پست های مربوط به گذاشته

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی گذاشته

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

نمی دانم زندگی
تو را برای کدام روز مبادای من
کنار گذاشته ؟!

چه روزی مباداتر از امروز
که حتی...
خودم را هم ندارم ... !


.⚘

respect people's time if you want your time to be respected..

اگر می خواهید به وقتتان احترام گذاشته شود به وقت مردم احترام بگذارید..

‌‌‌‌‌‌.࿐

Some may have left you, but they left you with God.
بعضی‌ها تنهایت بگذارند، اما آنها تو را با خدا تنها گذاشته اند .️

مانند ولگردی
که تا توانسته خود را پُر کرده
از ترس یک روز بی غذا ماندن
خیره می‌شوم به تو
که بر دامنم، سر گذاشته‌ای.

#مرام_المصری

Stand up for what is right even if you stand alone. Stand up for truth, regardless of who steps on it.

برای آنچه درسته بایستید حتی اگر به تنهایی بایستید.
برای حقیقت بایستید، صرف نظر از اینکه چه کسی روی آن قدم گذاشته است.

‌‌‌‌‌‌.࿐

. خـیلی سبز و گاج ازش شکایت کرد.

. . کتاباشو رایگان گذاشته ..
.


‏به بهانه‌ یِ چیزهایی که
جا گذاشته‌ ای به من سر بزن
عطرت کتاب‌ هایت و
مهم‌ تر از همه خودمـ

「♡」

‏به بهانه‌ی چیزهایی که جا گذاشته‌ای به من سر بزن،
‏عطرت، کتاب‌هایت و مهم‌تر از همه خودم

.️
"بوسه" را گذاشته اند
برای همین جور موقع ها عزیزم
همین جور موقع هایی که
دوستت دارم جواب گوی حسی
نیست که من به تو دارم

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍.. .

‏وقتی بابات پرنسس صدات میکنه ، خبر داره که دوس پسرت اسمتو گذاشته توله سگ؟