کپشن های مربوط به عبوس

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی عبوس

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

بعضی ها، شنبه ی آدمند
پر از قرارهای تازه
پر از شروع های دوباره
جدی و عبوس

بعضی ها، سه شنبه ی آدمند
پر از کارهای نکرده
پر از وعده های عقب افتاده
آشفته و مضطرب

بعضی ها، پنجشنبه ی آدمند
پر از رهایی و بی خیالی
پر از سبک باری و خوشحالی
آزاد و خوشگذران

تو جمعه ی منی
بهترین روز هفته ام
که آفتابش بالا نیامده به غروب می رسد

#حسین_وحدانی

یه سری از آدما زیادی تلخ و عبوس‌ان
در مقابل اونا باید مهربون‌ترین باشی

. .

نگاه کرد به من
           نگران،
      از بی تفاوتی هایم ؛
چه اهمیتی داشت
      باشد در خانه یا نه !؟
تشنه بود..
ساقه گل خشکیده
و من در نجات دادنش
    تنها یک تماشاگر بود
...
بعد از تو
    آیینه عبوس هم
        تماشا میکند هر روز،
         خاطرات ویرانِ چشمان مرا
و عقربه های ساعت
     ساده می گذرند
       از همه بی قراری هایم
حالا
   "منم"
      گلی در گلدان
دورتر...
    تنهاتر...
        تشنه تر ...
#لیلا_حاجتمند

دلم بابونه و باران
دلم یک دشت بی پایان
دلم یک هم سُرایی با صدای آب
دلم انگیزه می خواهد
دلم رفتن ،
دلم تغییر می خواهد
دلم دریا ،
دلم یک ساحل از شنهای سَرگردان
دلم باد و هوایِ ابری و موجِ خروشان و منِ بنشسته در ساحل ؛
دلم یک خواب می خواهد
دلم شوقی به یک رویا ...
دلم پرواز می خواهد !
هوای خشک و بی باران
عبوس و داغ و بی پایان
من و تاریکی و ماتم
تمام روح من آزرده از تکرار بی سامان
دلم ذوقی به یک لبخند
دلم شوقی به یک ترفند
دلم یک جرعه از عطر اقاقی ،
نرگس و پونه
دلم تغییر بی برگشت می خواهد
دلم ، دل کندن و رفتن
از این کوی و از این برزن
دلم امیـد می خواهـد !

نگاه کرد به من
           نگران،
      از بی تفاوتی هایم ؛
چه اهمیتی داشت
      باشد در خانه یا نه !؟
تشنه بود..
ساقه گل خشکیده
و من در نجات دادنش
    تنها یک تماشاگر بود
...
بعد از تو
    آیینه عبوس هم
        تماشا میکند هر روز،
         خاطرات ویرانِ چشمان مرا
و عقربه های ساعت
     ساده می گذرند
       از همه بی قراری هایم
حالا
   "منم"
      گلی در گلدان
دورتر...
    تنهاتر...
        تشنه تر ...
#لیلا_حاجتمند

✿ کپشن خاص ✿

آدم‌هایی که به زندگیمان آمدند
آدم‌هایی که از زندگیمان رفتند
از ما آدم دیگری ساختند
ابتدای آشنایی
آرام و متین و مثبت بودیم
انتهای آشنایی
تلخ و عبوس و زخمی شدیم...
این دستاورد احساسی‌ست که عشق نام نهادیم
و با این شکل عشق را و معشوق را و رابطه را خطرناک و مطرود دانستیم...
حق با ما بود یا تقصیر ما انتخاب‌های غلط ما بود...؟
چه خوب بود اگر دستاورد این احساس تجربه بود
آن آدم دیگر شدن آن آدم بهتر شدن بود.

#پریسا_زابلی_پور

بعضی ها شنبه ی آدمند
پُرِ قرار های تازه
پُرِ شروع های دوباره
جدی و عبوس
بعضی ها سه شنبه ی آدمند
پُرِ کارهای نکرده
پُرِ وعده های عقب افتاده
آشفته و مضطرب

بعضی ها پنجشنبه آدمند
پُرِ رهایی و بی خیالی
پُرِ سبک باری و خوشحالی
تو جمعه ی منی
بهترین روز هفته ام،
که آفتابش بالا نیامده به غروب میرسد...

#حسین_وحدانی

کشیده باولعی وحشیانه در اغوش
مرا عذاب لجوج وکبود تنهایی
به تیک تاک عبوس و سیاه ساعت ها،
چقدر روبزنم؟ کی دوباره می آیی؟؟

دلم بابونه و باران
دلم یک دشت بی پایان
دلم یک هم سُرایی با صدای آب
دلم انگیزه می خواهد
دلم رفتن ،
دلم تغییر می خواهد
دلم دریا ،
دلم یک ساحل از شنهای سَرگردان
دلم باد و هوایِ ابری و موجِ خروشان و منِ بنشسته در ساحل ؛
دلم یک خواب می خواهد
دلم شوقی به یک رویا ...
دلم پرواز می خواهد !
هوای خشک و بی باران
عبوس و داغ و بی پایان
من و تاریکی و ماتم
تمام روح من آزرده از تکرار بی سامان
دلم ذوقی به یک لبخند
دلم شوقی به یک ترفند
دلم یک جرعه از عطر اقاقی ،
نرگس و پونه
دلم تغییر بی برگشت می خواهد
دلم ، دل کندن و رفتن
از این کوی و از این برزن
دلم امیـد می خواهـد !

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

بعضی, شنبه, آدمند, قرارهای, تازه, شروع, دوباره, عبوس, کارهای, نکرده, وعده, افتاده, آشفته, مضطرب, پنجشنبه, رهایی, خیالی, باری, خوشحالی, آزاد, خوشگذران, جمعه, بهترین, هفته, آفتابش, بالا, نیامده, غروب, آدما, زیادی, عبوسان, مقابل, اونا, باید, باشی, نگاه, نگران, تفاوتی, هایم, اهمیتی, داشت, باشد, خانه, تشنه, ساقه, خشکیده, نجات, دادنش, تنها, تماشاگر, آیینه, میکند, خاطرات, ویرانِ, چشمان, عقربه, ساعت, ساده, گذرند, قراری, حالا, گلدان, دورتر, تنهاتر, بابونه, باران, پایان, سُرایی, صدای, انگیزه, خواهد, رفتن, تغییر, دریا, ساحل, شنهای, سَرگردان, هوایِ, ابری, موجِ, خروشان, بنشسته, خواب, شوقی, رویا, پرواز, تاریکی, ماتم, تمام, آزرده, تکرار, سامان, ذوقی, لبخند, ترفند, جرعه, اقاقی, نرگس, پونه, برگشت, کندن, برزن, امید, کپشن, آدمهایی, زندگیمان, آمدند, رفتند, دیگری, ساختند, ابتدای, آشنایی, آرام, متین, مثبت, بودیم, انتهای, زخمی, شدیم, دستاورد, احساسیست, نهادیم, معشوق, رابطه, خطرناک, مطرود, دانستیم, تقصیر, انتخابهای, تجربه, پُرِ, میرسد, کشیده, باولعی, وحشیانه, اغوش, عذاب, لجوج, وکبود, تنهایی, سیاه, چقدر, روبزنم,