوض کرده است
(راه) گویی (هار) شده و (روز) به (زور) میگذرد
(آشنا) را جز در (انشا) نمیبینی و
چه (سرد) است این (درس) زندگی اینجاست (مرگ) برایم (گرم) می‌شودمن از شَرع چیزی نمیدانم
خودم را میدانم
دلم را
و تو را
حتی اگر ممنوعه ترین موجود روی زمین باشی...


- علی قاضی نظام


اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

مدتهاست, راهم, کرده, ادمهای, غریب, اشنا, سوار, قطاری, نخواهم, خسته, باشم, کفشهایم, گذاشته, چهره, اینه, بزرگ, کهنه, باشد, نامم, فراموش, باشند, خاطراتمان, دارد, شیشه, بخار, گرفته, اتاقم, پایین, گفته, بودی, برمیگردی, فردا, پنجره, نیامدی, نمیدانم, حرفهایم, کدام, مسافر, بگویم, خودش, چمدانی, راهی, دیار, نشان, نباشد, آدمها, اسفند, بیشتر, دیگری, خستهایم, اینکه, نفسی, تازه, کنیم, سرعتمان, میکنیم, قهرمان, ماراتن, پایان, عجیب, بگذریم, باید, نشست, خستگی, نوشید, یازده, تمام, دردها, رنجها, خوشیها, خریدن, الکی, نیست, نباید, دوید, زندگی, هیچکس, مقصر, خوبان, خاطره, داریم, نامردان, تجربه, دارم, روزها, دردی, سنگینی, میکند, دلیلش, کیست, چیست, جهان, اندکی, آرامش, میخواهد, گفتند, بریز, خالی, میشوی, نشدم, اندازه, نفسم, دوست, میکشم, بدارم, زندگیم, تکرار, داشتن, توست, زندگیَم, بسیار, میخواهم, چقدر, برای, تعدادی, حرفِ, احمد, محمود, آشناست, میگه, سالهاست, منتظر, آمدن, روزهای, بهترم, هنوز, دیروزها, بهترَند, آرزوهای, یکنفر, خودت, میشود, احساسی, آرزوهایم, عاشقم, مسلمعلادی, تنها, داشتنت, لحظه, سازد, عشقت, وجودم, کردین, جملات, وارونه, چگونه, درمان, قهقهه, هقهق, همان, گویی, میگذرد, انشا, نمیبینی, اینجاست, برایم, شَرع, چیزی, خودم, ممنوعه, ترین, موجود, زمین, باشی, قاضی, نظام,